wiki:harjoitustyo/vaihtoehtoVinkkejaKirjoittamiseen
Last modified 5 years ago Last modified on 2013-01-25 21:11:05

Ohjelmointi 2 / Harjoitustyön suunnitelman kirjoittaminen

Tärkeää on että ohjaaja pystyy lukemaan suunnitelman opiskelijan WWW-sivulta ASENTAMATTA mitään ylimääräistä koneeseensa (ei siis joudu esim. Wordiä asentamaan). Selaimen ja PDF-lukijan olemassaoloon voi luottaa.

Harkitse kuitenkin vakavasti: suositeltavinta tapaa. Äärihätätilassa voi käyttää muita tapoja.

1. Vaihtoehtoisia tapoja harjoitustyön kirjoittamiseen

Tässä muut tavat suositeltavuusjärjestyksessä

 • HTML:nä esim. tekstieditorilla tai Eclipse EE:llä tai muulla HTML-editorilla
  • kuvat img-attribuutilla tyyliin: <img src="tietoja.png" alt="Kuva Tietoja-dialogista" />
 • Google Docs dokumenttina
  • files.txt:hen tässäkin tapauksessa julkaistun dokumentin linkki (ks Wiki-versio ja esimerkki alempana)
  • kuvat saa upotettua dokumenttiin
  • tämäkin on hyvä tapa ryhmätyössä kunhan julkaisee dokumentin editoitavaksi kaikille ryhmäläisille
 • tekstinä tekstieditorilla (esim ConText)
  • kuviin vain viitataan nimellä tyyliin: Kuva 1: tietoja.jpg
 • OpenOfficella (tällöin pitää tallentaa myös "tulostettu PDF")
  • kuvat normaalisti kuten OO:lla laitetaan
 • TeXillä (tällöin pitää tallentaa myös "tulostettu PDF")
  • kuvat kuten TeXillä normaalisti laitetaan
 • Wordillä (tällöin pitää tallentaa myös "tulostettu PDF")
  • kuvat normaalisti kuten Wordillä laitetaan

2. Miten kuvat suunnitelmaan?

 • suunnitelmaan tarvittavia kuvia voi piirtää aluksi käsin kynällä paperille. Tällöin kuvat pitää muuttaa digitaaliseen muotoon esim:
  • skannaamalla
   • Ohjeet Ricoh-monitoimilaitteilla skannaamiseen: Ohjeet
  • digikameralla
  • tms.
 • kuvat voi piirtää myös suoraan käyttöliittymiksi Eclipseen asennetulla WindowBuilderillä
  • tällöin kuvista pitää ottaa ruutukaappaus
   • esim: IrfanView käy tähän hyvin.
    • laita se ikkunan näkyville, josta haluat kaappauksen
    • aktivoi IrfanView (muista Alt-Tab)
    • valitse Options/Capture ja valitse sitten Object Selected ja Start
    • valitse ikkuna josta haluat kaappauksen
    • talleta samaan hakemistoon (tai sen alihakemistoon) missä files.txt on (mielellään tyyppinä .png)

3. Miten tehdään files.txt kussakin tapauksessa?

 • files.txt -tiedostossa pitää tällöin allekkain kirjoittaa
  • mahdollinen "tulostettu" .pdf -tiedosto
  • .txt, .html, .doc yms. itse kirjoitetut tiedostot
  • kaikki kuvatiedostot
  • jos piirretään WindowBuilderillä, niin kaikki syntyneet .java-tiedostot
  • huomaa että files txt:ssä hakemistomerkkinä PITÄÄ olla / (ei saa olla\) ja kommenttimerkkinä on yhtäsuuruusmerkki (=) eli tiedoston nimi ja selitys tulee erottaa

merkillä, ei millään mulla (esim ei miinusmerkillä: - ) =-merkin jälkeen on oltava välilyönti tai vähintään kaksi -- merkkiä (jos piirretään viiva).

 • esimerkki GoogleDocs-suunnitelman tekijälle files.txt:n sisällöstä:
  !https://docs.google.com/document/pub?id=14vgFfDWCUMeFGrZY6Wjcl4-vzm0HnVT1_cFs7wZv0S8 = Suunnitelma Google Docissa
  kuvat/paaikkunak.png = ohjelman pääikkunan (kp)
  kuvat/avaak.png   = kuva ohjelman alusta (käsin piirretty)
  kuvat/eiaukeak.png  = virheilmoitus jos tiedostoa ei ole (kp)
  
 • esimerkki files.txt Html:llä tehdystä suunnitelmasta:
  suunnitelma.html   = ht:n vaihe 1
  kuvat/avaak.png   = kuva ohjelman alusta (käsin piirretty)
  kuvat/eiaukeak.png  = virheilmoitus jos tiedostoa ei ole (kp)
  kuvat/paaikkunak.png = ohjelman pääikkunan (kp)
  
 • esimerkki files.txt OpenOffice-tekijälle:
  suunnitelma.pdf = suunnitelman tulostettu versio 
  suunnitelma.odt = OO:lla kirjoitettu suunnitelma
  tietoja.jpg   = tietoja-dialogin kuva (kuvat piirretty käsin ja skannattu)
  kysy.jpg    = tiedoston nimen kysymisen kuva
  kaytto.jpg   = kuva varsinaisesta käytöstä
  

4. Miten palautetaan demon 1 tehtävä 1-4 kussakin tapauksessa?

 • jos suunnitelman voi lukea vain yhdestä tiedostosta (esim PDF), niin tämä voidaan palauttaa NettiDemoWWW:llä sellaisenaan (ei .doc tai .odt)
 • muuten palautetaan suunnitelman pääikkunan kuva ja sen kommentiksi oman työn "julkaisupaikan"-linkkiin tyyliin:
  http://users.jyu.fi/~vesal/ohj2/
  
  eli NettiDemoWWW:hen tuleva rivi on esimerkiksi
  TIEDOSTO      TEHTÄVÄ 	PISTEET 	KOMMENTTI
  paaikkunak.png   1-4     4        https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2k12/wiki/vesal