wiki:kesa2014/suunnitelmat/alsirjae
Last modified 4 years ago Last modified on 2014-06-04 19:49:17

Ohjelmointi 2 - 2013 -kurssin esisuunnitelma (vaihe 2)

Aleksander Sirjaev (alsirjae@…)

1. Koulun rikosrekisteri

Koulun oppilaiden "rikosten" rekisteri

1.1 Mitä tietoja oppilaista tarvitaan?

 • nimi
 • ryhmä/luokka
 • syntymäaika
 • postiosoite
 • huoltajan puhelin

1.2 Mitä ominaisuuksia rekisteriltä halutaan?

 • henkilön lisääminen
 • henkilön poistaminen
 • henkilötietojen muutto
 • rekisterimerkinnän lisääminen
 • rekisterimerkinnän poistaminen
 • rekisterimerkinnän muokkaaminen
 • haku merkintöjen perusteella
 • haku henkilötietojen perusteella

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelma tallentaa tiedot kahteen XML tiedostoon.

personal.xml - henkilörekisteri

<?xml version="1.0"?>
<organization>
<organizationname>Riemukylän koulu</organizationname>
	<member>
		<id>1</id>
		<name>Riku Rieminen</name>
		<group>9c</group>
		<brithdate>2001/01/20</birthdate>
		<address>Riemukuja 1a 6, 00920 Helsinki</address>
		<phonenumber>0401234567</phonenumber>
	</member>
	<member>
		<id>2</id>
		<name>Sanna Sanninen</name>
		<group>8b</group>
		<birthdate>2001/03/10</birthdate>
		<address>Riemukatu 5a 234, 00910 Helsinki</address>
		<phonenumber>040654321</phonenumber>
	</member>
</organization>

infractions.xml - "rikosten" rekisteri

<?xml version="1.0"?>
<organization>
	<infraction>
        <infractionid>1</infractionid>
		<memberid>1</memberid>
		<date>2014/01/01</date>
		<penalty>Jälki-istunto</penalty>
		<reason>Myöhästyminen</reason>
		<details>Tuli 10min myöhässä tunnille</details>
	</infraction>
</organization>
	

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla koulurikosrekisteri.jar tiedostoa (tehokäyttöön komento "java -jar koulurikosrekisteri.jar")

Kun ohjelma käynnistyy, avautuu pääikkuna.

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/alsirjae/trunk/kuvat/mainwindowgui.png

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto      Apua
========      =====
Luo         Apua
Avaa        Tietoja
Tulosta
Lopeta

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/alsirjae/trunk/kuvat/filemenu.PNG https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/alsirjae/trunk/kuvat/helpmenu.PNG

2.2.1 Hakeminen

Pääikkunassa on kaksi hakukenttää. Keskellä oleva hakukenttä hakee rikoksia eri ehdoilla (Käyttö esim: päivämäärä). Oikealla puolella hakukenttää hakee eri henkilöitä eri ehdoilla (Käyttö esim: "9b" poistavat kaikki paitsi 9b luokkalaiset pois listalta). Haut suodattavat, eli poistavat listalta ne kohdat joihin hakuehdot eivät päde.

2.2.2 Muokkaaminen

Henkilötietoja muokataan oikealla puolella olevilla kentillä. Henkilö poistetaan/lisätään vasemmalla työpalkissa olevassa "Luo henkilö" (luo oletushenkilön) ja "Poista henkilö" napeilla. Merkinnän tiedot muokataan valitsemalla listalta merkintä ja sitten klikkaamalla kenttää, jota halutaan muokata. (esim: Jos haluaa muokata päivämäärää niin klikkaa päivämäärää, sitten päivämäärä on muokattavissa.) Jos rekisteri halutaan luoda/poistaa niin käytetään henkilötietojen poiston/luonti nappeja vastaavia merkinnän poisto/luonti nappeja (luonti luo oletusmerkinnän)

2.3 Menutoiminnot yksityiskohtaisemmin

2.3.1 Luo

Luodaan uusi "organisaatio" (esim. koulu, lukio ym.)

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/alsirjae/trunk/kuvat/filechoosercreate.PNG

2.3.2 Avaa

Avaa jo luodun organisaation.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/alsirjae/trunk/kuvat/filechooseropen.PNG

2.3.3 Tulosta

Avaa ikkunan johon on tulosettu tekstimuodossa valitun merkinnän tiedot ja henkilön henkilötiedot.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/alsirjae/trunk/kuvat/printwindow.PNG

2.3.4 Lopeta

Lopettaa ohjelman.

2.3.5 Apua

Avaa käyttöohje ikkunan.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/alsirjae/trunk/kuvat/helpwindow.PNG

2.3.6 Tietoja

Avaa tietoja ikkunan. (Löytyy luojan ja ohjelman perustiedot)

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/alsirjae/trunk/kuvat/aboutwindow.PNG