wiki:kesa2014/suunnitelmat/jajotany2
Last modified 4 years ago Last modified on 2014-06-27 05:52:17

1. Elintarvikkeiden lista

1.1. Tarvittavat tiedot

 • Elintarvike
 • Hinta
 • Milloin lisätty
 • Milloin muutettu

1.2. Ominaisuudet

 • Elintarvikkeiden lisäys ja muokkaus
 • Tietyn elintarvikkeen tietojen muokkaus
 • Aiempien hintojen etsiminen tietylle elintarvikkeelle
 • Tehdyn listan tallentaminen
 • Elintarvikkeisiin liittyviä laskentoja (keskiarvo, keskihajonta?)
 • Tallentaa aiempia hintoja joillekin elintarvikkeille? -> Hinnankehityksen seuranta

1.3. Tiedostot, joihin tallennetaan

elintarvikkeet.dat

Sisältää elintarvikkeisiin liittyvän tiedon muotoa:

;elintarvikkeet.dat
;id|elintarvike|hinta|lisatty|muokattu |
1|banaani  |2.5 |25.2.2014|29.2.2014|
2|appelsiini |5.45 |26.2.2014|30.2.2014|

aiemmatHinnat.dat

Tiedostoon kootaan elintarvikkeiden aiempia hintoja, joita käyttäjä on syöttänyt.

;aiemmatHinnat.dat
;id|elintarvike|hinta|lisatty|muokattu
1|banaani|1.5|25.2.2014|25.2.2014
1|banaani|2.5|25.2.2014|29.2.2014
2|appelsiini|3.5|26.2.2014|26.2.2014
2|appelsiini|5.45|26.2.2014|30.2.2014

2. Ohjelma

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/jajotany/trunk/kuvia/alku.png Käyttäjä saa seuraavanlaisen aloitusikkunan, kun hän suorittaa ohjelman.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/jajotany/trunk/kuvia/virhe.png Jos jostain syystä käyttäjän tiedostoa ei löydetä, niin annetaan tämä viesti.

2.2. Pääikkuna

Kun käyttäjä on luonut uuden tiedoston tai ladannut aiemman, niin hänelle avautuu seuraavanlainen ikkuna pääikkunaksi.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/jajotany/trunk/kuvia/paaikkunawb.png

Vasemmanpuoleinen lista ja hakupalkin avulla voidaan selailla hakuparametrina olevan tuotteen hintoja, keskimmäinen tulee sisältämään tuotteet ja niiden tiedon ja lopuksi oikeanpuolimmainen lista tulee sisältämään itse elintarvikkeita sisältävän tiedoston informaatiota.

Nappien alla on seuraavia toimintoja:

Tiedosto  Muokkaa   Apua     Laske
========  =======   ======   =============
Tallenna  Lisää..   Apua    Keskiarvo
Lopeta   Muokkaa..  Tietoa..  Keskihajonta
      Poista..        Summa

Tallenna toimintoa käyttäen voi käyttäjä tallentaa muokatun taulukon tiedostoon ja lopeta toiminnolla poistua ohjelmasta.

Tallenna toiminto katsoo, että onko taulukolla jo omaa tiedostoa ja tallentaa sinne uuden muokatun tiedon ja jos uusia hintoja on laitettu, niin ne lisätään mahdollisesti olemassa olevaan tiedostoon, joka sisältää kaikki aiemmat hinnat.

Muokkaa osion alla olevilla napeilla kysytään käyttäjältä, että minkä taulukon alkiota hän haluaisi muokata tai poistaa tai sitten kysytään uutta alkiota, jonka hän haluaa lisätä.

"Apua" toiminnolla annetaan käyttäjälle tietoa ohjelman käytöstä ja "Tietoa..." toiminnolla avautuu seuraava ikkuna:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/jajotany/trunk/kuvia/tietoja.png

Laske toiminnoilla voi käyttäjä laskea keskihinnan tuotteille tai jonkun tuotteen keskihinnan, keskihajonnan tuotteille tai jollekin tuotteelle tai sitten yhteissumman joillekin ostoksille.