wiki:harjoitustyo/yksinkertainen/tiedonsyotto
Last modified 13 months ago Last modified on 2017-02-19 10:18:35

Ohjelmointi 2 / yksinkertaistettu esimerkki tiedonsyötöstä

Tässä mallissa itse käyttöliittymää on yksinkertaistettu ja KerhoSwing on jätetty pois ja siihen kuuluva koodi on KerhoGUI-tiedoston lopussa. Tämä lähinnä siksi, että muuten tulee ongelmia välittää hirveän monen EditPanelin tiedot toiseen tiedostoon.

Toteuteus on "tyhmä", eli vaatii paljon get ja set -metodeja Jasen-luokkaan (joita on tehty laiskuuksissaan vaan 4 paria).

Koodit ja dokumentit

Seuraavissa koodeissa rivinumerot viittaavat ko. vaiheen versioon. "Lopullisessa" versioissa siten voi olla eri rivinumerot.

Käyttöliittymä

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/vesal/branches/yksinkertainenVaihe7.1/kuvat/paaikkuna.png

Alkutilanne

Vaihe 6 on sellainen, missä on luokat Kerho, Jasenet ja Jasen valmiina.

Yksinkertaistetussa käyttöliittymässä KerhoGUI on tehty WindowBuilderillä toimii uuden "Aku Ankka"-jäsenen lisäys. Jäsenet näytetään ListChoose-komponenttiin ja valitun jäsenen tiedot tulostetaan yhteen JTextArea-komponenttiin.

Tietojen näyttäminen (7.1.1)

Seuraavassa vaiheessa on lisätty tietojen näyttäminen käyttöliittymään niin, että jäsenen tiedot (tai neljä ensimmäistä kenttää) vaihtuvat kun listasta valitaan toinen jäsen.

Muutokset alkutilanteeseen

Mallissa tiedot luetaan heti pääohjelman käynnistyessä eikä käyttäjä voi valita tiedoston nimeä:

55	  private static final String kerhonnimi = "kelmit";
...
93	  public static void main(final String[] args) {
94	    EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
95	      @Override
96	      public void run() {
97	        try {
98	          UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());
99	          Kerho kerho = new Kerho(); // luodaan kerho
100	          try {
101	          kerho.lueTiedostosta(kerhonnimi);
102	          } catch (SailoException e) {
103	            JOptionPane.showMessageDialog(null, "Tiedoston lukeminen: " + e.getMessage());
104	          }
105	          KerhoGUI frame = new KerhoGUI(kerho); // kerho dialogin käyttöön
106	          frame.setVisible(true);
107	        } catch (Exception e) {
108	          JOptionPane.showMessageDialog(null, "Ongelmia: " + e.getMessage());
109	        }
110	      }
111	    });
112	  }

Itse kerho viedään lomakkeelle parametrina ja näin jos olisi useita lomakkeita, ne voisivat käyttää samaa kerhoa.

KerhoGUI:n muodostajan lopussa laitetaan listalle muutoskuuntelija:

227	    listJasenet.addSelectionChangeListener(new SelectionChangeListener<Jasen>() {
228	      @Override
229	      public void selectionChange(IStringListChooser<Jasen> sender) {
230	        naytaJasen();
231	      }
232	    });
233	    alusta();
273   }

ja ihan muodostajan lopuksi kutsuttavassa alusta-metodissa on haettu tiedot listaan

308	  protected void alusta() {
309	    hae(0); // jotta näyttää tiedostosta luetut jäsenet
310	  }
...
336	  /**
337	   * Hakee jäsenten tiedot listaan
338	   * @param jnro jäsenen numero, joka aktivoidaan haun jälkeen
339	   */
340	  protected void hae(int jnro) {
341	    listJasenet.clear();
342	
343	    int index = 0;
344	    for (int i = 0; i < kerho.getJasenia(); i++) {
345	      Jasen jasen = kerho.annaJasen(i);
346	      if (jasen.getTunnusNro() == jnro) index = i;
347	      listJasenet.add(jasen.getNimi(), jasen);
348	    }
349	
350	    listJasenet.setSelectedIndex(index); // täsät tulee muutosviesti joka näyttää jäsenen
351	  }

Jäsenen tietojen näyttäminen tapahtuu siis kun valitun indeksi muuttuu (listan valinnan vaihtaminen laitettiin kutsumaan naytaJasen:

313	  /**
314	   * Näyttää jäsenen tiedot jäsenen alueeseen
315	   */
316	  private void laitaJasen() {
317	    if (jasenKohdalla == null) return;
318	    editPanelNimi.setText(jasenKohdalla.getNimi());
319	    editPanelHetu.setText(jasenKohdalla.getHetu());
320	    editPanelKatuosoite.setText(jasenKohdalla.getKatuosoite());
321	    editPanelPostinumero.setText(jasenKohdalla.getPostinumero());
322	  }
323	  
324	
325	  /**
326	   * Näyttää listasta valitun jäsenen tiedot, tilapäisesti yhteen isoon edit-kenttään
327	   */
328	  protected void naytaJasen() {
329	    int ind = listJasenet.getSelectedIndex();
330	    if (ind < 0) return;
331	    jasenKohdalla = listJasenet.getSelectedObject();
332	    laitaJasen();
333	  }

Jasen-luokkaan on täytynyt lisätä get-metodeja, jotta sieltä saadaan tietoa EditPanel-kenttiin.

