wiki:itka112/tiesanar
Last modified 6 years ago Last modified on 2012-02-18 12:31:30

Pages linking to itka112/tiesanar:
itka112

Ryhmä:

Timo Arna (timo.arna@…)

Johdanto ITKA112 työhön

Tämä käyttöliittymä on tehty Ohjelmointi 2 -kurssilla keväällä 2011. ITKA112 kurssin aikana on tarkoitus parantaa ja yksikertaistaa käyttöliittymää. Nykyiseen ohjelmaan ja käyttöliittymään on haluttu sisällyttää "kaikki". Uuden käyttöliittymän tulee sisältää vain kilpailu luomisen ja tulospalvelun kannalta tarpeelliset osiot, nekin mahdollisimman selkeinä ja helppokäyttöisinä. Mahdollinen toteutus GKO-kurssilla.

Perusdokumentti kappaleessa 3.
Demo 1 korjausehdotukset esitetty kappaleessa 4.
Demo 2 Käyttöliittymän kuvat ennen ja jälkeen muutosten on esitetty erillisessä ITKA112_TimoArna_D2 -liitteessä.

1. ArnArch? - Tulosseurantaohjelma jousiammunnalle

Ohjelman tarkoitus on jousiammuntakilpailun tulosseuranta

1.1 Mitä tietoja tarvitaan?

 • nimi
 • seura
 • sarja
 • sähköpostiosoite
 • puhelinumero
 • ennätys

1.2 Mitä ominaisuuksia rekisteriltä halutaan?

 • kilpailun luominen
 • kilpailijan lisääminen
 • kilpailijan poisto
 • kilpailijan tietojen muuttaminen
 • lisenssitietojen tarkistus
 • taulujärjestyksen laatiminen
 • taulujärjestyksen näyttö
 • tulosten syöttö
 • tulosten näyttö
 • uusien ennätysten näyttö

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

kilpailijat.dat - kilpailijoiden tiedot

Jyväskylä 18m osallistujat
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
; kilpailija id(kid)|sukunimi |etunimi  |seura   |sarja |sähköpostiosoite   |kotipuhelin|ennätys|
   1       |Jousi   |Jussi   |Jyväs-Sulka|YT   |jussijuu@netti.fi   |040-12324 |589  |
   2       |Arna   |Timo   |Jyväs-Sulka|YT   |timo.arna@gmail.com  |040-12345 |504  |
   3       |Hanhi   |Hannu   |AC Ulvila |Y   |hanhih@netti.fi    |050-44555 |567  |

tulos.dat - sisältää relaationa kisan tulokset

Jyväskylä 18m tulokset
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
; Setti id = sid   Matka id = mid
  kid  | sid | mid |tulos|       
  1   | 1  | 1  |29  |       
  2   | 1  | 1  |29  |      
  3   | 1  | 1  |22  |      
  1   | 2  | 1  |22  |      
  2   | 2  | 1  |28  |      
  3   | 2  | 1  |28  |      
  1   | 3  | 1  |22  |      
  2   | 3  | 1  |28  |    
  3   | 3  | 1  |28  |    

taulujarjestys.dat - taulujärjestys

Jyväskylä 18m taulujärjestys
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
; kid |Taulu   |
 1  | 4B    |
 2  | 12C   |
 3  | 3A    |

sarjanimet.dat - sarjojen nimet ja lyhenteet

Sarjojen nimet
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
; sarja id = said
 said |lyhenne |nimi
  1  | YT   | Yleinen talja     | 
  2  | Y    | Yleinen        |
  3  | N15   | Naiset alle 15-vuotiaat|

kuvat.dat - kilpailijoiden kuvat

Kilpailijoiden kuvat
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
; kid |kuvan nimi    |
  1  | JousiJussi.jpg | 
  2  | ArnaTimo.jpg  |  
  3  | HanhiHannu.jpg | 

