wiki:SvnEclipse08
Last modified 9 years ago Last modified on 2009-01-09 21:13:54

SVN ja Eclipse

Seuraavassa

 • USERNAME = korvaa omalla käyttäjätunnuksellasi
 • PROJNAME = korvaa projektinne käyttäjätunnuksella (joka voi olla jonkin jäsenen USERNAME)

0. Alkuvalmistelut

 0) Jos sinulla ei ole kohdassa 1) mainittua SVN:ää, niin (ks: [http://subclipse.tigris.org/install.html]
    Help/Software Updates/Find and Install.../Search for new features to install/Next
    New Remote Site... 
     Name: Sublicse
     URL: http://subclipse.tigris.org/update_1.4.x
    jne... (ota mahdolliset vapaaehtoiset lisäosat pois jos valittaa)
 1) Asennuksen jälkeen: Window/Preferences/Team/SVN/SVN interface: Pure Java

1. Uuden säilön (repository) luominen

Jos sinulla ei ole omaa projekti repositorya, tee alusta, muuten 1) ja jatka 10)-kohdasta,

 1) Window/Open perspective/Other/SVN Repository Exploring
    Jos sinulla on jo projektin säilö tehtynä, jatka kohdasta 10)
 2) SVN Repository ikkunassa oikealla napilla: New/Repository Location
 3) URL: svn+ssh://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2
 4) Anna USERNAME ja salasanasi
 5) Oikeata nappia sitten URL:in päällä
 6) New/New remote folder
 7) Folder name: PROJNAME ja Next
 8) Kommentiksi tietoa projektista (esim. ryhmäläisten nimet ja tunnukset) ja Finish
 9) Oikeata nappia sitten URL:in päällä ja Refresh
 10) Poistetaan URL ettei vanhingossa käytetä sitä enää:
     Oikeata nappia sitten URL:in päällä Discard location
 11) SVN Repository ikkunassa oikealla napilla: New/Repository Location
 12) URL: svn+ssh://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2/PROJNAME
 13) Oikeata nappia sitten syntyneen URLin päällä ja 
    New/New remote folder ja nimeksi tags

2. Projektin vieminen versionhallintaan

 1) Avaa tai luo projekti
 2) Hiiren oikealla projektin nimen päällä Team/Share project/SVN Next
 3) Valitse svn+ssh://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2/PROJNAME Next
 4) Use specified folder name: trunk  Next 
 5) Anna hyvä kommentti ja Finish
 6) Sinne meni
 7) Voit katsoa projektia SVN:ssä tuolla SVN Repository -ikkunassa
   Paina Refresh tarvittaessa

3. Tiedoston lisääminen versiohallintaan

 1) Jos erikseen ei ole kielletty, niin muistaa Commitissa
   itse ehdottaa lisäyksiä.
 2) Jos tiedosto ei lisäänny automaattisesti esim. svn:ignore -ominaisuuden takia, niin
   tiedoston nimen päällä oikeata nappia ja Team/Add to Version Control

4. Työn hakeminen tyhjään kansioon

Tämä voidaan tehdä projektin kautta:

 1) Package Explorerissa New/Project/SVN/Checkout Projects from SVN Next
 2) Valitse svn+ssh://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2/PROJNAME Next
 3) Valitse trunk Next
 4) Ehdottaa yleensä oikeata nimea valmiiksi projektille jos Java-projekti Next
 5) Valiste sopiva hakemisto, ruksi pois tarvittaessa 
   Huom! Tämän hakemiston alle syntyy Projetin niminen hakemisto
   Finish

tai SVN Repositoryn kautta:

 1) Siirry SVN Repository -ikkuna (ota refresh tarvittaessa)
 2) Mene trunk (tai muuten haluamasi hakemiston päälle)
 3) Hiiren oikealla ja Checkout...
 4) Next
 5) Valitse mieleinen hakemisto (muista että valisteman hakemiston alle
   syntyy projektin niminen hakemisto)
 6) OK    

5. Muutosten hakeminen nykyiseen hakemistoon

Mikäli olet hakemistossa johon työ on jo joskus haettu, niin:

 1) Hiiren oikeata nappia projektin nimen päällä
 2) Team/Update

6. Muutosten lähettäminen versiohallintaan

Kun olet muutellut tiedostoja niin:

 1) Hiiren oikeata nappia projektin nimen päällä
 2) Team/Commit...
 3) Anna muutoksia kuvaava kommentti
 4) Ruksi mahdolliset uudet tiedostot
 5) OK

7. Uuden tagin (esim. ht:n vaiheen) luominen

Seuraavassa esimerkissä tehdään vaihe1 niminen tag. Muuta sanaa "vaihe1" tarpeen mukaan.

 1) Hiiren oikeata nappia projektin nimen päällä
 2) Team/ Branch/Tag...
 3) ToUrl: svn+ssh://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2/PROJNAME/tags/vaihe1
 4) Hyvä kommentti ja OK