wiki:harjoitustyo/malli14
Last modified 3 years ago Last modified on 2015-02-06 21:07:57

HT linkit: Ohje Näyttäminen Vinkkejä Vikoja Suunnitelmat 2015 Malliharjoitustyö

Ohjelmointi 2 / malliharjoitustyö 2015

Malliharjoitustyön vaiheet 2014

Vaihe aihe Versionhallinta erot .jar
Vaihe 1 Esisuunnitelma versionhallinta
Vaihe 2 Tarkennettu suunnitelma versionhallinta kerho.jar
Vaihe 3 Pääohjelma ja menut. Toiminnot eivät toimi. versionhallinta 2->3 kerho.jar
Vaihe 4 Tietorakenteet ja luokat versionhallinta
Vaihe 5.1 Jasenet-tietorakenne koodattu ja testattu versionhallinta 3->5.1 kerho.jar
Vaihe 5.1g Jasenet-tietorakenne koodattu ja testattu (KerhoGUI luovuttaa itsensä) versionhallinta kerho.jar
Vaihe 5 Tietorakenteet koodattu ja testattu versionhallinta 5.1->5 kerho.jar
Vaihe 6 Tiedoston käsittely, tietorakenteet toimivat yhteen. versionhallinta 5->6 kerho.jar
Vaihe 7.1 Jäsenen tiedon syöttö versionhallinta 6->7.1 kerho.jar
Vaihe 7.2 Harrastuksen käsittely, oikeellisuustarkistuksia lisätty versionhallinta 7.1->7.2 kerho.jar
Vaihe 7.3 Toimiva, testattu ja dokumentoitu ohjelma. Jäsen kenttätaulukolla versionhallinta 7.2->7.3 kerho.jar
Vaihe 7 Harrastukset kenttätaulukon avulla versionhallinta 7.3->7 kerho.jar
Vaihe 8.1 Tietue ja Tietueet -rajapinnat versionhallinta 7->8.1 kerho.jar
Vaihe jsp WWW-käyttöliittymä ohjelmaan.

Yksinkertaistettu malli

  • katso myös yksinkertaiset mallivaiheet, joista kaikki "turha" on karsittu pois
    • käytetään vain Jasenet-luokkaa (ei Harrastukset-luokkaa lainkaan)
    • kaikki käyttöliittymäkoodi on yhdessä luokassa
    • jäsenen tiedoista käsitellään vain 4 ensimmäistä kenttää
    • vain postinumeron muotoa tarkistetaan

Malli jossa liitos Jasen ja Harrastus -luokkien välillä

Erikseen on myös malli jossa on harrastusten nimistä on oma luokka, joka on liitetty relaatiolla harrastuksiin. Tässä mallissa KerhoSwing tuntee tuohon liittämiseen liittyvää problematiikkaa.

Jäsenen ja harrastusten välinen yhteistyö

Jäsenen ja harrastusten välisestä yhteistyöstä on oma Wiki-sivu.

Harjoitustyön oliot

source:/moniste/kuvat/kerhoharGUI.png