wiki:itka112/pejowart
Last modified 6 years ago Last modified on 2012-02-15 15:37:08

Pages linking to itka112/pejowart:
itka112

ITKA112 harjoitustyö

Perusdokumentti

Yleiskuvaus käyttäjästä: Tero Tarkka (suunnittelija)

Tero työskentelee yrityksessä, joka kehittää energiantuotantoon liittyviä menetelmiä ja tekniikoita.

Tyypillinen päivä

Teron toimenkuvaan kuuluu paljon matkustelua, jolloin hänen on optimoitava mukana kannettavia laitteita. Työpisteellä ollessaan hän pyrkii tehokkaaseen työskentelyyn, sillä aikaa ei ole rajattomasti käytössä. Työpäivään kuuluu myös palavereja sekä asiakastapaamisia. Työpäivän pituus on normaali 7.25 tunnin toimistotyöaika kahden tunnin liukumalla.

Työtehtävät

Teron työtehtävä on uusien menetelmien kehittäimen energiantuotannon tehostamiseksi. Menetelmien kehittäminen pohjautuu suureksi osaksi mittaustulosten analysointiin. Mittaukset tapahtuvat laboratoriossa tai kentällä suuremmassa mittakaavassa. Usein mittausten kohde on prosessin toiminta erilaisilla säädöillä tai lisälaitteen hyödyn tutkiminen. Uusien ratkaisuiden osalta Teron täytyy saada esimiehet vakuuttuneiksi menetelmän hyödystä.

Koti ja vapaa-aika

Tero harrastaa liikuntaa, pitää ruuan laitosta sekä viihtyy ulkona metsässä. Perhe on Terolle tärkeä.

Tavoitteet, pelot, toiveet

Tavoitteet ovat Terolla melko vaatimattomat. Kehityksessä vain täytyy olla maailman kärjessä. Tero ei pidä turhasta säätämisestä ja ohjelmistojen kanssa leikkimisestä. Toiveena on, että IT-järjestelmät tukisivat työskentelyä mahdollisimman tehokkaasti eivätkä asettaisi rajoitteita luovuudelle.

IT-tiedot ja taidot

Tero hallitsee tietokoneen peruskäyttötaidot. Word, Excell, Powerpoint ja AutoCad? ovat tuttuja työkaluja. Tero on koulutukseltaan soveltavan kemian diplomi-insinööri.

Markkinakoko ja vaikutus

Teron kehittämät menetelmät energiantuotannossa edesauttavat yrityksen toimintaa ja kasvattavat vientiä. Markkinarako on selvä, jos on maailman ykkönen.

Demografiset tiedot

Kotona odottaa vaimo ja kaksi pientä lasta.

IT ominaisuudet

Teron työskentely painottuu hiiren käyttöön. Pikanäppäimiä tulee käytettyä harvoin perus koppastelun lisäksi.

IT asenteet

Tietokoneet ovat helpotteet ja edistäneet monimutkaisempien laitteiden kehitystä. Monesti järjestelmät ovat kuitenkin toteutettu tökerösti ja ne sitovat ja rajoittavat käytännön toimintaa liikaa.

Kommunikaatio

Opi miten Patrick pitää yhteyttä ihmisiin Tero käyttää mielellään sähköpostia ja puhelinta. Yrityksen linjauksen vuoksi pikaviestimien käyttö, kuten Facebook ja Skype, on hankalaa.

Kansainvälinen aspekti

Tero matkustelee paljon, joten käyttäytyminen on sujuvaa erilaisissa tilanteissa. Tero puhuu sujuvasti englantia. Kielelliset ongelmatilanteet ovat tähän mennessä onnistunut suomallaisella sisulla ja käsimerkeillä.

Lainaukset

"Ei tehdä asiaa vaikemmaksi, jos asiaan on yksinkertainen ratkaisu."

Käyttöliittymä

Taiteellinen hahmotelma käyttöliittymästä (versio1).

http://dl.dropbox.com/u/21367940/kayttoliittyma_v1_crop.png

Demo1 (3.2.2012)

Korjauksia käyttöliittymään

Käyttöliittymä pitäisi toteuttaa windows-komponenteilla. Fontti on perus päätteetön fontti eikä allekirjoittaneella ole mitään hajua, miten eri fontti vaikuttaa käyttäjän mielentilaan. Tämän projektin käyttäjä arvostaa tehokkuutta, joten fontti pysyy toistaiseksi sellaisenaan. Värejä tulee visualisoinnin yhteydessä hyödyntää tehokkaammin, mutta siihen odottelen väriluentoa. :) Lisäksi menu-bar on tarpeellinen tähän ohjelmaan.

Edellä mainittuja muutoksia tehty käyttöliittymään (versio2). Ikkunan resoluutio on oikeasti 1024x760, jolloin se mahtuu 1280x800 näytölle kokonaan win7 alapalkin kanssa.

http://dl.dropbox.com/u/21367940/kayttoliittyma_v2_crop.png

Demo2 (17.2.2012)

Korjauksia visuaaliseen ulkoasuun

Käyttöliittymään tehdään seuraavat muutokset:

  • Toteutetaan käyttöliittymä Visual Studion sijaan Java Swingillä (-> oletusvärit muuttuu).
  • Siirretään Sample visualization, Data view ja Attribute features toiminnot uusiin ikkunoihin (ei niin oleellista käytön kannalta)
  • Uusille ikkunoille selkeät napit
  • Täytetään vapautuva tila Process visualisoinnilla, jotta sille saadaan enemmän tilaa. Tämä on kuitenkin ohjelman tärkein komponentti.
  • Lisätään erotinviiva menun alapuolelle, joka selkeyttää rakennetta ja erottaa toiminnallisuuden paremmin.
  • Täsmennetään Data - ja Attribute selection listojen kokoa, sillä datoja on vähemmän kuin valittavia attribuutteja
  • Timeline elementin tekstiksi history ja siihen kaksi valintanappia, joiden välinen aika visualisoidaan
  • Process view ikkunan visualisointia pohdittu. Toteutus ja toiminnallisuus ei onnistune tämän kurssin puitteissa. Idea kuitenkin se, että ulkoasulla tehdään ero uusien ja vanhojen havaintojen suhteen. Tämä onnistuu esimerkiksi yhdistämällä havaintopisteet polulla sekä piirtämällä pisteet eri valööriarvoilla.
  • Visualisointi-ikkunan reunuksella efekti, jolla ikkuna upotetaan taaemmaksi käyttöliittymästä. Tällä pyritään houkuttelemaan käyttäjää tarttumaan visualisointiin hiirellä (vrt. lista-elementit vasemmalla) samaan tapaan kuin nykyisissä älypuhelimissa käytetään kosketusnäyttöä.

http://dl.dropbox.com/u/21367940/kayttoliittyma_v3_ps.png