wiki:k2015
Last modified 3 years ago Last modified on 2015-07-28 00:07:57

Ohjelmointi 2 (Java), kevät 2015, Kesä 2015

see: Course in English.

Ohjelmointi 2 Jyväskylän yliopiston Tietotekniikan laitoksen järjestämä ohjelmointikurssi, missä käytettävä kieli on Java ja harjoitustyössä tehdään graafisella käyttöliittymällä varustettu "rekisteriohjelma". Kurssi on suunnattu ensisijaisesti tietotekniikan pääaineopiskelijoille. Kurssille voi ilmoittautua myös muidenkin aineiden opiskelijoita (silloin ei kuitenkaan saa marista kurssin sisällöstä :-)). Kurssilla käytettäväksi alustaksi kelpaa kaikki käyttöjärjestelmät, missä toimii Java 1.8 (hätätilassa Java 1.7 riittää).

Huomaathan, että materiaalissa voi olla puutteita. Ilmoita niistä luennoijalle. Asiat tarkentuvat kurssin edetessä.

Toisaalta muista, että materiaali on Wiki, eli voit itsekin suoraan korjata ilmiselviä puutteita. Ahkerimpia materiaaliin asiallisia päivityksiä tehneitä palkitaan lisädemopisteillä (kurssin lopussa erikseen pyydettävä tätä).

1. Ajankohtaista

 • Viesti Ohj1-opiskelijalta: Tekeminen ja etenkin tekemiensä virheiden tajuaminen oli opettavaista! Lisäksi tuo  mainitsemasi kynä- ja paperityyli sekä perusasioiden ääreen palaaminen auttavat useimmiten paljon enemmän kuin koneen avulla ratkaisun ymmärtäminen.

2. Tärkeät linkit

3. Kurssilla käytettävät työkalut

4. Hallinnolliset asiat

4.1 Kurssikoodi

 • TIEP111. Huomaa, että tämä kurssi on ensisijaisesti tietotekniikan pääaineopiskelijoille. Kaikki saavat toki osallistua ja mahdollisuuksien mukaan muidenkin mielipiteitä voidaan ehkä ottaa huomioon.

4.2 Ilmoittautuminen

4.3 Opettajat

 • Vesa Lappalainen (vesal@jyu.fi).
 • Pääte- ja harjoitustyöohjaukset myös
  • Otto Juntunen (otto.j.juntunen(at)student.jyu.fi)
  • Mika Lehtinen (mika.k.lehtinen(at)student.jyu.fi)
  • Teemu Natunen (teemu.h.natunen(at)student.jyu.fi)
  • Tero Paavolainen (tero.s.t.paavolainen(at)student.jyu.fi)
  • Riikka Vilavaara (riikka.k.vilavaara(at)student.jyu.fi)
  • Vesa Uotila (vesa.p.uotila(at)student.jyu.fi)

4.4 Paikka ja aika

4.5 Sisältö, esitiedot ja työmäärä

4.6 Harjoitustehtävät eli demot

 • Demotehtävät ja vastaukset
 • Maanantaisin kello 14-16 tai 16-18, ilmoittaudu Korpissa
 • NettiDemoWWW: Demotehtävien palautuspaikka. Demot tulee lähettää aina viimeistään klo 13:00 mennessä ennen demotilaisuuden alkua (saa lähettää monta päivää aikaisemminkin ja lähetyksiä voi täydentää tuohon ma klo 13 asti).
 • Palautetuista demoista saa hyvityspisteitä. Itse tekeminen on olennainen osa oppimista.
 • myös aktiivisesta Wiki-sivujen päivityksestä saa demopisteitä (pidä kirjaa päivityksistäsi, ne tilitetään kurssin lopussa)
 • katso miten on käynyt niille, jotka merkinneet paljon demoja tekemättä niitä itse,(=kiinni jäävät)

4.7 Pääteohjaukset

 • ryhmiä ke-pe, ilmoittaudu Korpissa
 • Pääteohjausten aiheet
 • Pääteohjauksissa opetellaan aluksi käyttämään tarvittavia työkaluja ja niissä saa myös vinkkejä demojen ja harjoitustyön tekoon.

4.8 Harjoitustyö

4.9 Debuggausnäyte

 • syksyn Ohjelmointi 1 kurssin suorittaneet ovat antaneet osana kurssin suoritusta debuggausnäytteen
 • muille suosittelen vahvasti debuggerin kertausta viimeistään kurssin alussa

4.10 Tentti, kurssin suoritus

 • Kurssilla on kolme eri suoritustapaa
  1. Välikoe, demot + HT aikataulussa (ei loppukoetta)
   • Välikoe pe 20.3.2015 klo 12:00 - 16:00 Ag Auditorio 3 (vk=max 24 p, min 6p), kokeessa monta tehtävää, joista 4 pitää tehdä, mm. pöytätesti.
   • demot kahdessa jaksossa (1-7 dp1, 8-12 dp2)
   • harjoitustyö aikataulussa
   • kurssin lopputulos = 3/5*vk + dp1 + 2*dp2 (max=32, josta 12p = 1/5, 27p = 5/5, dpn = demopisteet, ei prosentit, jaksosta n)
   • Katso esimerkki pisteiden vaikutuksesta
   • välikoetta ei uusita (voi olla mahdollisuus aloittaa välikoe saman päivänä eri aikaan kuin muut jos on päällekkäisiä tenttejä tms. ylipääsemättömiä esteitä).
  2. Demot + HT aikataulussa + suullinen tenttaus HT palautuksessa (ei väli- tai loppukoetta)
   • demot tehtävä vähintään 105 % 1. jakso (ja tämän suoritustapa valittava Korpista etukäteen). Joka demokerta vähintään 1 bonus tai guru-tehtävä.
   • harjoitustyö aikataulussa, HT5 vaiheen kohdalla suullinen tentti ja lupa olla poissa välikokeesta (käytännössä katsotaan että HT on itse tehty ja ymmärretty "täysin")
   • vain niille jotka ovat 1. kertaa kurssilla
   • kurssin lopputulos = 3/5*17 + dp1 + 2*dp2 (max=32, josta 12p = 1/5, 27p = 5/5)
  3. Loppukoe + HT ilman aikataulua
   • Loppukoe ke 20.5.2015 (kokeessa vain yksi kysymys tyyliin: suunnittele ja toteuta ohjelma, aihe vaihtelee, oma tietorakenne pitää kyetä tekemään unissaankin)
   • harjoitustyö tehtynä ja hyväksyttynä ennen kokeeseen tulemista
   • muutama vuodessa selviää tällä tavalla :-)
 • välikokeessa ja lopputentissä saa olla mukana yksi A4-arkki molemmin puolin kirjoitettuna (kynällä tai tulostettuna).

4.11 Materiaali

4.12 Kirjallisuutta

4.13 Viestintä

 • Kurssin tiedotussähköpostilista: ohj15@korppi.jyu.fi. Arkisto.
 • Kurssin keskustelusähköpostilista: ohj15k@korppi.jyu.fi. Arkisto.
 • Kurssin pulinapostilista: ohj15p@korppi.jyu.fi. Arkisto.
 • Muista sähköpostikäyttäytyminen.
 • Ohjaajien sähköpostilista: ohj15c@korppi.jyu.fi
 • Henkilökohtaiset kysymykset suoraan luennoijalle/ohjaajille.

5. Ohjaajille

6. Opettajille muistinvirkistykseksi

7. Välikoekysymykset

8. Kurssipalaute