wiki:kesa2014/suunnitelmat/atsejaas2
Last modified 4 years ago Last modified on 2014-06-05 15:36:09

Pages linking to kesa2014/suunnitelmat/atsejaas2:

Ohjelmointi 2 - 2014 -kurssin esisuunnitelma (vaihe 2)

Severi Jääskeläinen (severi.a.jaaskelainen@…), Sami Demirci (sami.p.demirci@…)

1. Naakka-kurssirekisteri

Ohjelmalla pidetään kirjaa kursseista ja niiden tiedoista. Kurssin tietoja voidaan muuttaa ja tallentaa kätevästi.

1.1 Mitä tietoja tarvitaan?

 • kurssikoodi
 • kurssin nimi
 • alkamispäivä
 • päättymispäivä
 • laajuus
 • opetuskieli
 • opettaja
 • esitiedot
 • kurssikuvaus

1.2 Mitä ominaisuuksia rekisteriltä halutaan?

 • kurssien lisääminen
 • kurssien poistaminen
 • tietyn kurssin tietojen hakeminen
 • tietyn kurssin tietojen muuttaminen
 • tulevien kurssien tarkistaminen
 • vanhentuneiden kurssien tarkistaminen

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

fysiikka.dat - relaatiokannan päätaulu

Fysiikan laitos
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:

Fysiikan laitos

ID | Kurssikoodi | Kurssin nimi        | Alkamispäivä | Päättymispäivä | Laajuus | Opetuskieli | Opettaja      | Esitiedot
1 | FYSD229   | Samideuksen ilmiö     | 1.1.2015   | 28.2.2015   | 12op  | 2      | Sami Demirci    | -
2 | FYSJ305   | Möllyköiden kvantifikaatio | 29.2.2015  | 4.5.2015    | 8op   | 2      | Severi Jääskeläinen | FYSD229

kielet.dat - kielet relaation avulla

; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:

ID | Kieli  | 
1 | suomi  |
2 | englanti |
3 | ruotsi  |

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla naakka.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar naakka.jar

2.2 Aloitusikkuna ja virheikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt, tulee näkyviin ohjelman aloitusikkuna. Aloitusikkunassa voidaan valita haluttu laitos, jonka kurssit näytetään pääikkunassa.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/naakka/trunk/kuvat/aloitusikkunaW.png

Jos haluttua laitosta ei ole tietojärjestelmässä, tulee näkyviin virheilmoitus, jossa kerrotaan että kyseisen laitoksen tiedostoa ei löydy. Virheikkunassa kysytään, luodaanko laitokselle uusi tiedosto.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/naakka/trunk/kuvat/virheikkunaW.png

2.3 Pääikkuna

Kun on valittu haluttu laitos, tulee näkyviin ohjelman pääikkuna:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/naakka/trunk/kuvat/paaikkunaW.png

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto     Muokkaa         Apua
========     =======         =====
Talleta      Lisää uusi kurssi    Apua
Avaa       Poista kurssi      Tietoja
Lopeta

2.3 Menutoiminnot yksityiskohtaisemmin

2.3.1 Talleta

Tallettaa kaikki muutokset. Mahdollinen lisättävä kurssi tulee näkyviin kurssilistaan.

2.3.2 Avaa

Avaa halutun laitoksen tiedoston.

2.3.3 Lopeta

Sulkee ohjelman.

2.3.4 Lisää uusi kurssi

Lisätään uusi kurssi tiedostoon.

2.3.5 Poista kurssi

Poistetaan kurssi.

2.3.6 Apua

Neuvoja ohjelman käyttöön

2.3.7 Tietoja

Tietoja ohjelmasta, kuten versionumero, tekijät yms.