wiki:hniemi
Last modified 6 years ago Last modified on 2012-01-15 14:38:34

Pages linking to hniemi:
itka112
k2012

TyoHa? (Työtuntien hallintaohjelma) (vaihe 1)

Heikki-Jussi Niemi (hniemi(at)jyu.fi)

1. Työtuntien hallintaohjelma

Tämä suunnitelma käsittelee sivutoimisten tuntiopettajien työtuntien henkilökohtaiseen seuraamisen tarkoitettua ohjelmaa ITKA112-kurssin kannalta tarpeellisin osin. Ohjelman ideana on, että sivutoiminen tuntiopettaja voi merkata työtuntinsa itselleen ohjelmaan, ja halutessaan saada tieto siitä, kuinka paljon laskutettavia tunteja on kertynyt ja kuinka paljon palkkaa niistä tulee yhteensä. Ohjelma tarjoaa myös muutkin laskutuskaavakkeen tarvitsemat tiedot.

1.1 Mitä tietoja käyttäjältä halutaan

 • nimi
 • työsopimukset
 • työtehtävät (sopimukseen kuuluvat, näiden hinta)
 • työtunnit (näitä syötetään pitkin tuotteen käyttöä)

1.2 Mitä ominaisuuksia rekisteriltä halutaan?

 • Käyttäjien lisääminen/poistaminen/muokkaaminen
 • Tietyn käyttäjän tietojen hakeminen
 • Työtuntien lisääminen/poistaminen/muokkaaminen
 • Työsopimuksien lisääminen/poistaminen/muokkaaminen
 • Työtehtävien lisääminen/poistaminen/muokkaaminen
 • Työsopimuksen työtehtävien hakeminen
 • Työtehtävään liittyvien työtehtävien hakeminen
 • Käyttäjän laskuttamattomien työtuntien hakeminen ja näiden yhteenlaskeminen

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

tyontekijat.dat - Työntekijöiden tiedot

|1 |Heikki-Jussi Niemi|
|2 |Matti Pekkarinen |

sopimukset.dat - Sopimuksien tiedot

|1 |1 |Tuntiopettajan työsopimus(Pelikurssi)|6.6.2011|5.8.2011|
|2 |1 |Tuntiopettajan työsopimus(Ohj2 Kesä )|6.6.2011|5.8.2011|
|3 |2 |Matin sopimus 1|1.1.2001|1.1.2001|

tehtavat.dat - Työtehtävien tiedot

|1 |Pääteohjaus    |24.00   |1 |
|2 |Pääteohjaus    |24.00   |2 |
|3 |Harjoitustyöohjaus|12.50   |2 |
|4 |Matin tehtävä   | 10.00   |3 |

tunnit.dat - Työtuntien tiedot

|1  |1 |13.7.2011 |0:20  |normaali ohjaus |false|
|2  |2 |13.7.2011 |0:20  |normaali ohjaus |false|
|3  |3 |13.7.2011 |0:20  |normaali ohjaus |false|
|4  |1 |14.4.2011 |0:40  |        |true |
|5  |2 |10.10.2008|2:00  |        |false|
|6  |4 |1.1.2001 |1:20  |        |false|
|7  |4 |1.2.2001 |1:50  |        |true |

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Kun ohjelma käynnistyy, avautuu pääikkuna

2.2 Pääikkuna

https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2k12/export/527/hniemi/trunk/paaikkuna.png

Pääikkunassa ei ole menurakennetta, vaan kaikki navigointi hoidetaan muilla nappuloilla.

2.2.1 Ohjelman käyttö

Vasemmassa yläkulmassa näkyy valittu työntekijä. Oletuksena se on ensimmäinen tiedostossa oleva työntekijä. Jos käyttäjälle ei kelpaa tämä valinta, hän voi painaa 'muokkaa työntekijöitä'-nappulaa, josta avautuu ikkuna, josta työntekijöitä voidaan muokata. Jos tiedostossa ei ole yhtään työntekijää, kysytään työntekijältä, haluaako hän luoda työntekijän, vai lopettaa ohjelman käytön. Jos hän haluaa luoda uuden työntekijän, avataan työntekijän muokkausikkuna.

Kaikki-alasvetovalikossa näkee työntekijän sopimukset. Tästä voidaan valita, halutaanko tarkastella tietyn sopimuksen työtehtäviä, vai työntekijän kaikkien sopimuksien tehtäviä. Sopimuksia muokataan painamalla 'muokkaa sopimuksia'-nappulaa

Alasvetovalikoiden alapuolella olevassa listassa näkyy kaikki tehtävät, jotka liittyvät sopimuksiin (kaikkiin, tai valittuna olevaan). Tehtäviä muokataan painamalla 'muokkaa tehtäviä'-nappia. Alasvetovalikosta voidaan valita, millä perusteella tehtävät lajitellaan listaan. Oletus on se järjestys, missä ne ovat tietokannassa. Tehtävät voidaan lajitella kaikkien kenttien perusteella.

