wiki:itka112/vaylimak+eejajoka
Last modified 6 years ago Last modified on 2012-01-31 21:48:31

Johannes Karjula
Valtteri Ylimäki
ITKA112 Harjoitus 1

Peruskäyttäjä Markku

Yleistietoa
Markku on eläkeikää lähestyvä kymmeniä vuosia samaa työtä, samassa organisaatiossa tehnyt mies. Markku on perheellinen mies, perheeseen kuuluu vaimo ja kaksi aikuista lasta.

Tyypillinen päivä
Markun työpäivä alkaa noin. kello 08.00 ja päättyy kello 16.00. Iltaisin Markku käyttää aikaa harrastuksiinsa ja rentoutumiseen.

Työtehtävät
Markun työtehtävät ovat monipuolisia. Hän työskentelee pienen kunnan organisaatiossa, jossa useat työntekijät hoitavat päätyönsä ohelle myös usein muita sivutyötehtäviä. Markun vuosittaisesta työajasta noin 35% kuluu toimistossa, 35% oman kunnan alueella edustustehtävissä ja noin 30% työmatkoilla muissa kunnissa, ympäri Suomea.

Koti ja vapaa-aika
Vapaa-aikaansa Markku viettää vaimonsa ja lastensa kanssa matkustellen. Lapset ovat aikuisia ja muuttaneet pois kotoa, ja siksi Markku viettää suurimman osan vapaa-ajastaan vaimonsa kanssa. Markku on hyvin sosiaalinen ja tykkää kyläillä ihmisten luona. Markku harrastaa liikuntaa sekä yksin että vaimonsa kanssa.

Tavoitteet, pelot ja toiveet
Markku on kiinnostunut kunnallispolitiikasta ja on perinteisen suomalaisen miehen tavoin kovin kantaaottava kaveri. Markun tavoitteena on onnistua päätoimisessa työssään sekä toteuttaa hyvin sivutoimista työtään. Markku yrittää pysyä nopeasti muuttuvan ajanhermoilla. Markkua ahdistaa ajatus eläkkeelle jäämisestä, koska hän on hyvin työorientoitunut henkilö.

IT-tiedot ja taidot
Markku on käyttänyt tietokonetta ja muita ATK-laitteita koko kolmenkymmenvuotisen työuran ajan. Hän on nähnyt miten informaatioteknologia on ajan kuluessa muuttanut sekä työ- että arkielämää. Muutos on kuitenkin viime vuosina ollut niin nopeaa, että Markku ei ole kyennyt täysin oppimaan kaikkia uusia teknologioita ja etenkin verkkopalveluita. Markku hallitsee hyvin vanhemmat toimisto-ohjelmat, käyttää sähköpostia ja etsiä tietoa internetistä. Markun käsitys IT:n nykytilasta on vanhentunut.

Vaikutus liiketoiminnalle
Markun kaltaisten ihmisten vaikutus liiketoiminnallemme on erityisen suuri. Markun kaltaiset ihmiset ovat ko. ohjelman pääkäyttäjiä ja heidän ikäluokkansa on Suomessa huomattavan suuri. He osaavat perusteet tietotekniikasta, mutta eivät kykene pysymään nopeiden uudistusten ja nopean kehityksen mukana.

Demografiset tiedot
Markku asuu vaimonsa Keski-Suomessa pienessä kunnassa ja Markun lapset asuvat myös Keski-Suomessa, mutta omillaan noin 50km päässä vanhemmista. Markku on 63-vuotias ja pian eläkeikäinen.

Kommunikaatio
Markku tykkää pitää yhteyttä ihmiseen kasvokkain. Pitkät välimatkat sukulaisiin ja tuttaviin ovat kuitenkin havahduttaneet Markkua pitämään yhteyttä heidän kanssa yhä enemmän puhelimitse ja sähköpostitse. Markku on tutustunut lastensa opastuksella erilaisiin verkkopalveluihin, mutta ei ole kuitenkaan millään tavalla sosiaalisessa mediassa. Markku on kuitenkin esimerkiksi aktiivinen metsästys-foorumin käyttäjä.

Lainaukset
“Pete, tuus kattoon mitä mää nytten teen tällä koneella”
“Pakko ostaa uus kone ku tää vanha on niin tukossa”
“Voi helvetti, tää Word 2007 on ihan erinäkönen ku 97. Ei tätä voi osata käyttää”

Peruskäyttäjä ja käyttöliittymä

Käyttöliittymä suunnittellaan Eläkeläiset Ry - Keski-Suomen aluejärjestön jäsenrekisteriohjelmaan. Ohjelman perusidea on, että järjestön jäsenet voivat luoda ohjelman avulla oman profiilin, muokata omia tietoja, tarkastella muiden profiileja, keskustella muiden jäsenten kanssa ja saada tietoa tapahtumista. Ohjelmaa käytetään perinteisenä työpöytäohjelmana. Ohjelmiston tietokannat sijaitsevat kuitenkin pilvessä ja osa toiminnallisuuksista, kuten keskustelu vaatii yhteyden internetiin.