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla kilpailu.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar kilpailu.jar

kun ohjelma käynnistyy tuolostu näyttöön:

https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2k11/export/7932/tiesanar/trunk/kuvat/wb/AloitusSivu.jpg

mikäli käyttäjä antaa kilpailunimen jota ei tunneta , tulostuu näyttöön:

https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2k11/export/7932/tiesanar/trunk/kuvat/wb/Virhe.jpg

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna:

https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2k11/export/7932/tiesanar/trunk/kuvat/wb/TulosSeuranta_GUI.jpg

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto   Muokkaa             Asetukset        Apua
========   =======             ==========       =====
Uusi     Lisää kilpailija        Kilpailun asetukset   Apua
Avaa     Poista kilpailija        Tulosnäytön asetukset  Tietoja ArnArch
Talleta    Tarkista lisenssit
Tulosta    Taulujärjestys/TulostenSyöttö
Lopeta    Avaa tulosten näyttöikkuna

2.2.1 Hakeminen

Pääikkunan vasemmassa reunassa näkyy hakuehto. Tästä voi valita minkä kentän mukaan etsitään. Tämän jälkeen tekstikenttään voi syöttää hakuehdot ja listan tulevat vain ne kilpailijat joille hakuehto toteutuu. Hakutermi saa löytyä valitusta kentästä mistä kohti vaan. Esimerkiksi jos kirjoitetaan hakuehtoon *k*, niin haetaan kaikki jäsenet joiden nimesää on k jossain kohdassa.

Löytyneet kilpailijat lajitellaan valitun hakukentän perusteella.

2.2.2 Muokkaaminen

Valittua kilpailijaa voidaan muokata menemällä tietoihin oikeaan kohtaan ja kirjoittamalla uusi arvo. Jos tietoon kirjoitetaan jotain, mikä ei kelpaa, tästä tulee ilmoitus.

https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2k11/export/7932/tiesanar/trunk/kuvat/wb/TulosSeuranta_GUI_Virhe.jpg

2.3 Pääikkunan menutoiminnot yksityiskohtaisemmin

2.3.1 Uusi

Luo uuden tyhjän kilpailun

2.3.2 Avaa

Avaa uuden kilpailutiedoston. Tallettaa tiedot ennen sitä.

2.3.3 Talleta

Tallettaa kaikki muutokset.

2.3.4 Tulosta

Avaa Tulosta-ikkunan josta voi tulostaa hakuehdon täyttävät kilpailijat tai tiedot Tässä esikatselussa voi vielä muuttaa tietoja ja sitten tulostaa ne paperille.

https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2k11/export/7932/tiesanar/trunk/kuvat/wb/TulostusIkkuna.jpg

2.3.5 Lopeta

Tallentaa tiedot ja lopettaa ohjelman

2.3.6 Lisää kilpailija

Luo uuden tyhjän kilpailijan

2.3.8 Poista kilpailija

Poistaa kilpailijan

2.3.9 Tarkista lisenssit

Tarkistaa voimassa olevat kilpailijalisenssit liiton www-sivuilta.

2.3.10 Tulosten syöttö

Avaa ikkunan josta syötetään tuloksia kisan aikana

https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2k11/export/7932/tiesanar/trunk/kuvat/wb/TaulutJaTulos.jpg

2.3.11 Taulujärjestys

Avaa ikkunan josta asetetaan taulujärjestys

https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2k11/export/7932/tiesanar/trunk/kuvat/wb/TauluJarjestys.jpg

2.3.12 Kilpailun asetukset

Avaa ikkunan kilpailun asetusten muuttamiselle

https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2k11/export/7932/tiesanar/trunk/kuvat/wb/KilpailunAsetukset.jpg

2.3.13 Tulosnäytön asetukset

Avaat ikkunan josta voi mukata kuinka tuloksia näytetään näyttöikkunassa

https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2k11/export/7932/tiesanar/trunk/kuvat/wb/NayttoIkkunanAsetukset.jpg

