wiki:kesa2014/suunnitelmat/gialmisi
Last modified 4 years ago Last modified on 2014-06-23 14:13:08

Ohjelmointi 2 - 2014 -kurssin esisuunnitelma (vaihe 4)

Giovanni Misitano (gialmisi@…)

CRC-kortit

1. Alkuaine tietopankki

Ohjelman tarkoitus on tallettaa ja näyttää eri alkuaineiden, ja mahdollisesti myös alkuaineiden isotooppien, ominaisuuksia. Ohjelman painopiste tulee olemaan tietojen etsimisen vaivattomuudessa ja nopeudessa.

1.1 Mitä tietoja tarvitaan?

 • Alkuaineen nimi
 • Tunnus
 • Järjestysluku
 • Luokka
 • Väri
 • Atomimassa
 • Puoliintumisaika
 • Elektronien lukumäärä elektronikuorilla
 • Protonien lukumäärä
 • Neutronien lukumäärä
 • Sulamispiste

1.2 Mitä ominaisuuksia tietopankilta halutaan?

 • Alkuaineiden lisääminen
 • Alkuaineiden poistaminen
 • Tietyn alkuaineen tietojen hakeminen
 • Tietyn alkuaineen tietojen muuttaminen
 • Alkuaineiden luokittelua alkuaineen ominaisuuksien mukaan

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

alkuaineet.dat - relaatiokannan päätaulu

Alkuaineet
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
; AID | Nimi | Tunnus | järjestysluku | luokka | väri | atomimassa | puoliintumisaika | elektronien lkm elektronikuorilla | protonien lkm | neutronien lkm | sulamispiste
1 | Vety | H | 1 | epämetalli | väritön | 1.00794u | vakaa | 1 | 1 | 0 | 14.01K 

isotoopit.dat alkuaineet.dat - relaatiokannan päätaulu

Isotoopit
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
; ID | AID | Nimi | neutronien lkm | puoliintumisaika | muuta
1 | 1 | Deuterium | 1 |vakaa | Tunnetaan myös nimellä "raskasvety".
2 | 1 | Tritium | 2 |12.32a | Tärkeä komponentti ydinaseissa.

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla alkuaineet.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar alkuaineet.jar

Ohjelman käynnistyttyä aukeaa aloitusikkuna:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/gialmisi/trunk/kuvat/gui_aloitusikkuna.png

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/gialmisi/trunk/kuvat/gui_paaikkuna.png

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto     Muokkaa         Apua
========     =======         =====
Talleta      Lisää uusi alkuaine   Apua
Tulosta...    Poista alkuaine     Tietoja...
Lopeta      Lisää uusi isotooppi
         Poista isotooppi

2.3 Menutoiminnot yksityiskohtaisemmin

2.3.1 Talleta

 • Talleta istunnon aikana tehdyt muutokset tietopankkiin

2.3.2 Tulosta

 • Mahdollisuus tulostaa tiedostoon tai printerille alkuaineen tietoja.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/gialmisi/trunk/kuvat/gui_tulosta.png

2.3.3 Lisää uusi alkuaine

 • Ohjelma pyytää käyttäjältä lisättävän alkuaineen tietoja, ja lisää alkuaineen istunnon tietokantaan.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/gialmisi/trunk/kuvat/gui_lisaaAlkuaine.png

2.3.4 Poista alkuaine

 • Ohjelma poistaa käyttäjän määrittelemän alkuaineen istunnon tietokannasta.

2.3.5 Lisää uusi isotooppi

 • Ohjelma pyytää käyttäjältä lisättävän isotoopin tietoja, ja lisää isotoopin istunnon tietokantaan.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/gialmisi/trunk/kuvat/gui_lisaaIsotooppi.png

2.3.6 Poista isotooppi

 • Ohjelma poistaa käyttäjän määrittelemän isotooppi istunnon tietokannasta.

2.3.7 Apua

 • Näyttää ohjelman käyttöohjeet.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/gialmisi/trunk/kuvat/gui_apua.png

2.3.8 Tietoja

 • Näyttääaloitusikkunan.