wiki:harjoitustyo/guiswing
Last modified 3 years ago Last modified on 2015-02-20 18:47:30

GUI/Swing yhteistyö

Tällä sivulla on yksinkertaisella pohjalla muutos yhden luokan KerhoGUI käsittelystä kahden luokan KerhoGUI ja KerhoSwing kommunikointiin (ks. Malliharjoitustyön kuva).

Tässä pienessä esimerkissä muutoksia on vain muutama. Oikeasti muutoksia tulee useampaan kohtaan, mutta niitä kannattaa tehdä yksi pari kerrallaan. Esimerkiksi tässä esimerkissä olisi voitu ensin siirtää vaikka pelkkä uusiJasen ja kokeilla toiminta. Ja vasta sitten siirtää toinen metodi.

Tässä esimerkissä kuitenkin näkyy tarvittavien muutosten tärkein idea.

Käyttöliittymä

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2ht/k2015/vesal/branches/GuiSwing/vaihe3.1/kuvat/paaikkuna.png

Vaihe aihe Versionhallinta erot .jar
Vaihe 3.1 Yksi tiedosto versionhallinta
Vaihe 3.2 Jaettu kahteen osaan versionhallinta 3.1->3.2

Selityksiä vaiheista

Vaihe 3.1: lähtötilanne

 • yksinkertainen liittymä, missä Tallenna -painike sanoo ettei toimi ja Uusi jäsen -painike lisää listJasenet-komponenttiin editPanelNimi -kenttään kirjoitetun tekstin.
 • attribuutteihin viitataan saantimetodeilla getListJasenet() ja getEditPanelNimi()
 • kaikki koodi on yhdessä tiedostossa KerhoGUI.java:
  001 package wbKerho; 
  ...
  015
  016
  017 public class KerhoGUI extends JFrame {
  018  private static final long serialVersionUID = 1L;
  019
  020  private JPanel contentPane;
  021  private final ListChooser listJasenet = new ListChooser();
  022  private final EditPanel editPanelNimi = new EditPanel();
  023  private final JButton buttonUusi = new JButton("Uusi j\u00E4sen");
  024  private final JButton buttonTalleta = new JButton("Talleta");
  025
  026
  027  public static void main(String[] args) {
  ...
  037          KerhoGUI frame = new KerhoGUI();
  038          frame.setVisible(true);
  ...
  044  }
  045
  046
  047  /**
  048   * Create the frame.
  049   */
  050  public KerhoGUI() {
  051    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
  052    setBounds(100, 100, 410, 300);
  053    contentPane = new JPanel();
  054    contentPane.setBorder(new EmptyBorder(5, 5, 5, 5));
  055    setContentPane(contentPane);
  056    contentPane.setLayout(null);
  057    listJasenet.getCaptionLabel().setText("J\u00E4senet");
  058    listJasenet.setBounds(10, 11, 91, 231);
  059    
  060    contentPane.add(listJasenet);
  061    buttonUusi.addActionListener((e) -> uusiJasen());
  062    buttonUusi.setBounds(10, 242, 89, 23);
  063    
  064    contentPane.add(buttonUusi);
  065    editPanelNimi.setText("Ankka Aku");
  066    editPanelNimi.setBounds(111, 11, 256, 20);
  067    
  068    contentPane.add(editPanelNimi);
  069    buttonTalleta.addActionListener( (e) -> talleta());
  070    buttonTalleta.setBounds(109, 242, 89, 23);
  071    
  072    contentPane.add(buttonTalleta);
  073  }
  074  
  075  // ======================================================================
  076  
  077  private AbstractChooser<String> getListJasenet() { return listJasenet; }
  078  private EditPanel getEditPanelNimi() { return editPanelNimi; }
  079  
  080  public void uusiJasen() {
  081    getListJasenet().add(getEditPanelNimi().getText());
  082  }
  083
  084  
  085  public void talleta() {
  086    JOptionPane.showMessageDialog(this, "Talletuksessa ongelmia! ");
  087  }
  088  
  089 }
  

Vaihe 3.2: jaettu kahteen luokkaan

source:/moniste/kuvat/GuiSwing.png

 • koodi jaettu kahteen osaan KerhoGUI (piirtämällä tullut koodi) ja KerhoSwing, jossa varsinainen toiminta
 • käyttöliittymään KerhoGUI tehdyt muutokset
 • muutokset on tehty editoimalla lähdekoodia:
  • lisätty attribuutiksi viite KerhoSwing -luokkaan
   027  protected final KerhoSwing kerhoswing;	
   
  • KerhoSwing -tarvitsemat attribuutit julkisiksi
   029  public final ListChooser listJasenet = new ListChooser();
   030  public final EditPanel editPanelNimi = new EditPanel();
   
  • luotu kerhoswing muodostajan alussa ja samalla viedään kerhoswingille tiedoksi viite tähän KerhoGUI -lomakkeeseen, jotta kerhoswing pääsee viittaamaan lomakkeella oleviin komponetteihin:
   060  public KerhoGUI() {
   061    kerhoswing = new KerhoSwing(this);
   
  • muutettu metodikutsut viittaamaan kerhoswing -olioon:
   072    buttonUusi.addActionListener( (e) -> kerhoswing.uusiJasen() );
   080    buttonTalleta.addActionListener( (e) -> kerhoswing.talleta() );
   
 • siirretty vastaavat koodit KerhoSwing-luokkaan. Mahdolliset this-viitteet

on vaihdettu kerhoGUI viitteiksi:

1  package kerhoswing;
2  
3  import javax.swing.JOptionPane;
4  import fi.jyu.mit.gui.AbstractChooser;
5  import fi.jyu.mit.gui.EditPanel;
6  import wbKerho.KerhoGUI;
7  
8  public class KerhoSwing {
9    private KerhoGUI kerhoGUI;
10   
11   public KerhoSwing(KerhoGUI kerhoGUI) {
12     this.kerhoGUI = kerhoGUI;
13   }
14 
15   
16   private AbstractChooser<String> getListJasenet() { return kerhoGUI.listJasenet; }
17   private EditPanel getEditPanelNimi() { return kerhoGUI.editPanelNimi; }
18   
19   public void uusiJasen() {
20     getListJasenet().add(getEditPanelNimi().getText());
21   }
22 
23   
24   public void talleta() {
25     JOptionPane.showMessageDialog(kerhoGUI, "Talletuksessa ongelmia! ");
26   }
27 
28 }
 • kerhoSwing pääsee nyt kerhoGUI -viitteen kautta käsiksi tarvittaviin graafisiin komponentteihin, jotta se voi laittaa sinne sitä tietoa, mitä sinne tarvitsee laittaa.