wiki:k2013/demo/vinkkeja8
Last modified 5 years ago Last modified on 2013-03-02 19:15:11

Demot » Demo 8, Vinkkeja

Tehtävä 1

 • kilpailijan tulosta voisi kutsua vaikka toString-metodia
 • kilpailijan toString muuttaa merkkijonoksi nimen ja numeron ja lisää sen perään tuloksen toString
 • tuloksen toString vastaavasti laittaa kahden kierroksen toStringit ja sitten lisää perään tuloksen getYhteensa joka summaa kierrosten getPisteet
 • kilpailijan setPituus kutsuu tuloksen setPituus
 • tuloksen setPituus valitsee oikean kierroksen ja kutsuu sen setPituus
 • muista miten indkesit menevät (kirjoita ne varulta vaikka kuvaan muistinvirkistykseksi)!

Tehtävä 3

 • miten tehdään taulukollinen olioita? Esim:
     Kissa[] kissat = {
      new Kissa("Miuku",18000), 
      new Kissa("Mirri",1200),
      new Kissa("Katti",5000)
     };
  
 • tai
     Kissa[] kissat = new Kissa[3];
     ...
     kissat[0] = new Kissa("Miuku",18000);
     kissat[1] = new .... 
  

Tehtävä 4-5

  /**
   * Käynnistää pelin komentoriviversion
   * @param peli viite peliin, jossa astiat paikallaan
   */
  public static void pelaa(AstiaPeli peli) {
    KomentoriviAstiaPeli liittyma = new KomentoriviAstiaPeli(peli);
    liittyma.tulostaOhje();
    liittyma.pelaa();
  }


   
  /**
   * Testataan astiapeliä
   * @param args ei käytössä
   */
  public static void main(String[] args) {
    AstiaPeli peli = new AstiaPeli();

    peli.lisaaAstia("8", 8);
    peli.lisaaAstia("5", 5);

    pelaa(peli);
  }

 • KomentoRiviAstiaPeliin siirretään kaikki metodit jotka tulostavat tai kutsuvat metodia joka tulostaa.
 • esim. alkuperäinen etsi ajatellaan kutsuksi this.etsi ja sitten this muutetaan peli.
 • metodien määrä ei muutu muutamaa pientä saantimetodia lukuunottamatta (voi tarvita AstiaPeli-luokkaan)