wiki:harjoitustyo/hakemisto
Last modified 2 years ago Last modified on 2015-12-27 20:24:31

Sisällysluettelo harjoitustyöhön liittyvistä sivuista

Perussivut:

 • Ohje - Harjoitustyön teko-ohje ja vaiheiden aikataulut
 • Näyttäminen - Ohjeet harjoitustyön näyttämiseen ja palauttamiseen
 • Vinkkejä - vinkkejä harjoitustyön tekemiseen ja files.txt:n kirjoittamiseen
 • Vikoja - tyyppillisiä harjoitustöissä esiintyviä vikoja, luen tämä aina ennen näyttämistä
 • Suunnitelmat 2015 - vuoden 2015 opiskelijoiden HT-suunnitelmat
 • Malliharjoitustyö - kurssin malliharjoitustyön vaiheet

Lisäkuvauksia yksityiskohtaisemmista asioista:

 • GUI luokka kahteen osaan - yksinkertainen esimerkki luokan jakamisesta kahteen tiedostoon
 • menusta rungoksi - ohje, kuinka edetään vaiheesta 3 eteenpäin
 • yksinkertainen malli - yksinkertaistettu malli, jossa ei harrastuksia ja GUI yhdessä luokassa.
  • tiedon näyttäminen - vaiheen 5.1 yksinkertaistettu versio tiedon näyttämiseksi käyttöliittymään
  • tiedon syöttö - vaiheen 7.1 yksinkertaisettu versio tiedon siirtämiseksi käyttöliittymästä jäseneen
 • malli n-m suhteesta - malli, missä moni jäsen voi harrastaa samaa harrastusta (tulee 3 rakennetta kun perusmallissa on 2)
 • jäsenen ja harrastusten välinen yhteistyö - kuvaus siitä, miten jäsenen ja harrastusten välinen yhteistyö on toteutettu malliharjoitustyössä (esim. kuinka näytetään yhden jäsenen kaikki harrastukset)

Työkaluja: