wiki:gui
Last modified 3 years ago Last modified on 2015-01-18 21:50:30

1. fi.jyu.mit.gui -komponentit

1.1 Käyttö

 • lataa gui.jar
 • käyttää voi joko kirjaston kautta tai jar-tiedostoa suoraan
  • jar-tiedoston käyttö suoraan
   • oikealla napilla Eclipsen projektin nimen päällä Properties
   • Java Build Path/Libraries/Add External Jars
   • etsi gui.jar
  • käyttö kirjaston kautta
   • tee itsellesi User Library nimeltä gui ohjetta mukaillen
   • liitä projektiin User Library gui (tai gui16)
 • ota WindowBuilderissä lisättävien komponenttien (Palette) System-kohdasta Choose Component ja kirjoita tähän haluamasi luokan nimen alkua ja valitse haluamasi luokka
 • usein tuntuu valittavan että ei voi lisätä, mutta silti lisääntyy
 • jatkossa nämä lisätyt löytyvät Custom-kohdasta
 • valitsimissa voit Kohteet-kohdasta lisätä merkkijonoja suunnittelun aikana
 • voit myös ensin luoda StringListModel -komponentin ja täyttää sen haluamallasi tavalla ja sitten lisätä tämän Model-ominaisuutena valitsimeen.

1.2 Valitsimet

 • ListChooser, ComboBoxChooser, RadioButtonChooser ja CheckBoxChooser kaikki käyttäytyvät samalla tavalla (ks AbstractChooser.java)
  • suunnitteluaikana lista näkyvistä valinnoista laitetaan kohteet-ominaisuuteen (voi tarvita avata lisäominaisuudet Properties-ikkunasta).
  • voidaan pyytää valittuja listan tai valitsemisjärjestyksessä
  • voidaan pyytää listan mukainen 1. valittu tai valintajärjestyksen 1. valittu tai viimeksi valittu
  • Valinta-otsikko voidaan sijoittaa mihin tahansa 4-ilmansuuntaan tai piilottaa.
   • jos teksti laitetaan vaikka West, kannattaa komponentin alta ottaa getCaptionLabel ja siihen laittaa vaikka borderiksi Empty border, joka jättää sopivasti tilaa tekstin ja valinta-komponentin väliin.
  • alkion lisääminen listaan
    list.add(jono);
   
 • Listassa, RadioButton- ja CheckBox- valitsimessa rullaus valmiina
 • Listassa ja CheckBox-listassa voidaan valita montako maksimissaan saa valita (-1=kaikki).
 • kuhunkin jonoon voidaan liittää joku olio
   list.add(jono,olio);
  tai
   list.setObject(i,olio)
  

1.3 EditPanel

1.4 Tietovirrat

1.5 StringTable yms.

 • alustava StringTable - luokka
  • ks käyttömalli: StringTableSuunniteltuKayttotapa
  • kokeile:
   java -cp gui.jar fi.jyu.mit.gui.example.StringTableSuunniteltuKayttotapa
   
  • jos haluaa suunnitteluaikana laittaa jonoja, pitää ottaa komponentin alta getTable() ja sen ominaisuuksista muutella modelia.
  • luokkaan tulee valmiiksi pystysuuntainen liuku
  • jos haluaa vaakasuuntaisen liun, pitää ottaa komponentin alta getTable() ja sen ominaisuuksista muutella lisäominaisuutta autoResizeMode (esim OFF).
 • oliomaisempi versio ObjectTable, johon voi tallentaa olioviitteen jokaisen solun kohdalle halutessaan.

1.6 Todo

 • tapahtumankäsittely Swingin omilla tavoilla. Nyt on ongelma kun tuolta "irtaannutaan".
 • vastaavanlainen StringGrid jota olisi helppo käyttää
 • dokumentit
 • testit

2. KerhoSwing-esimerkki ListChooserilla

2.1 Alustus

Ei mitään ihmeellistä

2.2 Alkio yhdelle listan jäsenelle

Ei tarvita

2.3 Listan tietojen täyttäminen

Nyt kun listaan tarvitsee saada tieto, voidaan se tehdä esimerkiksi seuraavasti:

  /**
   * Suorittaa niiden jäsenten hakemisen, joiden valittu kenttä täyttää hakuehdon
   * TODO: nyt haetaan vielä kaikki jäsenet
   */
  protected void hae() {
    listJasenet.clear();

    for (Jasen jasen : kerho) {
      listJasenet.add(jasen.getNimi(),jasen); 
    }
  }

2.4 Klikatun jäsenen tunnistaminen

Aluksi listan klikkausmetodi on alustamisvaiheessa yhdistetty sopivaan aliohjelmaan:

  /**
   * Tämä alustaa valitut alueet käyttökuntoon.
   */
  public void alusta() {
    ...
    listJasenet.addSelectionChangeListener(new SelectionChangeListener() {
      @Override
      public void selectionChange(IStringListChooser sender) { naytaJasen(); }
    });
    ...
  }

Sitten kun klikkaus tapahtuu, otetaan klikattu jäsen ja näytetään vastaavat tiedot:

  /**
   * Näyttää listasta valitun jäsenen tiedot
   */
  protected void naytaJasen() {
    int ind = listJasenet.getSelectedIndex();
    if (ind < 0) return;
    jasenKohdalla = (Jasen)(listJasenet.getSelectedObject());
    areaJasen.setText("");
    PrintStream os = TextAreaOutputStream.getTextPrintStream(areaJasen);
    tulosta(os, jasenKohdalla);  
  }

2.5 Uuden jäsenen lisäys

Uuden jäsenen lisäys on melkein helpointa tehdä niin, että jäsen lisätään suoraan Kerhon kautta ja sitten täytetään JList tämän jälkeen kokonaan uudelleen.

  public void uusiJasen() {
    jasenKohdalla = new Jasen();
    jasenKohdalla.rekisteroi();
    jasenKohdalla.vastaaAkuAnkka();
    try {
      kerho.lisaa(jasenKohdalla);
    } catch (SailoException e) {
      JOptionPane.showMessageDialog(null,
          "Ongelmia lisäämisessä! " + e.getMessage());
    }
    hae(jasenKohdalla.getTunnusnro());
  }

mutta toisaalta voitaisiin myös tehdä

 kerho.add(uusiJasen);
 listJasenet.add(uusiJasen.getNimi(),uusiJasen);