2.3.14 Avaa näyttöikkuna

Avaa ikkunan joka näyttää tuloksia annettujen asetusten mukaisessa muodossa

https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2k11/export/7932/tiesanar/trunk/kuvat/wb/NayttoIkkuna.jpg

2.3.15 Apua

Näyttää selaimessa olevan käyttöohjeen

2.3.16 Tietoja

Näyttää ohjelmasta tietoja

https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2k11/export/7932/tiesanar/trunk/kuvat/wb/Tietoja.jpg

3. Perusdokumentti

3.1. Yleiskuvaus käyttäjästä

Seppo Seura-aktiivi Seppo on asuu Seinäjoella. Hän on 45-vuotias työnjohtaja, koulutukseltaan koneinsinööri. Seppo on naimisissa Helenan kanssa ja heillä on kaksi lasta Mikko 17 ja Liisa 14 sekä kultainen noutaja Luffe.Vaimo on ammatiltaan sairaanhoitaja, joka tekee vuorotyötä keskussairaalassa. Seppo on tee-se-itse mies ja tykkää puuhailla erilaisten koneiden ja laitteiden kanssa.

3.2 Tyypillinen päivä

Seppo herää aamulla kuuden aikoihin, käyttää Luffea ulkona, hakee lehden ja keittää kahvin sekä puuron perhelleen. Noin puoli kahdeksan aikoihin Seppo lähtee töihin, ajomatka toimistolle kestää noin 20 minuuttia. Seppon työpäivä päättyy kello 16:sta aikoihin. Kotimatkalla Seppo poikkeaa marketissa suoritamassa päivän ruokaostokset. Päivällisen jälkeen Seppo suunnistaa ammuntahallille. Hallilla hän opettaa jousiammuntaa pari kertaa viikossa. Mikäli hänellä ei ole opetusvuoroa hän ampuu itse tai valmentaa lapsiaan. Illalla lasten keskittyessä läksyihinsä, Seppo käy lenkillä ja katsoo televisiota yhdessä vaimonsa kanssa. Usen Sepon löytää myös autotallista puuhailemasta perheen auton kimpusta tai virittelemästä perheen jousia.

3.3 Työtehtävät

Seppo toimii työnjohtajana metallialan yrityksessä. Työpäivä alkaa palaverilla, jossa käydään läpi menossa olevat työtehtävät ja niidet tilanteet. Päivän aikana Seppo suunnittelee seuraavia työvaiheita ja tarkistaa materiaalitilausten aikatauluja, aikatauluttaa uusia tilauksia sekä raportoi esimiehelleen.

3.4 Koti ja vapaa-aika

Seppo asuu omakotitalossa. Seppo harrastaa jousiammuntaa, jousiammunta on koko perheen harrastus. Aktiivisin kilpailu-ura on takana, mutta nyt Seppo keskittyy seuratoimintaan sekä valmentamaan lapsiaan. Hän liikkuu aktiivisesti, jousiammunnan lisäksi hän käy kuntosalilla ja lenkkeilee. Seppo toimii aktiivisesti seurassaan, hän osallistuu mielellää kilpailujen järjestämiseen , sekä on mukana kisamatkoilla huoltajana vaikka ei itse kilpailisikaan. Seppo vastaa seurassa nuorten ampujien valmennustoiminnasta. Osallistuu satunnaisesti vanhemman veljensä hallinnoiman kotitilansa hoitoon.

3.5 Tavoitteet, pelot, toiveet

Seppo on täsmällinen mies, joka pitää kunnia-asiana hoitaa tehtävänsä kunnolla. Sepolla ei ole varsinaisia pelkoja vaan hän suhtautuu tulevaisuuteen positiivisesti. Seppo toivoo lapsistaan kasvavan kunnon kansalaisia ja että he menestyisivät myös harrastuksissaan.

3.6 IT-tiedot ja taidot

Seppo on kokenut tietokoneen käyttäjä. Hän ei ole IT-ammattilainen, mutta hallitsee hyvin toimisto-ohjelmat sekä useita ammattiinsa liittyviä erikoisohjelmia kuten piirto ja 3D-mallinnusohjelmia. Insinöörinä hänellä on peloton suhtautuminen uuten teknologiaan ja sen vuoksi omaksuu helposti uusia asioita.

