wiki:k2013/demot/demo3
Last modified 5 years ago Last modified on 2013-05-28 15:18:33

Demot » Demo 3, 28.1.2013 - Kesällä ma 3.6.2013

Tähdellä (*) merkitty ne tehtävät, jotka ehdottomasti kannattaa tehdä. Palautus: NettiDemoWWW

Viitteissä tyyliin "Luvun 7.5" noudatetaan luentomonisteen numerointia. Demoissa saa käyttää vapaasti aliohjelmapaketteja ohj2/ali. Hakemistossa on kirjaston käyttöohje. Sitä onkin käytetty tehtäviin 5 ja 6 liittyvissä java-tiedostoissa sekä sivun lopussa olevissa vinkeissä. Java-ohjelmien testit saa tehdä aina myös ComTestiä tai JUnittia käyttäen, eli ei ole pakko kirjoittaa pääohjelmaa jos sitä ei erikseen vaadita.

Mitä palautetaan? Itse tehdyt tiedostot. Eli Javasta .java. Jos testit tehdään ComTestillä, niin se generoi toisen *Test.java tiedoston, joka siis ei ole itse kirjoitettu ja tätä EI palauteta. Mutta jos testit tehdään JUnitilla ja ITSE kirjoitetaan tuo testitiedosto, niin silloin se toki palautetaan. *.class -tiedostoja EI MISSÄÄN NIMESSÄ palauteta.

Ville V1

Tee JAVA Villestä tehtävät 4.1-4.6 Ehtolauseet.
1.4 Ville-tehtävien palautus NettiDemoWWW:llä.

Tehtävä 1. Algoritmi: Jokerimerkki ?

Kirjoita algoritmi joka tarkistaa onko merkkijono sama kuin kysymysmerkkejä sisältävä merkkijono (? = mikä merkki vaan). Kysymysmerkki tarkoittaa siis mitä tahansa yhtä merkkiä. TDD: keksi lisää erilaisia testattavia asioita.

 jono    maski
"Kissa"   "K?ss?"  => samat
"Kiss"   "K?ss?"  => ei samat
"Kissa"   "Kassa"  => ei samat

Tehtävä 2. Java: Jokerimerkki ?

TDD: Java-toteutus ja testipääohjelma edelliselle algoritmille. Testin saa tehdä myös ComTestiä käyttäen tai JUnittia käyttäen.

funktion esittely:
public static boolean onkoSamatKysymysmerkilla(String jono, String maski)
...
ja funktiota voidaan kutsua esim:
 if ( onkoSamatKysymysmerkilla("Kissa","K?ss?") ) ...

Tehtävä 3. Poista jonosta kaikki esiintymät

Kirjoita algoritmi, jolle annetaan kaksi merkkijonoa ja joka poistaa toisesta jonosta kaikki toisen jonon esiintymät. Lopputulokseen ei saa jäädä enää yhtään poistettavan merkkijonon esiintymää (vihje: tee "runsaasti" apualiohjelmia):

 jono   poista    tulos
Catcat   at   =>  Cc
Paatti   at   =>  Pi
Puatit   at   =>  Puit 

TDD: keksi lisää esimerkkejä jotka pitää testata.

Kokeile osaatko tehdä Java-toteutusta jossa on automaattinen testi (kuten edellä) (vapaaehtoinen +1 bonuspiste, eli jos algoritmi JA Java-toteutus JA testi, voit merkitä yhteensä kaksi pistettä. Pelkällä Java-toteutuksella vain yksi piste. Algoritmi pitää silloinkin olla!).

Tehtävä 4*. Päivämäärä-olio

Toteuta luokka, jolla kuvataan päivämäärä. Kirjoita ainakin sopiva muodostaja ja metodi toString, jolla päivämäärä saadaan merkkijonoksi. Luonnollisesti testit tavalla tai toisella. Katso mallia: Aika.java.

Tehtävä 5*. Huoneen mitat

Suunnittele ja kirjoita Java-ohjelma, jossa on dialogi (frame) huoneesta mitattujen tietojen syöttämiseksi ja sitten näiden perusteella lasketaan ja näytetään huoneen pinta-ala ja tilavuus. Toteuta ohjelma luennon esimerkin ja monisteen 7.11 Mittakaavaohjelma graafisena -luvun mukaisesti aliohjelmia käyttäen. Katso malliksi Mittakaava.java.

Tehtävä 6*. Samanlaisen koodin muuttaminen yhdeksi aliohjelmaksi

Demokerran 2 mallivastauksessa Etusuku.java:ssa on kaksi samankaltaista aliohjelmaa. Muuta nämä yhdeksi aliohjelmaksi vaihdaAlkuLoppu (sopiva määrä parametrejä, mieti mitä) ja toteuta sitten alkuperäiset kaksi aliohjemaa yhden rivin aliohjelmina jotka kutsuvat vaihdaAlkuLoppu.

