wiki:demovinkkiC2
Last modified 5 years ago Last modified on 2013-04-23 13:35:55

Demo C2

1. valuutts.cpp kääntäminen CodeLitellä

 1. Ota http://users.jyu.fi/~vesal/kurssit/ohj2/cppali/ali.zip
 2. Pura johon hakemistoon, esimerkissä tämä on e:\kurssit\ohj2\cppali
 3. Tee CodeLitessä uusi C++ projekti:
  • Workspace/New Project
   • Console/Simple Executable (g++)
   • ...
 4. Lisää projektiin tarvittavat tiedostot
  • ota hiiren oikealla projektin src-hakemiston päällä Add an Existing File... ja lisää
   • valuutts.cpp (tämä demon muutettava tiedosto)
   • mjonot.c (sieltä cppali:sta)
   • mjonotpp.cpp (sieltä cppali:sta)
   • dout.cpp (sieltä cppali:sta)
  • lisää h-tiedostojen paikka
   • ota hiiren oikealla projektin nimen päällä Settings...
   • Common Settings/Compiler
   • lisää Inlcude Paths: kohtaan ;e:\kurssit\ohj2\cppali eli sen pitäisi nyt olla muotoa:
    .;e:\kurssit\ohj2\cppali
    
 5. Muuta äät aa:ksi pääohjelmassa
 6. Kopioi valuutat.dat projektin Debug-hakemistoon
 7. Käännä ja aja

2. valuutts.cpp kääntäminen CFreellä

 1. Ota http://users.jyu.fi/~vesal/kurssit/ohj2/cppali/ali.zip
 2. Pura johon hakemistoon, esimerkissä tämä on e:\kurssit\ohj2\cppali
 3. Tee CFreessä uusi C++ projekti:
  • Project/New
   • Console Application
   • Project Name: valuutta
   • Location: sopiva hakemiston nimi, esim: e:\demot\cpp2\valuutta
   • OK
   • Step 1: Application types: An Empty Project
   • Next
   • Step 2: Language Select
   • Next
   • Step 3: Build Configuration, valitse vain mingw5
   • Finnish
 4. Lisää projektiin tarvittavat tiedostot
  • ota hiiren oikealla File list ikkunasta alempi valuutta-kuvake
  • Add Files to project ja lisää
   • valuutts.cpp (tämä demon muutettava tiedosto)
   • mjonot.c (sieltä cppali:sta)
   • dout.cpp (sieltä cppali:sta)
  • ota oikealla samasta ikkunasta Header Files
   • add directory ja lisää cppali niin että on *.h vain valittuna
 5. Laita kääntäjän symboli DOSOUT:
  • ota hiiren oikealla File list ikkunasta alempi valuutta-kuvake
   • Project Settings/Compiler
   • laita Raw Options: -DDOSOUT
 6. Aja kerran normaalisti
 7. Kopioi valuutat.dat hakemistoon valuutat/mingw5
 8. Nyt voi ajella normaalisti ja lähteä muuttelemaan koodia

3. Kääntäminen komentoriviltä

 1. hae ali kuten edellä.
 2. Kirjoita seuraavanlainen tiedosto valuutts.mak Huomaa käyttää TAB-näppäintä sisentämiseen ja editoria joka tekee tuohon TAB eikä 8 välilyöntiä:
  # valuutts.mak
  
  ALI=e:/kurssit/ohj2/cppali
  CFLAGS=-I$(ALI) -DDOSOUT -Wall -c
  OBJS=valuutts.o $(ALI)/mjonot.o $(ALI)/dout.o
  
  valuutta.exe : $(OBJS)
  	g++ -Wall $(OBJS) -o valuutta.exe
  valuutts.o : valuutts.cpp
  	g++ $(CFLAGS) valuutts.cpp -o valuutts.o
  $(ALI)/mjonot.o : $(ALI)/mjonot.c
  	gcc $(CFLAGS) $(ALI)/mjonot.c -o $(ALI)/mjonot.o
  $(ALI)/dout.o : $(ALI)/dout.cpp
  	g++ $(CFLAGS) $(ALI)/dout.cpp -o $(ALI)/dout.o
  clean :
  	del valuutta.exe valuuttsk.o
  
 3. Anna komentoriviltä komento
  make -f valuutts.mak
  
 4. Aja komennolla
  valuutta
  

4. Jos ali-kirjaston .o tiedostot ovat olemassa

 • muut demot voi sitten ajaa ilman projektia:
 • jos ali-hakemiston .o tiedostot ovat jo syntyneet, eikä niitä muutella, voidaan CFreellä ajaa ohjelma joka tarvitse noita ilmankin projektia:
 • Build/Build Options/
  • Linker/Linker Options: e:\kurssit\ohj2\cppali\mjonot.o e:\kurssit\ohj2\cppali\dout.o
  • Compiler/Raw Options: -DDOSOUT
  • Directories/Add E:\kurssit\ohj2\cppali
 • F5 ajettavan CPP-tiedoston kohdalla.