Nyt jos tiedostoon kelmit.dat laittaa käsin esimerkkidataa, niin se näkyy käyttöliitymässä ja jäseniä voi selata. Tai jäseniä voidaan lisätä myös Lisää jäsen -painikkeella, jolloin lisääntyy "Aku Ankka"-jäseniä.

Tiedon siirto lomakkeelta jäseneen (7.1.2)

Seuraavaksi on lisätty koodia, jotta tiedot saadaan siirrettyä lomakkeelta jäseneen. Varsinaiseen toteutukseen verrattuna erona on se, että muutos laitetaan heti oikeaan jäsenistöön ja sitä ei voi perua. Samoin uusi tyhjä jäsen lisätään jäsenistöön ja näin voi helposti syntyä joukko tyhjiä jäseniä, jos käyttäjät ei syötä uudelle jäsenelle tietoja. Jäsenen poistamista ei vielä ole.

Muutokset näyttämiseen verrattuna

Tietojen muuttumista varten täytyy EditPaneleille laittaa kuuntelijat KerhoGUI:n muodostajassa:

235	    editPanelNimi.addKeyListener(new KeyAdapter() {
236	      @SuppressWarnings("synthetic-access")
237	      @Override
238	      public void keyReleased(KeyEvent e) {
239	        kasitteleMuutosJaseneen(1,editPanelNimi);
240	      }
241	    });
242	    
243	    editPanelHetu.addKeyListener(new KeyAdapter() {
244	      @SuppressWarnings("synthetic-access")
245	      @Override
246	      public void keyReleased(KeyEvent e) {
247	        kasitteleMuutosJaseneen(2,editPanelHetu);
248	      }
249	    });
250	    
251	    editPanelKatuosoite.addKeyListener(new KeyAdapter() {
252	      @SuppressWarnings("synthetic-access")
253	      @Override
254	      public void keyReleased(KeyEvent e) {
255	        kasitteleMuutosJaseneen(3,editPanelKatuosoite);
256	      }
257	    });
258	    
259	    editPanelPostinumero.addKeyListener(new KeyAdapter() {
260	      @SuppressWarnings("synthetic-access")
261	      @Override
262	      public void keyReleased(KeyEvent e) {
263	        kasitteleMuutosJaseneen(4,editPanelPostinumero);
264	      }
265	    });
266	    
267	    alusta();
268	  }

Tässä muuten syy, miksi mallissa käsitellään vain neljää kenttää. Kukaan ei jaksa tehdä tuota useammalle. Oikeassa versiossahan kentät on indeksoitu, jolloin homma helpottuu huomattavasti. Tässäkin jokaisen EditPanelin tekstimuutos on laitettu menemään samaan käsittelijään kasitteleMuutosJaseneen, jolle viedään parametrina muuttuneen kentän indeksi sekä paneli, jossa muutos tapahtui. Muuten olisi jouduttu kirjoittamaan neljä lähes identtistä käsittelijää.

391	   * Käsitellään jäseneen tullut muutos
392	   * @param k mitä kenttää muutos koskee
393	   * @param edit muuttunut kenttä
394	   */
395	  protected void kasitteleMuutosJaseneen(int k, EditPanel edit) {
396	    if (jasenKohdalla == null) return;
397	    String s = edit.getText();
398	    String virhe = null;
399	    switch (k) {
400	      case 1 : virhe = jasenKohdalla.setNimi(s); break;
401	      case 2 : virhe = jasenKohdalla.setHetu(s); break;
402	      case 3 : virhe = jasenKohdalla.setKatuosoite(s); break;
403	      case 4 : virhe = jasenKohdalla.setPostinumero(s); break;
404	      default:
405	    }
406	    if (virhe == null) {
407	      edit.setToolTipText("");
408	      edit.setBackground(normaaliVari);
409	      kerho.setMuutosJaseneen();
410	    } else {
411	      edit.setToolTipText(virhe);
412	      edit.setBackground(virheVari);
413	    }
414	    
415	    if ( k == 1 ) { // jos nimeä muutettu, muutetaan myös listaa samalla
416	      hae(jasenKohdalla.getTunnusNro()); // virkistää listan
417	    }
418	  }

Tässä käsittelijässä otetaan ensin talteen paneeliin kirjoitettu uusi teksti. Kentästä riippuen katsotaan voiko sen sijoittaa jäsenelle. Tämä on koodin huonoiten ylläpidettävä osa ja tuo toimii paremmin kun kentät on indeksoitu.

