wiki:kesa2014/suunnitelmat/arihalva
Last modified 4 years ago Last modified on 2014-05-30 20:07:18

Ohjelmointi 2 - kesa2014 -kurssin esisuunnitelma (vaihe 1)

Ari Halvari (arihalva@…)

1. Juoksuanalysaattori

Juoksuanalysaattori eri juoksureittien aikojen seuraamiseksi ja analysoimiseksi.

1.1 Mitä tietoja juoksureiteistä tarvitaan?

 • reitin nimi
 • reitin kokonaispituus
 • reittiin käytetty aika
 • väliajat kilometrin tarkkuudella
 • sydämen syke

1.2 Mitä ominaisuuksia rekisteriltä halutaan?

 • reitin lisääminen
 • reitin poistaminen
 • tietyn reitin väliaikojen katsominen päivämäärän mukaisesti
 • tietyn reitin tietojen muuttaminen
 • nopeimman ajan hakeminen reittikohtaisesti
 • parhaan väliajan hakeminen reittikohtaisesti esim paras 1, 3, 5 tai 10 km aika.
 • paras väliaika eri reiteille.
 • sykeaikojen seuraaminen kilometreittäin.

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

reitit.dat - relaatiokannan päätaulu

juoksureitit
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;reitti      | reittiid | pituus  |
Neulamäki 11   | n11    | 11   |
Koivukylä 13   | k13    | 13   |
Koivukylä 20   | k20    | 20   |
Askola 11     | a11    | 11   |

juoksut.dat - ohjelmaan talletetut juoksutapahtumat

juoksut
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;päivämäärä    | reitti | tunniste | väliajat |   2  |   3  |   4  |   5  |   6  |   7  |   8  |   9  |   10  |   11  |   12  |   13  |   14  |   15  |   16  |   17  |   18  |   19  |   20  |   21   |
 29.04.2014    | n11   | j1    | 00:05:47 | 00:06:09 | 00:05:59 | 00:05:39 | 00:06:01 | 00:05:38 | 00:05:46 | 00:05:55 | 00:06:37 | 00:04:55 | 00:05:59 | 00:01:33 |
 04.05.2014    | k13   | j2    | 00:06:13 | 00:06:05 | 00:05:58 | 00:06:14 | 00:06:06 | 00:06:07 | 00:05:52 | 00:06:01 | 00:06:06 | 00:05:54 | 00:06:13 | 00:06:05 | 00:06:29 | 00:02:16 |
 10.05.2014    | k20   | j3    | 00:06:28 | 00:06:03 | 00:06:04 | 00:07:00 | 00:06:14 | 00:06:10 | 00:10:51 | 00:06:00 | 00:06:12 | 00:06:13 | 00:06:37 | 00:07:34 | 00:06:19 | 00:06:19 | 00:06:58 | 00:06:19 | 00:06:34 | 00:06:26 | 00:06:23 | 00:06:05 | 00:03:50  |                  

sykkeet.dat - ohjelmaan talletetut sydämen sykkeet

sykkeet
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
; tunniste | syke | 2  | 3  |  4 |  5 |  6 |  7 | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
 j1    | 131 | 143 | 148 | 148 | 146 | 156 | 157 | 154 | 159 | 163 | 159 | 153 |
 j2    | 132 | 142 | 141 | 146 | 149 | 147 | 146 | 146 | 146 | 144 | 146 | 145 | 146 | 144 |
 j3    | 130 | 140 | 139 | 144 | 141 | 145 | 129 | 143 | 142 | 137 | 142 | 135 | 140 | 139 | 137 | 145 | 141 | 143 | 149 | 150 | 155 |                

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla juoksu.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar .jar

Kun ohjelma käynnistyy, tulostuu näyttöön

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/arihalva/trunk/kuvat/avaainkscape.png

Mikäli käyttäjä antaa tiedoston nimen, jollaista ei tunneta, tulostuu näyttöön:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/arihalva/trunk/kuvat/eiaukeainkscape.png

tällöin käyttäjä voi aloittaa syöttämään uusia jäseniä tai jos kirjoitti nimen väärin, hän voi ottaa menusta Avaa-valinnan ja antaa uuden nimen

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/arihalva/trunk/kuvat/paaikkunainkscape.png

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto     Muokkaa         Apua
========     =======         =====
Talleta      Lisää uusi juoksu    Apua
Avaa...      Poista juoksu...     Tietoja...
Tulosta...    Lisää uusi reitti
Lopeta      Poista reitti

2.2.1 Hakeminen

Pääikkunan vasemmassa reunassa näkyy Hakuehto.

Löytyneet jäsenet lajitellaan valitun hakukentän perusteella.

2.2.2 Muokkaaminen

Valittua juoksutapahtumaa voidaan muokata menemällä tietoihin oikeaan kohtaan ja kirjoittamalla uusi arvo. Jos tietoon syötetään jotakin mikä ei kelpaa, tulee tästä ilmoitus:

Tarkista syötön oikeellisuus 

Samalla virheellinen syöttökenttä menee punaiseksi.

2.3 Menutoiminnot yksityiskohtaisemmin

2.3.1 Talleta

Tallettaa kaikki muutokset. Mahdollinen lisättävä reitti hyppää hakulistaan.

2.3.2 Avaa

Avaa reitin tiedot. Tallettaa mahdolliset muutokset ennen tätä.

2.3.3 Tulosta

Tulostaa graafisesti tietyn matkan esim 1, 3 tai 5 km aikakehityksen, sikäli jos se on toteutettavissa. Muutoin tulostetaan lista parhaista ajoista.

2.3.4 Lopeta

Lopettaa ohjelman ja tallettaa mahdollisesti tallentamattomat tiedot.

2.3.5 Lisää uusi juoksutapahtuma

Lisää uuden juoksutapahtuman.

2.3.6 Lisää uusi reitti

Lisää uuden juoksureitin.

2.3.6 Poista juoksutapahtuma

Poistaa listasta valitun jäsenen. Varmistaa ennen poistoa:

Poistetaanko tapahtuma 04.05.2014 k13 ?

 OK  Cancel

2.3.7 Apua

Näyttää selaimessa ohjelman käyttöohjeen.

2.3.8 Tietoja

Näyttää ohjelmasta tietoja vähän samaan tapaan kuin aloitusikkunassakin.