Ikkunan oikealla puolella on taulukko-komponentti, jossa muokataan tehtyjä työsuorituksia. Suoritukset listataan painamalla jotain tiettyä tehtävää. Suorituksia lisätään painamalla 'lisää suoritus'-nappia. Suoritus poistetaan 'poista suoritus'-nappia. Tehdyt muutokset tallennetaan 'tallenna muutokset'-nappia painamalla. Suorituksia muokataan painamalla kaksoispainaluksella jotain kenttää ja muokkaamalla dataa.

2.2.2 Työntekijän muokkausikkuna

https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2k12/export/527/hniemi/trunk/kayttajamuokkaus.png Vasemmasta työntekijälistasta on oletuksena valittu ensimmäinen, ellei valintaa ole jo aiemmin vaihdettu. Valitsemalla jokin toinen työntekijä, jonkin toisen tiedot näkyvät oikealla puolella. Tietoja muokataan muokkaamalla kenttiä ja painamalla tallenna. Työntekijöitä lisätään painamalla 'lisää'-nappia. Työntekijöitä ei voi oletuksena poistaa. Työntekijä valitaan painamalla 'valitse'-nappia. Ikkunasta ei voida poistua muuta kautta.

2.2.3 Sopimusten muokkausikkuna

https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2k12/export/527/hniemi/trunk/sopimusmuokkaus.png Sopimuksia muokataan samalla tavalla kuin työntekijöitä. Ainoana erona, että sopimusta ei valita pääikkunaan.

2.2.4 Tehtävien muokkaaminen

Tehtävien muokkaaminen hoituu samoin kuin sopimusten.

3 Käyttäjä

Käyttäjän tiedot (ITKA112-kurssia varten)

3.1 Personas

 • Yleiskuvaus käyttäjästä: Jarmo Pekkarinen (sivutoiminen tuntiopettaja/opiskelija)
  • Jarmo opiskelee Jyväskylän yliopistossa kolmatta vuotta ja toimii sivutoimisena tuntiopettajana ohjelmoiti-kursseilla.
   • Vaikutus: Tehtävän työn aihe.
 • A Day in the Life (tyypillinen päivä)
  • Jarmo herää yhdeksältä, syö aamupalan ja menee luennolle. Luennon jälkeen Jarmo pitää muutaman tunnin pääteohjauksia ja lähtee tämän jälkeen kotiin. Kotona on pelaa pelaa tietokonetta ja opiskelee hieman. Yöllä Jarmo nukkuu.
   • Vaikutus: Ohjelma on suunniteltu käytettäväksi kotona.
 • Work Activities (työtehtävät)
  • Pääteohjaukset (isomman ryhmän valvominen ja ohjaaminen)
  • Henkilökohtaiset ohjaukset, joissa ohjataan harjoitustöitä
   • Vaikutus: Se mitä ohjelmalla voi tehdä
 • Household and leisure activities (koti ja vapaa-aika)
  • Jarmo harrastaa vapaa-ajallaan tietokoneita sekä hieman liikuntaa.
   • Vaikutus: Pyritty tuomaan mahdollisuus ns. jatkuvaan seurantaan, eli ei tarvitse odotella pitkään, vaan kaikki voi merkata heti ylös, kunahn on kotona
 • Goals, fears and aspirations (tavoitteet, pelot, toiveet)
  • Jarmo tavoittelee valmistumista ja samalla myös hieman pelkää sitä. Jarmo myös toivoo, että valmistumisen jälkeen olisi töitä.
   • Ei vaikutusta: Ei vaikuta suunnitteluun.
 • Computer skills, knowledge and abilities (IT-tiedot ja taidot)
  • Jarmo on hyvä käyttämään tietokonetta, koska opiskelee tietotekniikkaa ja harrastaa sitä.
   • Vaikutus: Ohjelmaa voidaan käyttää myös suoraan tiedostojen kautta.
 • Market size and influence (markkinakoko ja vaikutus)
  • -
   • Perustelu: Koska käytännössä Jarmo on ainoa ihminen jolle ohjelmaa tehdään, ei tämä kohta ole relevantti.
 • Demografic attributes (demografiset tiedot)
  • -
   • Perustelu: Ei vaikuta suunnitteluun
 • Technology attributes (IT ominaisuudet)
  • Jarmo opettelee käyttämään kokeilemalla, ei lukemalla ohjeita.
   • Vaikutus: Ohjelmaan ei kirjoiteta sen suurempaa ohjekirjaa.
 • Technology attitudes (IT asenteet)
  • Jarmo seuraa uutta tekniikkaa ja on valmis kokeilemaan uutta tekniikkaa. Käyttää kuitenkin mielellään vanhaa hyväksi todettua menetelmää, jos uusi menetelmä ei ole selvästi parempi.
   • Vaikutus: Pyritään, että ohjelmaa on parempi tapa työtuntien hallintaan, kuin käsin merkkaaminen.
 • Communicating (kommunikaatio)
  • Jarmo pitää ystäviinsä yhteyttä pääasiassa IRC:n kautta. Muihin ihmisiin hän pitää yhteyttä kännykällä tai Facebookilla.
   • Ei vaikutusta: Ei ole keskusteluohjelma.
 • International considerations (kansainvälinen aspekti)
  • Ei merkitystä softan käyttöön.
 • Quotes (lainaukset)
  • "No ei pakko"
  • ":D"
   • Ei juurikaan vaikutusta, koska eivät kuvasta Jarmon asenteita.