Jasen-luokaan on lisätty set-metodeja, jotka palauttava null jos asettaminen onnistuu ja muuten virhetiedon merkkijonona.

Jos tuli virhe, niin kentän väri vaihdetaan ja laitetaan virhetieto ToolTippiin. Jos ei, niin ilmoitetaan kerholle, että jäsenen tiedot ovat muuttuneet, jolloin seuraava tallennus suostuu tiedot tallentamaan.

Vikana tässä on vielä se, että jos kenttään kirjoittaa laitonta tekstiä, jää punainen näkyviin myös kun siirrytään toiseen jäseneen.

Jos muutetaan nimi-kenttää, niin myös lista pitää saada nimen osalta ajantasalle. Helpoiten tämä onnistuu muodostamalla lista uudelleen. Tässä toteutuksessa on se ongelma, että koska listan hakeminen uudelleen vaihtaa Edit-kentissä olevan tiedon, hyppää kursori aina editPanelNimi-kentän loppuun ja nimeä ei voi siten editoida muuta kuin lopusta. Eli tähän käyttöön valittu KeyReleased-tapahtuma ei ole hyvä. Korjauksena voisi olla se, että editPanelNimi-kenttään laitettaisiin ActionPerformed ja kentästä poistumistapahtuma ja niillä vasta vaihdettaisiin ListBoxin sisältöä.

Jos lisätään uusi jäsen, niin luodaan se, rekisteröidään, lisätään kerhoon ja laitetaan se muokattavaksi:

421	  /**
422	   * Luo uuden jäsenen jota aletaan editoimaan
423	   */
424	  protected void uusiJasen() {
425	    Jasen uusi = new Jasen();
426	    uusi.rekisteroi();
427	    try {
428	      kerho.lisaa(uusi);
429	    } catch (SailoException e) {
430	      JOptionPane.showMessageDialog(null, "Ongelmia uuden luomisessa " + e.getMessage());
431	      return;
432	    }
433	    // hae(uusi.getTunnusNro()); // tämä olis muuten hyvä, mutta listan rivi jäisi tyhjäksi
434	    listJasenet.add("Uusi",uusi);
435	    int n = listJasenet.count();
436	    listJasenet.setSelectedIndex(n-1); // aiheuttaa muutostapahtuman ja siis naytaJasen
437	  }

Kuuntelijalistan sieventäminen (7.1)

KerhoGUI:n kuuntelijalistan tekemistä saa hieman sivennettyä poistamalla kuuntekijoiden lisääminen muodostajasta:

236	    alusta();
237	  }

Sitten tehdään oma kuuntelijaluokka:

309	  /**
310	   * Oma luokka kuuntelemaan editin tapahtumia
311	   */
312	  protected class EditKeyListener extends KeyAdapter {
313	    private int k;
314	    /**
315	     * @param k mitä kenttää muutos koskee
316	     */
317	    public EditKeyListener(int k) { this.k = k; }
318	    @Override
319	    public void keyReleased(KeyEvent e) {
320	      kasitteleMuutosJaseneen(k,(JTextField)e.getSource());
321	    }
322	  }

joka tallettaa kentän indeksin itseensä ja tapahtuman tullessa kutsuu varsinaista käsittelijää kentän indeksillä (k). "Oikeassa" versiossahan tämä on hoidettu yhdellä kuuntelijalla ja kuhunkin edittiin on sen nimeen haudattu kentän indeksi. Tosin "oikeassakin" versiossa olisi voitu käyttää tätä samaa ideaa varsin sujuvasti.

Koska e.getSource() on nimenomaan EditPanelin sisällä oleva JTextField, joudutaan hieman muuttamaan itse käsittelijääkin ja vaihtamaan parametri JTextField-tyyppiseksi:

384	  protected void kasitteleMuutosJaseneen(int k, JTextField edit) {
385	    if (jasenKohdalla == null) return;
386	    String s = edit.getText();
387	    String virhe = null;
...	 

Itse kuuntelijat laitetaan paikalleen alusta-metodissa:

 /**
326	   * Tekee tarvittavat muut alustukset
327	   * Lisätään kuuntelijat edit-kenttiin
328	   */
329	  protected void alusta() {
330	    editPanelNimi.addKeyListener(new EditKeyListener(1));
331	    editPanelHetu.addKeyListener(new EditKeyListener(2));
332	    editPanelKatuosoite.addKeyListener(new EditKeyListener(3));
333	    editPanelPostinumero.addKeyListener(new EditKeyListener(4));
334	    hae(0); // jotta näyttää tiedostosta luetut jäsenet
335	  }