wiki:k2013/paate_2
Last modified 5 years ago Last modified on 2013-01-25 20:50:06

Pages linking to k2013/paate_2:
k2013/paate
Kesä2013

Ohjelmointi 2 2012 / Pääteohjaus 2

Oppimistavoitteet

Tehtävät

1. Ohjelman pääikkuna

 • useimmiten GUI-ohjelmat ovat sellaisia, että niissä on yksi selkeä pääikkuna, missä suurin osa toiminnoista tehdään ja jonka alta voi aueta uusia "ali-ikkunoita"
 • pääikkuna ei välttämättä ole ohjelman ensimmäisenä näyttöön tuleva ikkuna, vaan sitä ennen voi tulla jokin muu ikkuna näkyville jossa kysytään jotakin alkutietoja.
 • päätä ensin mistä osista pääikkuna koostuu.

1.1 Eclipse ja WindowBuilder

 • mene komentorivillä aluksi omaan hakemistoosi (tee jos ei vielä ole) C:\mytemp\ohj2\OMATUNNUS\vaihe2
 • hae harjoitusyön tämän hetkinen tilanne svn:stä antamalla komento
  svnht PROJNAME
  
 • käynnistä Eclipse komentoriviltä kirjoittamalla ee37
 • luo WindowBuilder-ohjeen mukaisesti itsellesi uusi projekti (C:\mytemp\ohj2\OMATUNNUS\vaihe2)
 • Alla olevilla ohjeilla tulee tämän kaltainen GUI. Joudut tietysti soveltamaan joitain kohtia.
 • HUOM! Jos joskus tuntuu ettei varsinaiseen kuvan osu oikealle kohdalle, niin komponentin voi pudottaa myös Structure-näkymässä. Tämä taasen ei välttämättä toimi olleenkaan, vaan komponentti, jonka alikomponentiksi olet drag&droppaamassa ei ota mitään vastaan vaikka näyttää vihreää. Tällöin vaihtoehdoksi jäävät komponenttien paikalleen laittaminen koodissa(hyvää harjoitusta) tai ylätason komponentin layoutin vaihtaminen vähäksi aikaa flow:ksi, jonka jälkeen uuden komponentin mahtuu laittamaan oikealle paikalle, flow pitää luonnollisesti muistaa vaihtaa borderiksi, mikäli näin oli tarkoitus.
 • HUOM! Anna komponenteille HYVIÄ nimiä jo heti pudottamisen jälkeen (ks em. malli)
 • Aluksi luo JFrame
 • Valitse contentPane-componentille Layoutiksi BorderLayout
  • Valitse contentPane joko Structure-ikkunasta tai painamalla hiirellä ikkunaa ja Properties-ikkunasta Layout valikosta valitse java.awt.BorderLayout
  • Vois myös vetää Palette-ikkunasta BorderLayoutin contentPanen päälle.
 • Sitten vedä uusi JPanel contentPanen South-kohdan päälle. Tälle voit antaa nimeksi vaikka panelNappulat
  • Jos vedät väärälle kohdalle, tämän voi korjata esimerkiksi paneelin Properties-ikkunasta löytyvää Constraints Propertya muuttamalla
 • Tähän paneeliin tulee myöhemmin nappulat kontrolloimiseen(ks. mallikuva).
 • Vedä uusi JSplitPane contentPanen Center-kohdan päälle.
 • Tähän paneeliin tulee hakemiseen ja näyttämiseen liittyvät toiminnot, joten nimeä se osuvasti.
 • JSplitPane koostuu kahdesta osasta. Vedä vasemman päälle uusi JPanel ja oikean päälle uusi JSplitPane
 • Vasemmalle puolelle tulee hakulaatikko, jolla haetaan jäseniä.
  • Laita tämän paneelin Layoutiksi BorderLayout aiemman kohdan tapaan.
  • Lisää North-kohtaan uusi JPaneeli (BoxLayout ja sen Constructor-kohdasta Y_AXIS). Tähän tulee hakukenttä
  • Lisää Center-kohtaan uusi JScrollPane. Tämän sisälle tulee JList, jota voidaan JScrollPanen avulla vierittää
   • Jos JList ei mene viewport-kohtaan vetämällä, voit tehdä sen koodissa asettamalla setViewportView(list)
 • Oikealle puolelle tulevaan JSplitPaneen tulee kaksi JPanelia.
  • Oikean Layout on tuttuun tapaan BorderLayout ja siihen tulee jLabel North-kohtaan ja JScrollPane, jonka sisälle tulee JTable
  • Vasemman Layout on myöskin BorderLayout ja samaan tapaan North-kohdassa on JLabel ja Center-kohdassa JScrollPane, jonka sisällä on Jpanel, joka taas sisältää North-kohdassaan Vertical Boxin. Tämä löytyy Paletten kohdasta Struts & Springs.
  • Vertical Boxin käyttö tosin saattaa aiheuttaa virhetilanteen, koska Eclipse/WindowBuilder luo automaattiset koodirivin, joka kutsuu VerticalBoxin setLayout-aliohjelmaa, joka vastaavasti heittää (dokumentoidun) poikkeuksen. Kyseisen funktiokutsun voi kuitenkin laittaa huoletta kommentteihin, jonka jälkeen se ei enää estä ohjelman toimintaa.
  • Huomaat varmaan, että esimerkissä boxin sisälle on laitettu tekstiä ja kenttiä. Ennen kun lähdemme käsin lisäämään JLabeleja ja JTextFieldejä, on syytä huomioida, että nehän ovat täysin samanlaisia, tekstiä lukuunottamatta.
   • Hyvä ohjelmoija pyrkii välttämään toistoa, joten tehdään komponentti, joka yhdistää tekstin ja tekstikentän. Tämä ohjeistetaan seuraavassa kohdassa.
 • Loput komponentit, kuten napit, ylävalikon ja taulukon, voit lisätä mallin jäsennyksen mukaan
 • Taulukkoon ja listaan voi lisätä sisältöä valitsemalla komponentin propertieseista kohdan model.
 • Aja ohjelma katso näyttääkö se sellaiselta kuin halusit

1.2 EditPanel

 • avuksi voit tehdä itsellesi pienen apuluokan EditPanel, jossa yhdistyvät otsikkoteksti ja tekstialue.

1.3 Muut ikkunat

 • tässä vaiheessa voit piirrellä ohjelman muut ikkunan niin, että uuden luonnissa (sama projekti) otat Swing/Dialog
 • piirrä kaikki muut ohjelmasi tarvitsemat ikkunat
 • aja kukin dialogi erikseen (myöhemmin/vaihe 3 niistä otetaan main pois ja ne käynnistetään pääikkunasta sopivista toiminnoista)

1.4 Kuvaruutukaappaukset ja files.txt

 • ota kustakin ikkunasta kuvaruutukaappaus ohjeen mukaan ja talleta hakemistoon C:\mytemp\ohj2\OMATUNNUS\vaihe2\kuvat
 • lisää saman ohjeen mukaan files.txt:hen viitteet kuviin (muista / eikä \ )
 • lisää kaikki tekemäsi Java-tiedostot files.txt:hen
 • vie työ takaisin versionhallintaan antamalla komentoriviltä komento:
  svnht PROJNAME
  
 • Jos kone valittaa ettei komentoa svnht ole, niin yhdistä N-levy