wiki:harjoitustyo/nayttokotoa
Last modified 4 years ago Last modified on 2014-01-18 15:12:19

Ohjelmointi 2 / Harjoitustyösivujen teko kotoa käsin

Pathit kuntoon

Seuraavaksi on muokattava Windowsin PATH-asetusta. Useimmissa Windows käyttöjärjestelmissä tähän pääsee käsiksi painamalla näppäinyhdistelmää Windowsnappi + Pause, ja valitsemalla 'Advanced system settings' tai jokin vastaava. Tässä ikkunassa valitaan 'Advanced' välilehti ja sieltä 'Environment Variables'.

Valitse system variables kohdasta Path ja 'Edit'. Varmista, että tästä löytyy ainakin seuraavanlaiset polut:

  • Polku Perlin bin-hakemistoon. Esim: C:\Perl\bin
  • Polku Javadociin. Esim: C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_22\bin
  • Polku ladattuihin tiedostoihin. Esim: C:\bin\

Muista, että polkujen pitää siis vastata niitä polkuja jossa sinulla sijaitsevat nämä ohjelmat ja tiedostot. Polku Perliin saattaa löytyä jo valmiiksi, jos ActivePerl asentaa sen. Muut polut on lisättävä itse.