wiki:k2015/paate/W2
Last modified 11 months ago Last modified on 2017-04-30 11:59:57

Tämä sivu on siirretty TIMiin.

Ohjelmointi 2 2015 / Pääteohjaus JSP 2

Pääteohjaus JSP 2

Harjoitellaan oman HT:n muuttamista WWW-versioksi luentojen vaihe1-mallin mukaisesti.

Tavoite:

Seuraavassa muista muuttaa aina sana kerho oman työsi nimeä vastaavaksi (esim. webkerho -> webkauppa), samoin tunnus vesal omaa tunnustasi vastaavaksi.

 • Luo hakemisto ja siirry sinne komentorivillä (esim. C:\MyTemp\[tunnuksesi]\ohj2\trunk).
 • Hae harjoitustyösi: svnht (tai sitten jollakin muulla tavalla svn:stä)
 • Katso että tarvittavat Data-tiedostot ovat nyt oletushakemistossa tai tarvittaessa sen alihakemistossa
 • Käynnistä Eclipse komentoriviltä (mikroluokka: ee44) datatiedostojen hakemistossa (silloin ne löytyvät ilman lisätemppuja).
 • Laita harjoitustyön tiedostot johonkin pakettiin jolleivat ne jo ole
 • Luo uusi DYNAAMINEN WEB projekti työtilaasi
  • tyyppinä Web/Dynamic...,
  • nimelle WebKerho
  • hakemistona C:\MYTEMP\vesal\ohj2\webXXX) esim webkerho
  • Context Roottina vaikkapa WebKerho
 • Tarkista, että harjoitustyösi java-tiedostot näkyvät projektissa oikein.
  • Jos eivät näy, kokeile Project->Refresh.
 • Jos haluat käyttää uiBeans-komponentteja, niin luo niillekin uusi projekti
  • tyyppi: Java, vaikka nimelle uibeans, jossa komponentit ovat paketissa uiBeans C:\MYTEMP\vesal\ohj2\uiBeans
 • Voit tehdä lisää vastaavia ui-komponentteja esim. listoja yms. varten.
  • Voi harkita kannattaisiko ne periä yhdestä kantaluokasta.
  • jos muokkaat tai lisäät uiBeans -komponentteja, niin laita ne pakettina varsinaisen projektisi sisälle
 • Paikat, joihin mukaan kuuluvat projektit tai .jar-tiedostot pitää lisätä:
  • Preferences/Deployment Assembly
  • Preferences/java Build Path
 • Luo WebKerhoon uusi paketti, vaikkapa nimelle jspkerho.
 • Lisää jspkerho-pakettiin uusi Java-luokka, esim
 • Muokkaa luokkaa vastaamaan kerho-ohjelman esimerkkiluokkaa:
 • Lisää WebKerhon alle uusi JSP-sivu.
  • File/New/Web/JSP
  • Anna sopiva nimi JSP-sivulle, esim. kerho.jsp
 • Muokkaa JSP-sivua käyttämään omia harjoitustyön luokkiasi.
 • Kun ajat ohjelmaa, tulostuu "konsoliin" Tomcat:in nykyhakemisto jos pavun alustuksessa on:
     File f = new File(".");
     String s = f.getAbsolutePath();
     System.out.println(s);
  
  Laita ohjelmasi data-tiedostot (esim kelmit.dat) tuon mukaisesti oikeaan paikkaan.
 • kun ajat ohjelmaa, tee siitä kuvakaappaukset (esim. kerho.png ja jasen.png)
 • Tee C:\MYTEMP\vesal\ohj2\webkerho vastaavaan hakemistoon tiedosto files.txt tyyliin:
  = <h3>JSP-työ</h3>
  
  = <h3>Kuvat käyttöliittymästä</h3>
  kerho.png = Kerho-sivun näkymä
  jasen.png = Jasen-sivun näkymä
  
  = <h3>Kerhon koodi</h3>
  ..\trunk = Kerhon koodi
  
  = <h3>JSP-tiedostot</h3>
  WebContent/kerho.jsp = Kerhon käyttöliittymä
  WebContent/jasen.jsp = Yhden jäsenen käyttöliittymä
  
  = <h3>Pavut</h3>
  src/jspkerho/KerhoBean.java = Singleton mallin mukainen kerho-papu
  
  = <h3>uiBeans</h3>
  @https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2/uiBeans/trunk/src/uiBeans/ComboBox.java = ComboBox.java - Käyttöliittymäkomponentti valintalistaa varten
  @https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2/uiBeans/trunk/src/uiBeans/EditBox.java = EditBox.java - Käyttöliittymäkomponentti syöttökenttää varten
  
  (voit käyttää lisäämiseen myös DemoWWW-ohjelmaa käynnistämällä komentoriviltä demowww siinä hakmeistossa jossa files.txt on ja Explorerista voit siihen raahailla tiedostoja)
 • siirrä webkerho-hakemisto trunk-hakemiston rinnalle svn:ään (esim TortoiseSVN ja 1. kerralla import, jatkossa commit.
 • mene NettiDemoWWW:hen ja laita demon numeroksi HT ja sitten vaiheen nimeksi webXXX (esim se webkerho) ja paina Päivitä Index.html

Katso myös: JSP ja Eclipse ja harjoitustyön palautus