wiki:itka112/pemicisz
Last modified 6 years ago Last modified on 2012-01-18 18:33:23

Perusdokumentti

Yleiskuvaus

Abdul-Hafiz Barir Fu'ad on 55v piirtäjä/graafikko. Hänen perheeseensä kuuluu vaimo ja kaksi ylä-aste ikäistä lasta. Luonteeltaan Abdul on ahkera ja perfektionisti.

Tyypillinen päivä

Abdul herää aamulla ja hoitaa aamutoimet. Kahvin hän nauttii lukien uutisia ja katsoen että lapset lähtevät kouluun ajoissa. Sitten hän lukee sähköpostit ja tarkistaa kalenteristaan päivän tehtävät. Tilauksien tilasta riippuen Abdul joko aloittaa uuden piirrostyön ensin tutustumalla referenssimateriaaleihin tai jatkaa mahdollisesti kesken jäänyttä työtä, myöskin ensin käymällä materiaalin läpi. Iltapäivisin Abdul käy kävelyllä vaimonsa kanssa. Illan hän viettää laatukirjallisuutta lukien.

Työtehtävät

Abdulin työ on pääasiassa graafisen sisällön tuottaminen eri tilaajille. Abdul on rajannut tyylinsä niin että asiakkaiden tilaukset ovat hyvin samankaltaisia. Hänen tehtäviinsä kuuluu tuottaa grafiikkaa paperille ja sen jälkeen siirtää ne digitaaliseen muotoon ja lähettää takaisin asiakkaalle.

Koti ja vapaa-aika

Vapaa-ajallaan Abdul pitää yhteyttä kaukaisiin sukuluaisiin tai muihin tuttaviin sähköpostin välityksellä. Hän myös harrastaa kirjallisuutta ja näin ollen usein vierailee kirjastossa. Hän myös käy vaimonsa kanssa usein erinäiköisissä kulttuuri tapahtumissa kuten taidenäyttelyissä. Lopun vapaa-ajastaan hän viettää ohjaten lastensa opintoja.

Tavoitteet, pelot ja toiveet

Abdul haluaa oppia käyttämään digitaalisia grafiikkatyökaluja. Hän näkee tietokoneella tehtävän graafisen suunnittelun edut ja tavoitteenna hänellä olisi siirtyä jonakin päivänä käyttämään perinteisten työkalujen sijaan digitaalisia. Hän pelkää että epäonnistuu työssään laadullisesti ja että uudet teknologiat luovat vaatimuksia joihin hän ei kykene enää vastaamaan. Toiveena hänellä olisi että asiat onnistuisi helposti ja vielä vanhalla iälläkin hän oppisi nopeasti uudet työkalut.

IT-tiedot ja taidot

IT-taidoiltaan Abdul on peruskäyttäjää heikompi. Hän osaa käyttää sähköpostia ja lukea uutiset netistä, mutta ei omaa. Hänen kotisivujaan ei ole päivitetty vuosiin muulta kun yhteystietojen osalta. Hän ei osaa säätää tai päivittää omaa tietokonettaan vaan hänen lapsensa tekevät sen hänen puolestaan. Välillä hänellä on suuria vaikeuksia löytää tallentamiaan tiedostoja. Iästään johtuen hän on kuitenkin hyvin perillä erilaisista yleismaailmallisesta statuksesta ja hänen ensimmäinen ostamansa tietokoneensa oli Macintosh. Hänen IT-taidot tulevat 10v normaaliakehitykstä jäljessä (diskettien käyttö lopetettu juuri kun hän tallennettua kaiken tärkeän referenssi materiaalin niille.)

IT-ominaisuudet

Abdul käyttää tietokonetta vain niiltä osa-alueilta joihin on tutustunut ja perehtynyt. Näitä ovat ne yksikertaisimmat, tekstin kirjoitus ja tulostus, sähköposti, internetissä selaaminen ja tiedostonlataaminen. Pelkästään virusturvan pop-up saattaa pysäyttää hänen tekmisensä ja herättää tarpeen pyytää apua.

IT asenteet

Hän suhtautuu positiivisesti kehitykseen ja teknologiaan, mutta ei ole erityisen kiinnostunut niistä. Hän saattaa hankkia IT-laitteita itselleen tai perheelleen periaate -tai statussyistä, miettimättä tarkemmin tarvitseeko erityisemmin niitä. Abdulille on tärkeää että laitteet ovat yksinkertaisia ja oppimiskynnys matala.

Kommunikaatio

Abdul käyttää kommunikaatioon sähköpostia ja puhelinta. Aikaisemmin hän lähetti työnsä postitse, mutta digitaalisella aikakaudella tämä on harvinaisempaa.

Käyttöliittymäsuunnitelma

Perusnäkymä

Attachments