3.7 Markkinakoko ja vaikutus

Seura-aktiivina ja teknisen koulutuksen saaneena, Sepon sanalla on painoarvoa seuran tehdessä tietoteknisiä hankintoja.

3.8 Demografiset tiedot

Syntynyt Teuvalla. Keskimmäinen maatalon kolmesta veljeksestä. Opiskellut ja asuu Seinäjoella. Naimisissa 20 vuotta.

3.9 IT ominaisuudet ja asenteet

Seppo käyttää uutta tekniikkaa pelottomasti, mutta osaa tarkastella asioita myös kriittisesti. Analyyttinen käyttäjä, joka ei hypetä vaan haluaa perustaa mielipiteensä faktoille, mielellään omalla kokemuksella hankittuihin.

3.10 Kommunikaatio

Seppo kommunikoi mieluiten puhelimen välityksellä, mutta käyttää myös paljon sähköpostia. Tottunut netin käyttäjä. Ei käytä facebookkia eikä twitteriä, vaikka onkin tutustunut niihin lastensa välityksellä.

3.11 Kansainvälinen aspekti

Joutuu työssään matkustelmaan satunnaisesti kotimaassa ja ulkomailla. Puhuu sujuvasti englantia ja jonkin verran saksaa.

4. Demo1 korjausehdotuksia

Muutoksia/kommentteja:

2.1 Käynnistysikkunan teksti-ikkunan muuttaisin comboboxiksi jossa alasvetovalikossa näkyisi heti valittavissa olevat kilpailut sekä "uusi kilpailu" valinta.

2.2 Pääikkuna aika tasapainoinen, kuvan lisäys ja poisto napit pitäsi lisätä myös"Muokkaa" - menuun. Tarkista lisenssit nappi ei välttämättä tarpeellinen tässä, sen voisi ottaa pois virheellisten painallusten välttämiseksi. Päänäkymäksi tämä tila on kuitenkin väärä. Tietojen tarkistus toimii ja virheistä ilmoitetaan näkyvästi punaisella värillä.

2.3.4 Tulostussivu on tasapainoinen ja napitkin oikein

2.3.10 Tulostensyöttösivu, tämän pitäisi olla päänäkymä. Taulujärjestysteksti pois yläreunasta. Samoin "peruuta siirto" -nappi pois. Keskiosan sarakkeista ainakin Seuran ja 3nuolen (3n) tuloksen näyttö tässä tilassa ei tarpeen. Myös aiempien matkojen tuloseten näyttöä voi harkita, tasapainoisuuden takia ne voi olla kuitenkin parempi jättää näkyviin

2.3.11 taulujärjestys ikkunassa alhaalla oikeaalla pitäisi olla napit: OK , Hyväksy ja Peruuta sääntöjen mukaisessa järjestyksessä.

2.3.12 Kilpailun asetukset sivu tällaisena täysin tarpeeton. Pois!

2.3.13 Tulosnäyttöikkunan kohdassa "näytä sarjoista" myös kohtaan "3-parasta" radiobuttoni eteen jotta yhtäläinen kohdan "kaikki osallistujat" kanssa. Päivitys kohdassa jos automaattisesti ei ole valittuna niin alavalinnat vieritys ja vaihto disabloituna. Karsintarajassa "kommentti" otsikko voisi olla informatiivisempi esim: "Näytettävä selite" (tai jotain) TOP3 väri tarpeeton, voi poistaa, tai ainakin oso pitäsi otsikoida. Näytä ja päivitys osioissa toinen kohta pitisi olla default valittu.

2.3.14 Näyttöikkunassa pitää olla ainakin "SEURA"-otsikko. Viimeisimmän sarja ja hehkutus osan voisi ottaa pois, tulisi selkeämpi.

Attachments