wiki:harjoitustyo/jasenharrastus
Last modified 13 months ago Last modified on 2017-02-19 10:46:04

Jos tulit tälle sivulle jostakin linkistä, kerro missä oli ko linkki, niin korjataan oikea viite.Ohjelmointi 2 / malliharjoitustyö 2014, Jäsenen ja harrastuksen välinen yhteistyö

Tällä sivulla on pohdittu sitä, miten Jäsenen ja Harrastuksen välinen yhteistyö toimii. Koodista leikattujen rivien rivinumerot ovat viitteellisiä ja ne voivat olla erilaisia oikeassa toteutuksessa.

Tämä sivu perustuun vaiheen 7.3 koodeihin.

Vastuut

 • Jasen ei tiedä harrastuksista
 • Harrastus tietää jäsenen tunnusnumeron, mutta ei jäseniä
 • Harrastukset osaa etsiä tietyn jäsenen kaikki harrastukset
 • Kerho osaa pyytää Harrastuksia etsimään tietyn jäsenen harrastukset
 • KerhoSwing pyytää Kerhoa tekemään hommia.

Harrastus

Harrastus.java

14 public class Harrastus implements Cloneable {
15   private int tunnusNro;
16   private int jasenNro;
...
245   /**
246   * Palautetaan mille jäsenelle harrastus kuuluu
247   * @return jäsenen id
248   */
249   public int getJasenNro() {
250     return jasenNro;
251   }

Harrastukset

Harrastukset.java

322  public List<Harrastus> annaHarrastukset(int tunnusnro) {
323    List<Harrastus> loydetyt = new ArrayList<Harrastus>();
324    for (Harrastus har : alkiot)
325      if ( har.getJasenNro() == tunnusnro ) loydetyt.add(har);
326    return loydetyt;
327  }

Kerho

Kerho.java

182   public List<Harrastus> annaHarrastukset(Jasen jasen) {
183     return harrastukset.annaHarrastukset(jasen.getTunnusNro());
184   }

KerhoSwing

KerhoSwing.java

Esimerkiksi Jasenen tulostamista varten haetaan jäsenen harrastukset

577  public void tulosta(PrintStream os, final Jasen jasen) {
578    os.println("----------------------------------------------");
579    jasen.tulosta(os);
580    os.println("----------------------------------------------");
581    List<Harrastus> harrastukset = kerho.annaHarrastukset(jasen); 
582    for (Harrastus har:harrastukset) 
583      har.tulosta(os); 
584  }

Jäsenen tietojen näyttämiseksi täytetään jäsenen tiedot omiin kenttiinsä ja sitten näytetään harrastuksen tiedot taulukkoon:

431  private void laitaJasen() {
432    if (jasenKohdalla == null) return;
433    for (int i = 0, k = jasenKohdalla.ekaKentta(); k < jasenKohdalla.getKenttia(); k++, i++) {
434      editJasenKentta[i].setText(jasenKohdalla.anna(k));
435      editJasenKentta[i].getEdit().setBackground(normaaliVari);
436      editJasenKentta[i].setToolTipText("");
437    }
438    naytaHarrastukset();
439  }

Yhden jäsenen harrastuksen näyttäminen:

306  protected void naytaHarrastukset() {
307    if ( jasenKohdalla == null ) return;
308    tableHarrastukset.clear();
309    tableHarrastukset.getTable().getColumnModel().getColumn(0).setMinWidth(100);
310    
311    List<Harrastus> harrastukset = kerho.annaHarrastukset(jasenKohdalla);
312    for (Harrastus har : harrastukset) {
313      int r = tableHarrastukset.addRow();
314      tableHarrastukset.setObjectAt(har, r);
315      for (int k = har.ekaKentta(); k < har.getKenttia(); k++) {
316        String jono = har.anna(k);
317        tableHarrastukset.setValueAtModel(jono, r, k - har.ekaKentta());
318      }
319    }
320  }

Harrastuksen lisääminen

291  public void uusiHarrastus() {
292    if ( jasenKohdalla == null ) return;
293    tarkistaMuutos(jasenKohdalla.getTunnusNro());
294    Harrastus harrastus = new Harrastus(jasenKohdalla.getTunnusNro());
295    harrastus.rekisteroi();
296    kerho.lisaa(harrastus);
297    naytaHarrastukset();
298    tableHarrastukset.selectCell(tableHarrastukset.getRowCount()-1, 0);
299  }

Tämän voisi viedä vielä pidemmällekin niin, että jäsenten tunnusnumeroista ei tarvitsisi tietää mitään:

291  public void uusiHarrastus() {
292    if ( jasenKohdalla == null ) return;
293    tarkistaMuutos(jasenKohdalla);
294    Harrastus harrastus = kerho.luoJaLisaaUusiHarrastus(jasenKohdalla);
297    naytaHarrastukset();
298    tableHarrastukset.selectCell(tableHarrastukset.getRowCount()-1, 0);
299  }