wiki:TyypillisiaDemevikoja
Last modified 13 months ago Last modified on 2017-03-12 17:48:11

Käytä sivun TIM-versiota


Tyyppillisiä demojen vikoja

0. Palautusongelmia

 • java-ohjelmat pitää palauttaa .java -tiedostoina, ei .txt-tiedostoin
 • palautettu saman tehtävän vastaus monta kertaa ja pisteitä tulee liikaa (saman tiedoston saa merkitä useampaankin tehtävään, mutta pisteiden summa pitää olla oikein)

1. Kommentointi

 • JavaDoc kommentointi puuttuu tai vaillinaista!!!
 • ei kommentoitu muuttujien merkitystä
 • ei kommentoitu paluuarvoa (@return)

2. Testaus

 • testejä puuttuu
 • testejä ei edes ole koskaan ajettu (eivät käänny)
 • testattu jotakin tehtävän kannalta täysin epäoleellista (jotta voidaan sanoa että on testi...)
 • testit liian suppeita Esim:
     * funMin(f,-4.0,4.0,0.005) ~~~ -1.0;
  
  ei riitä, koska tämän testin voisi "tyydyttää" funktiolla jossa on
     return -1;
  
 • testeissä turhia testejä pidentäviä apumuuttujia Esim. turhaa:
     * String syote5 = "3.2 $";
     * pilkoSyotteesta(syote5) === true;
  
  kun voisi olla
     * pilkoSyotteesta("3.2 $") === true;
  
  Tai
     * double testi1;
     * testi1 = rv.annaKerroin("mk");
     * testi1 ~~~ 1.0;
  
  kun voisi olla
     * rv.annaKerroin("mk") ~~~ 1.0;
  
  Tai
     * double maara = 10.0;
     * String valuutta = "skr";
     * laskeKurssi(maara, valuutta) ~~~ 6.0;
  
  kun voisi olla
     * laskeKurssi(10.0, "skr") ~~~ 6.0;
  

 • testeissä käytettävät muuttujan nimet huonoja (testi ei ole hyvä muuttujan nimi)
 • testit huonoja, esim lisäyksen jälkeen testataan vain että määrä kasvoi, ei miten datasisältö muuttui
 • testataan lukemalla tiedoston sisältöä jota testiohjelma ei ole itse kirjoittanut => testi hajoaa jos tiedoston sisältöä muutetaan

3. Koodaus

 • ei-olio -ohjelmia, eli käytetty kohtuuttomasti static-määrettä
 • huono: kaksi rinnakaista taulukkoa, parempi: taulukollinen valuutta-olioita.
 • turhaa "kikkailua" tyyliin:
    if ((s = sc.nextLine()).equals("loppu")) break;
  
  kun selkeämpi olisi
     s = sc.nextLine();
     if ( s.equals("loppu") ) break;
  
 • jos on funktio jonka palauttaa jotakin, niin edes virhetilanteessa ei saa silloin tulostaa (tehtävä on palauttaa tulos, ei tulostaa, virhe hoidetaan tällöin poikkeuksella).
 • jos perusyksikkö 1. tehtävässä vaihdetaan muuksi kuin mk, niin ohjelma edelleen tulostelee markkoja.
 • kunnon muuttajien nimet! a, b jne eivät sellaisia ole mutta kuin silloin, kun lähdekaavoissa esiintyvät.
 • aliohjelma tekee vaan oman pienen selkeän hommansa
 • tiedostoja jää sulkematta
 • O(n2) algoritmejä silloin kun O(n) tai jopa parempikin riittäisi (tyypillisesti mm. poistaminen)