wiki:kesa2014/suunnitelmat/heanputt2
Last modified 4 years ago Last modified on 2014-06-05 18:30:20

Ohjelmointi 2 - 2014 -kurssin esisuunnitelma (vaihe 2)

Heidi Puttonen (puttonen.heidi@…)

1. Juoksuharjoituspäiväkirja

Järjestelmä, johon juoksija voi merkitä harjoitustensa tiedot. Järjestelmään voi tallentaa useamman juoksijan harjoitukset. (Alle 500)

1.1 Mitä tietoja juoksijasta tarvitaan?

 • nimi
 • paino
 • pituus
 • sukupuoli
 • ikä
 • juoksijan ID

1.2 Mitä tietoja harjoituksesta tarvitaan?

 • pvm
 • kesto
 • pituus
 • keskisyke
 • maksimisyke
 • kalorikulutus
 • keskinopeus
 • harjoituksen tyyppi
 • kommentti

1.3 Mitä ominaisuuksia rekisteriltä halutaan?

 • juoksijan lisääminen
 • juoksijan poistaminen
 • harjoituksen lisääminen
 • harjoituksen poistaminen
 • juoksijan tietojen muokkaaminen
 • harjoituksen tietojen muokkaaminen
 • Listaa harjoitukset näyttöön käyttäjän valitsemassa järjestyksessä (esim. keston mukaan suurimmasta pienimpään)
 • Hakee annetulla hakuehdolla juoksijan harjoituksia
 • Laskee keskinopeuden jos käyttäjä antaa pituuden ja matkan
 • Pitää lukua harjoitusten määrästä

1.4 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

juoksija.dat - relaatiokannan päätaulu

Juoksuharjoituspäiväkirja
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;ID	|etunimi	|sukunimi	|ikä	|sukupuoli	|pituus	|paino	|
1	|Aatu		|Aapeli		|14	|mies		|163	|56	|
2 	|Leena		|Leenanen 	|36	|nainen 	|170 	|72	|
3 	|Joonas		|Kiiski		|24 	|mies		|183	|97 	|

harjoitus.dat - relaatiokannan päätaulu

; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;juoksijan ID	|pvm	|tyyppi		|pituus(km)	|kesto(min)	|keskinopeus (km/h) 	|keskisyke	|maksisyke	|kalorikulutus	|
1		|1.2.14	|pitkä	 	|25	 	|120		|12,5			|153		|186		|953		|
2		|2.3.14	|interval	|3		|25		|			|167		|196		|350		|

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla juoksu.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar juoksu.jar

Kun ohjelma käynnistyy, tulostuu näyttöön. Käyttäjä antaa joko olemassa olevan nimen tai luo uuden.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/heanputt/trunk/kuvat/kirjautuminen.png

Jos käyttäjän antamaa nimeä ei löydy, tulee seuraava ikkuna

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/heanputt/trunk/kuvat/virhe.png

2.2 Pääikkuna

Pääikkunassa näkyy harjoittelijan harjoitukset listattuna. Ikkunasta käyttäjä voi muokata haluamaansa harjoitusta tai lisätä uuden.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/heanputt/trunk/kuvat/paaIkkuna.png

Uusi urheilija luodaan tai vanhaa muokataan ikkunassa

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/heanputt/trunk/kuvat/lisaaUrheilija.png

Uusi harjoitus luodaan tai vanhaa muokataan ikkunasssa

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/heanputt/trunk/kuvat/lisaaHarjoitus.png

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto     Muokkaa         Apua
========     =======         =====
Talleta      Lisää harjoitus
Lisää urh.    Muokkaa harj.      Apua
Poista urheil.  Poista harj...     Tietoja...   
Lopeta      

2.2.1 Hakeminen

Pääikkunan oikeassa reunassa on hakuehto. Sen avulla jokainen urheilija voi etsiä harjoituksiensa joukosta tietyn kentän mukaan hakuehdot täyttävät harjoitukset. Muiden urheilijoiden harjoituksia ei voi etsiä. Löytyneet harjoitukset lajitellaan valitun hakukentän perusteella.

2.2.2 Muokkaaminen

Valittua tietoja voidaan muokata menemällä muokattavan tiedon päälle ja painamalla muokkaa. Jos yritttää syöttää vääräntyyppisiä tietoja, siitä tulee ilmoitus.

2.3 Menutoiminnot yksityiskohtaisemmin

2.3.1 Talleta

Tallettaa kaikki muutokset, joita järjestelmässä on tehty ennen edellistä tallennusta.

2.3.2 Lisää urheilija

Voi lisätä uuden urheilijan

2.3.3 Poista urheilija

Poistaa valitun urheilijan. Varmistetaan ennen poistoa:

Poistetaanko urheilija Jussi Jänö?

 OK  Cancel

2.3.4 Lopeta

Lopettaa ohjelman. Jos tallentamattomia muutoksia löytyy, kysyy halutaanko tallentaa.

2.3.5 Lisää harjoitus

Avaa ikkunan, jossa urheilija voi lisätä itselleen uuden harjoituksen

2.3.6 Muokkaa harjoitus

Voi muokata valittuna olevaa harjoitusta

2.3.7 Poista harjoitus

Poistaa valitun harjoituksen. Varmistaa poiston kuten yllä

2.3.8 Apua

Sisältää ohjelman käyttöohjeen

2.3.9 Tietoja

Näyttää ohjelmasta tietoja (tekijä, versio etc.)