wiki:harjoitustyo/yksinkertainen/tiedonnaytto
Last modified 2 years ago Last modified on 2016-01-06 20:36:57

Ohjelmointi 2 / yksinkertaistettu esimerkki tiedon näyttämisestä

Tässä mallissa itse käyttöliittymää on yksinkertaistettu ja KerhoSwing on jätetty pois ja siihen kuuluva koodi on KerhoGUI-tiedoston lopussa.

Seuraavissa koodeissa rivinumerot viittaavat ko. vaiheen versioon. "Lopullisessa" versioissa siten voi olla eri rivinumerot.

Käyttöliittymä

Suunniteltu käyttöliittymä

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/vesal/branches/yksinkertainenVaihe5.1/kuvat/paaikkuna.png

on muutettu siten, että jäsenen tiedot näytetään yhteen isoon JTextArea-komponenttiin ja jäsenten nimet näytetään ListChooser-listaan.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2014/vesal/branches/yksinkertainenVaihe5.1/kuvat/paaikkuna5.png

Alkutilanne

Vaihe 3 on sellainen, missä on luokka KerhoGUI jossa on WindowBuilderillä piirretty käyttöliittymä, jossa muutamasta painikkeesta ja menusta tulee ilmoitus "ei toimi vielä".

Tietorakenneluokat

Aluksi on tehty luokat

 • Jasen - yksittäisen jäsenen käsittely. Osaa lähinnä rekisteröidä itsensä ja luoda sisälleen "Aku Ankka"-tiedot. Osaa myös tulostaa itsensä tietovirtaan.
 • Jasenet - pitää kaikki jäsenet yhdessä rakenteessa. Osaa toistaiseksi lisätä jäseniä ja antaa jäseniä pyydettäessä.
 • Kerho - välittäjäluokka, jolta käyttöliitymä pyytää palveluksia. Toistaiseksi osaa lisätä jäsenen sekä antaa tietyn jäsenen tiedot.

Tietojen näyttäminen (5.1)

Tässä vaiheessa on lisätty tietojen näyttäminen käyttöliittymään niin, että jäsenen tiedot vaihtuvat kun listasta valitaan toinen jäsen.

Muutokset alkutilanteeseen

Mallissa kerho-olio luodaan heti pääohjelman käynnistyessä:

94	  public static void main(final String[] args) {
95	    EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
96	      @Override
97	      public void run() {
98	        try {
99	          UIManager.setLookAndFeel(UIManager.getSystemLookAndFeelClassName());
100	          Kerho kerho = new Kerho(); // luodaan kerho
101	
102	          KerhoGUI frame = new KerhoGUI(kerho); // kerho dialogin käyttöön
103	          frame.setVisible(true);
104	        } catch (Exception e) {
105	          JOptionPane.showMessageDialog(null, "Ongelmia: " + e.getMessage());
106	        }
107	      }
108	    });
109	  }

Itse kerho viedään lomakkeelle parametrina ja näin jos olisi useita lomakkeita, ne voisivat käyttää samaa kerhoa. Käyttöliittymän muodostajaa joutuu muuttamaan niin, että Kerho tuodaan sille parametrinä:

87	  private Kerho kerho;
...
116	  public KerhoGUI(Kerho kerho) {
117	    this.kerho = kerho;

Jäsen-listan tyyppi kannattaa muuttaa sellaiseksi, että siihen voidaan tallettaa nimen lisäksi viite itse jäseneen:

85	  @SuppressWarnings({ "rawtypes", "unchecked" })
86	  private final AbstractChooser<Jasen> listJasenet = (AbstractChooser) new ListChooser();}}}

KerhoGUI:n muodostajan lopussa laitetaan listalle muutoskuuntelija:

224	    listJasenet.addSelectionChangeListener(new SelectionChangeListener<Jasen>() {
225	      @Override
226	      public void selectionChange(IStringListChooser<Jasen> sender) {
227	        naytaJasen();
228	      }
229	    });
230	    alusta();
231	  }

ja ihan muodostajan lopuksi kutsuttavassa on alusta-metodissa poistetaan (tilapäisesti) EditPanel-komponentit ja laitetaan niiden tilalle yksi JTextArea-komponentti, johon jäsenen tiedot on sitten helppo tulostaa:

298	  /**
299	   * Tekee tarvittavat muut alustukset, nyt vaihdetaan EditPanelien tilalle
300	   * yksi iso tekstikenttä, johon voidaan tulostaa jäsenten tiedot
301	   */
302	  private void alusta() {
303	    panelJasen.removeAll();
304	    panelJasen.add(areaJasen);
305	  }

Jäsenen tietojen näyttäminen tapahtuu siis kun valitun indeksi muuttuu (listan valinnan vaihtaminen laitettiin kutsumaan naytaJasen:

308	  /**
309	   * Näyttää listasta valitun jäsenen tiedot, tilapäisesti yhteen isoon edit-kenttään
310	   */
311	  protected void naytaJasen() {
312	    int ind = listJasenet.getSelectedIndex();
313	    if (ind < 0) return;
314	    jasenKohdalla = listJasenet.getSelectedObject();
315	
316	    if (jasenKohdalla == null) return;
317	
318	    areaJasen.setText("");
319	    try (PrintStream os = TextAreaOutputStream.getTextPrintStream(areaJasen)) {
320	      jasenKohdalla.tulosta(os);
321	    }
322	  }

Jotta käyttöliittymään saataisiin uusia jäseniä, on toteutettu ennen toimimaton uusiJasen-metodi:

343	  /**
344	   * Luo uuden jäsenen jota aletaan editoimaan
345	   */
346	  protected void uusiJasen() {
347	    Jasen uusi = new Jasen();
348	    uusi.rekisteroi();
349	    uusi.vastaaAkuAnkka();
350	    try {
351	      kerho.lisaa(uusi);
352	    } catch (SailoException e) {
353	      JOptionPane.showMessageDialog(null, "Ongelmia uuden luomisessa " + e.getMessage());
354	      return;
355	    }
356	    hae(uusi.getTunnusNro());
357	  }

hae-metodi hakee listan sisällön uudelleen ja laittaa sen jäsenen valituksi, jolla on kutsussa ollut id-numero:

325	  /**
326	   * Hakee jäsenten tiedot listaan
327	   * @param jnro jäsenen numero, joka aktivoidaan haun jälkeen
328	   */
329	  private void hae(int jnro) {
330	    listJasenet.clear();
331	
332	    int index = 0;
333	    for (int i = 0; i < kerho.getJasenia(); i++) {
334	      Jasen jasen = kerho.annaJasen(i);
335	      if (jasen.getTunnusNro() == jnro) index = i;
336	      listJasenet.add(jasen.getNimi(), jasen);
337	    }
338	
339	    listJasenet.setSelectedIndex(index); // tästä tulee muutosviesti joka näyttää jäsenen
340	  }

Koska listaan lisätään sekä jäsenen nimi, että viite jäseneen, on naytaJasen metodissa helppo löytää mikä jäsen vastaa listasta valittua nimeä.