wiki:kesa2014/suunnitelmat/jjvarala
Last modified 4 years ago Last modified on 2014-05-30 23:43:49

Ohjelmointi 2 - 2014 -kurssin esisuunnitelma (vaihe 1)

Jarmo Varala (jarmo.j.varala@…)

1. Pellettikattilan huoltokirjanpito

Pellettikattilan huoltokirjanpito on suunniteltu alle 500 huollon käsittelemiseksi.

1.1 Mitä tietoja huolloista tarvitaan?

 • päivämäärä
 • kellonaika
 • kokonaiskäyntiaika
 • maksimikäyntiaika
 • keskikäyntiaika
 • sähkövastus 1:n päälläoloaika
 • sähkövastus 2:n päälläoloaika
 • ruuvin käyntiaika
 • syöttökerroin
 • huollossa tehdyt toimenpiteet (kattilan nuohous, tuhkan tyhjäys, pelletin täyttö, korjaus, nuohoojan käynti, syöttökertoimen muutos)
 • huomautukset huollossa tehdystä/tehdyistä toimenpiteistä

1.2 Mitä ominaisuuksia rekisteriltä halutaan?

 • huollon lisääminen
 • huollon poistaminen
 • tietyn huollon tietojen hakeminen
 • tietyn huollon tietojen muuttaminen
 • tulostus; haun mukaisista huolloista (kaikki tiedot tai vain pvm ja haun mukaiset tiedot)
 • tulostus; kaikista huolloista kaikki tiedot.

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

huoltotiedot.dat - relaatiokannan päätaulu

Pellettikattilan huoltotiedot
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;id |pvm    |kellonaika |kokonaiskäyntiaika | maksimikäyntiaika |keskikäyntiaika |sähkövastus 1|sähkövastus 2|ruuvi|Syöttökerroin|Huomautus   |
1  |12.4.2011 |12:30   |4530        | 440        |4200      |3500     |2700     |220 |123     |Siivous tehty. |
2  |12.4.2012 |16:20   |5500        | 415        |4230      |3500     |2700     |220 |123     |Syöttö tukossa.|
3  |12.4.2013 |15:10   |7000        | 234        |4700      |3500     |2700     |220 |123     |Siivous tehty, |

huoltotoimenpiteet.dat - Huoltotoimenpiteet taulu

Pellettikattilan huoltotoimenpiteet
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;hid|Toimenpide       |
1  |Nuohoojan käynti    | 
2  |Kattilan nuohous    |
3  |Tuhkan tyhjäys     |
4  |Syöttökertoimen muutos |
5  |Pelletin täyttö    |
6  |Korjaus        |

lisatiedot.dat - Lisätiedot taulu

Huoltoon liittyvät lisätiedot
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;lid|Lisätiedot      |
1  |14,5 -> 18,5     | 
2  |Määrä 4,3 t      |
3  |Haitariputken vaihto. |           |

tehdythuollot.dat - Pellettikattilalle tehdyt huoltotoimenpiteet taulu

Pellettikattilalle tehdyt huoltotoimenpiteet
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;pid |id |hid|lid|
1  |1  |1 |  |
2  |1  |2 |  |
3  |2  |4 |1 |
4  |2  |5 |2 |
5  |3  |6 |3 |
6  |3  |2 |  |
7  |3  |1 |  |

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla huolto.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar huolto.jar

Kun ohjelma käynnistyy, tulostuu näyttöön

http://romiva.pp.fi/Kuvat/Aloitus.png

Mikäli käyttäjä antaa omistajan sukunimen, jollaista ei tunneta, tulostuu näyttöön:

http://romiva.pp.fi/Kuvat/Virhe.png

Jos vastaa kyllä, luodaan uusi rekisteri annetulla omistajan nimellä. Jos vastaa ei, palataan takaisin käynnistysnäytölle, jossa kysytään uudelleen omistajan sukunimeä.

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna:

http://romiva.pp.fi/Kuvat/Paaikkuna.png

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto     Muokkaa         Apua
========     =======         =====
Tallenna     Lisää uusi huolto    Apua
Avaa...      Poista huolto      Tietoja...
Tulosta...
Lopeta

2.2.1 Hakeminen

Pääikkunan vasemmassa reunassa näkyy Hakuehto. Tästä voi valita minkä kentän mukaan etsitään. Tämän jälkeen tekstikenttään voi syöttää hakuehdon ja listaan tulee vain ne huollot joille haku toteutuu. Hakutermi saa löytyä valitusta kentästä mistä kohti vaan. Esimerkiksi jos kirjoitetaan hakuehtoon 12.4, niin haetaan kaikki huollot joiden nimessä on 12.4 jossakin kohti.

Löytyneet jäsenet lajitellaan valitun hakukentän perusteella.

2.2.2 Muokkaaminen

Valittua huoltoa voidaan muokata menemällä tietoihin oikeaan kohtaan ja kirjoittamalla uusi arvo. Jos tietoon syötetään jotakin mikä ei kelpaa, tulee tästä ilmoitus:

Esim. maksimikäyntiajasta annetaan edellistä huoltoa pienempi maksimikäyntiaika.

Tällöin tulee ilmoittaa:

Annettu maksimikäyntiaika on pienempi kuin viime huollossa annettu maksimikäyntiaika.

Samalla virheellinen syöttökenttä menee punaiseksi.

2.3 Menutoiminnot yksityiskohtaisemmin

2.3.1 Tallenna

Tallentaa kaikki muutokset. Tällöin mahdollinen lisättävä huolto hyppää hakulistaan.

2.3.2 Avaa

Avaa uuden huoltotiedoston ja tallentaa mahdolliset muutokset ennen tätä.

2.3.3 Tulosta

Tulostaa hakuehdon täyttävät huollot erilliseen ikkunaan halutussa muodossa. Tässä "esikatselussa" voi vielä muuttaa tietoja ja sitten tulostaa paperille.

http://romiva.pp.fi/Kuvat/Tulostus.png

2.3.4 Lopeta

Lopettaa ohjelman ja tallentaa mahdollisesti tallentamattomat tiedot.

2.3.5 Lisää uusi huolto

Luo uuden tyhjän huollon.

2.3.6 Poista huolto

Poistaa listasta valitun huollon. Varmistaa kuitenkin ennen poistoa:

Poistetaanko huolto 12.4.2011?

 Kyllä  Ei

2.3.7 Apua

Näyttää selaimessa ohjelman käyttöohjeen.

2.3.8 Tietoja

Näyttää ohjelmasta tietoja vähän samaan tapaan kuin aloitusikkunassakin.