wiki:harjoitustyo/yksinkertainen
Last modified 2 years ago Last modified on 2016-01-06 19:36:23

Yksinkertaistetut vaiheet 2014

Tällä sivulla on yksinkertaistetut vaiheet, jossa harrastukset luokkaa ei ole toteutettu ja kaikki käyttöliittymään liittyvä on KerhoGUI-luokassa.

Huom! Mallin linkeistä (files.txt) puuttuu virheellisesti aina linkki suunnitelmaan.

Käyttöliittymä

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k13/vesal/branches/yksinkertainenTiedonSyotto/kuvat/paaikkuna.png

Vaihe aihe Versionhallinta erot .jar
Vaihe 2 Tarkennettu suunnitelma versionhallinta kerho.jar
Vaihe 3 Pääohjelma ja menut. Toiminnot eivät toimi. versionhallinta 2->3 kerho.jar
Vaihe 5.1 Jasenet-tietorakenne koodattu ja testattu, näytetään käyttöliittymässä versionhallinta 3->5.1 kerho.jar
Vaihe 6 Tiedoston käsittely. versionhallinta 5.1->6 kerho.jar
Vaihe 7.1.1 Jäsenen tietojen näyttäminen EditPaneleihin versionhallinta 6->7.1.1
Vaihe 7.1.2 Jäsenen tietojen muuttaminen versionhallinta 7.1.1->7.1.2
Vaihe 7.1 Kuuntelijalistaa siistitty versionhallinta 7.1.2->7.1 kerho.jar

Selityksiä vaiheista

Vaihe 1

Vaihe 2

 • Vaihe 2:ssa käyttöliittymä on piirretty WindowBuilderillä käyttäen GUI.jarissa olevia komponentteja (ListChooser, EditPanel).
 • tuloksena KerhoGUI-luokka, jota jatkossa laajennetaan

Vaihe 3

 • käyttöliittymään on lisätty reagointia menuihin ja nappuloihin mm. Action-luokkaa käyttäen.

Vaihe 4

Vaihe 5.1

Vaihe 6

 • lisätty luokkaan Jasen metodit parse ja toString joilla tietoa saadaan muutettu merkkijonosta ja takaisin merkkijonoon. Samalla muistetaan olla varoivainen id-numeron kanssa.
 • lisätty Jasenet-luokkaan metodit lueTiedostosta ja talleta sekä tukku apumetodeja, joilla hallitaan nimeä. Lisätty myös attribuutti muutettu, jolla ylläpidetään tietoa siitä, kannattaako tietoja tallettaa.
 • lisätty Kerho-luokkaan metodit, joilla tallennuspyynnöt välitetään eteenpäin.
 • lisätty KerhoGUI-luokan pääohjelmaan tiedoston lukeminen
 • katso video kohdasta 59:00

Vaihe 7.1

 • tässä on tyydytty editoimaan vain 4 ensimmäistä kenttää.
 • tämä vaihe on tehty useammassa osassa:
 • ensin tietojen näyttäminen EditPanel-komponentteihin (7.1.1)
  • Jasen-luokkaan on täytynyt lisätä get-metodeja
 • seuraavaksi on EditPanel-kenttiin on lisätty kuuntelijat, jotta kentän muuttuessa voidaan tehdä vastaava muutos jäseneen (7.1.2)
  • tätä varten tarvitaan Jasen-luokkaan set-metodeja, jotka palauttavat tiedon siitä, onnistuuko kentän asettaminen (null tai merkkijonona virheen.
 • lopuksi kuuntelijoiden lisäämistä on helpotettu luomalla oma kuuntelijaluokka
 • lue tästä vaiheesta lisää erillisestä selostuksesta
 • katso video kohdasta 1:08:00 tietojen näyttämisestä Edit-ikkunoihin
 • katso video kohdasta 1:13:25 tietojen muokkaamisesta