Tehtävä 7*. Muuttujiin viittaaminen

Lue monisteen luku: 7.4 Viitteet. Näytä kuvan avulla (piirrä kuva kunkin sijoituksen jälkeen uudelleen) mitä ovat muuttujien arvot seuraavien sijoitusten jälkeen (kun muuttujat ovat sijoittuneet muistipaikkoihin kuten kuvassa). Piirrä kuvaan myös mihin viitteet b, c ja p loogisesti aina "osoittavat".

ks. Viitteet.java:

int a;
StringBuffer b = new StringBuffer("1");
StringBuffer c = new StringBuffer("2");
StringBuffer p;
a = 19;
p = b;
p.append("0");
p = c;
p.append(a);
c = b;
c.append("3");
   
   a = 19   p = b  p.app(0) p = c  p.app(a) c = b  c.app(3) 
  +-----+  +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ 
100 |   | a |   | |   | |   | |   | |   | |   | 
  +-----+  +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ 
104 |900 | b |   | |   | |   | |   | |   | |   | 
  +-----+  +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ 
108 |940 | c |   | |   | |   | |   | |   | |   | 
  +-----+  +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+
112 | ?? | p |  o+- |  o+- |  o+- |  o+- |  o+- |  o+- 
  +-----+  +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ 
                                   
Keko:                                
  +-----+  +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ 
900 | 1  |  |   | |   | |   | |   | |   | |   | 
  +-----+  +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ 
940 | 2  |  |   | |   | |   | |   | |   | |   | 
  +-----+  +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ +-----+ 

Tehtävä 8. Järjestä 1. ja 2.

Kirjoita Java-ohjelma, joka lukee yhden merkkijonon (rivin) ja tulostaa toisen merkkijonon siten, että merkkijonon 1. ja 2. sana ovat aakkosjärjestyksessä. Tulostetaan aina vain kaksi sanaa, vaikka syötetyssä merkkijonossa olisi useampikin sana. Toteutus mielellään funktion jarjesta1ja2 -avulla (eli kirjoita ko. funktio, vrt Etusuku.java).

TDD: Kirjoita "kaikki mahdolliset" testattavat tapaukset. Jos teet "automaattisen" testin, ei tarvitse kysyä merkkijonoa. Merkkijonon saa ottaa ja näyttää myös graafisessa käyttöliittymässä jos haluaa.

Tehtävä B1. Jokeri *

Kirjoita algoritmi (vrt. tehtävä 1) joka tarkistaa onko merkkijono sama kuin mahdollisesti YHDEN (tai ei yhtään, mutta ei enempää, jos saa olla monta *, niin asia vaikeutuu oleellisesti) *-merkin sisältävä jono (*:n kohdalla voi siis olla miten monta, myös 0, ja mitä merkkiä tahansa)

 jono    maski
"Kissa"   "K*a"  => samat
"Kissa"   "Kassa" => ei samat
"Joutsen"  "Jo*sen => samat
"Kissa"   "K*i"  => ei samat
"Kissa"   "K*"   => samat
"Lintu"   "K*"   => ei samat

Mikäli kuitenkin haluat kokeilla useamman tähden toteutusta, niin vinkiksi yksi sana: rekursio.

Tehtävä G1-2 Tiedosto

Hae tiedosto users.html:

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">
<html>
<head>
<base target=m1>
</head>
<body>
93 <a href="vesal/index.html?r=">Vesa Lappalainen</a> = 8.5<br>
94 <a href="mattim/index.html?r=">Matti Meikäläinen</a> = 8<br>
95 <a href="teppot/index.html?r=">Teppo Teikäläinen</a> = 9<br>
</body>
</html>

ja tee sitten ohjelma, joka lukee tiedoston ja tulostaa sen muodossa:

93 Vesa Lappalainen = 8.5 - vesal
94 Matti Meikäläinen = 8 - mattim
95 Teppo Teikäläinen = 9 - teppot

eli riisuu pois kaikki rivit, joissa ei ole linkkiä ja linkkiriveistä tulostetaan em. tiedot em. muodossa

Java vinkkejä

Miten merkkijono luetaan:

 String s = Syotto.kysy("Anna jono");
 System.out.println("Jono oli: \"" + s + "\"");

Tiedosto luetaan (TiedostonLukeminen.java):

import java.io.*;

/**
 * Luetaan tiedosto ja tulostetaan se näytölle.
 * @author Vesa Lappalainen
 * @version 1.0, 25.01.2002
 */
public class TiedostonLukeminen {

 public static void main(String[] args) throws IOException {
  BufferedReader f = null;
  try {
   f = new BufferedReader(new FileReader("users.html"));
  } catch (FileNotFoundException ex) {
   System.out.println("Tiedosto ei aukea!"); return;
  }

  try {
   String rivi;
   while ( ( rivi = f.readLine() ) != null ) {
    System.out.println(rivi);
   }
  } catch (IOException ex) {
   System.out.println("Vikaa tiedostoa lukiessa!"); return;
  } finally {
   f.close();
  }

 }
}

Katso myös vaihtoehtoiset tavat lukea tiedosto:

Merkkijonon muuttaminen numeroksi:

 String s = "123";
 int i = Mjonot.erotaInt(s,0);