Peruskäyttäjän tietojen perusteella käyttäliittymäsuunnittelussa on otettava huomioon seuraavia asioita:

 • Käyttöliittymän täytyy sisältää samankaltaisuuksia vanhojen toimisto-ohjelmistojen kanssa
 • Käyttöliittymä ei saa olla liian moderni vaan enemmän perinteinen
 • Koska peruskäyttäjä on iäkäs, voidaan olettaa, että hän tarvitsee hiukan perinteistä isomman fonttikoon. Isompi fonttikoko on mukavampi lukea ja selkeyttää ohjelman käyttöä.

Keskustelutoiminnot:

 • yksityinen keskustelu pitää muistuttaa sähköpostiohjelmistoa
 • yleinen keskustelu perinteisiä foorumeita

 • Palvelussa pitää olla tarjolla hyvät ja selkeät ohjeet, koska peruskäyttäjän oletetaan käyttävän ohjelmaa itsenäisesti, ilman kanssakäymistä esimerkiksi lastensa kanssa.
 • Käyttöliittymän ulkoasun tulee viestiä huolettomuutta ja rentoutta, niin että käyttäjä kokee eläkkeellä olon iloiseksi asiaksi ja huomaa miten silloin on mahdollista harrastaa ja viettää vapaa-aikaa monipuolisemmin.

'Käyttöliittymäsuunnitelma'

1. Eläkeläiset Ry - Keski-Suomen aluejärjestö

1.1 Mitä tietoja tarvitaan?

 • Käyttäjän nimi
 • Sähköpostiosoite
 • Kuva
 • Ikä
 • Asuinkunta
 • Puhelinnumero
 • Liittymisvuosi
 • Käyttäjätunnus & salasana
 • Entiset työpaikat (verkostoituminen)
 • Harrastukset ja kiinnostukset (verkostoituminen)

1.2 Mitä ominaisuuksia rekisteriltä halutaan?

 • profiilin lisääminen
 • profiilin poistaminen
 • profiilin tietojen muokkaaminen
 • toisen profiilin haku
 • * nimi
 • * työpaikka
 • * ikä
 • * liittymisvuosi ...
 • keskustelu foorumilla
 • keskusteluaiheen lisääminen
 • viestin lähetys (yksityinen tai foorumi)
 • viestien lukeminen (yksityinen)
 • viestien poistaminen (yksityinen tai foorumi)
 • viestien järjestely (yksityinen)
 • ohjeiden lukeminen
 • ohjeiden haku


Ohjelman käynnistymisen jälkeinen näkymä (hahmotelma)
http://dl.dropbox.com/u/9684560/paanakyma.jpg
Käyttäjän kirjautumisen jälkeinen näkymä (hahmotelma)
http://dl.dropbox.com/u/9684560/kirjautumisenjalkeen.jpg
Muokattu käyttöliittymä (eli harkkatyön korjaus)


Päänäkymä (kun ohjelman avaa) päivitettiin sellaiseksi, että kuka tahansa käyttäjä tunnistaa ohjelman ja sen perusjutut; rekisteröityminen, kirjautuminen, salasanan palautus, uloskirjautuminen ja ohjelman lopettaminen. Tämä tehtiin siksi, että ohjelman avausvaiheessa käy helposti ilmi millaisesta ohjelmasta on kyse. Kirjaudu-nappi lisättiin, koska pitää olla nappula, josta toiminto hyväksytään.

Koko ulkoasu päivitettiin vastaamaan perinteistä windowsia, jolloin ohjelma a) vastaa uxguiden vaatimuksia ja b) on meidän peruskäyttäjän näkökulmasta helpompi käyttää. Valikot tehtiin uxguidea vastaaviksi, eli käytetään tässä tiedosto, muokkaa ja ohje -kohtia, joiden alta löytyy esim. oma profiili yms.


Ohjelman käynnistymisen jälkeinen näkymä
http://dl.dropbox.com/u/9684560/paanakyma1.jpg
Käyttäjän kirjautumisen jälkeinen näkymä
http://dl.dropbox.com/u/9684560/kirjautumisenjalkeen1.jpg