wiki:SSH2Tortoise08
Last modified 9 years ago Last modified on 2009-01-09 21:22:15

Ssh2 ja TortoiseSVN

Seuraavassa

 • USERNAME = korvaa omalla käyttäjätunnuksellasi
 • PROJNAME = korvaa projektinne käyttäjätunnuksella (joka voi olla jonkin jäsenen USERNAME)

1. TortoiseSVN

TortoiseSVN on SVN asiakasohjelma Windowsiin. Sen asentamalla Windowsin Explorerin saa käyttöliittymäksi SVN:ään. Mikroluokissa asennus on jo tehty, kotikoneessa pitää asentaa.

 1. Hae: http://tortoisesvn.tigris.org/
 2. Asenna

2. Ssh-avaimien luominen

Seuraavaksi svn.cc.jyu.fi-yhteyttä varten tarvitaan ssh avaimet.

2.1. Avaimet PuTTYa ja TortoiseSVN:ää varten

PuTTY Key Generator -ohjelmalla. (Agoran koneista löytyy: Start -> All Programs -> PuTTY SSH Tools)

 1. Valitse Parameters-kehyksestä avaimen tyypiksi SSH-2RSA | SSH-2DSA ja avaimen pituudeksi 1024 - 2048.
 2. Paina Generate-painiketta ja avainparin generointi alkaa.
 3. Kirjoita avainparille sopiva kommentti kuvaamaan avaimia. Esim. jyu
 4. Anna avaimille passphrase. Tämä kysytään aina avaimia käytettäessä.
 5. Tallenna sekä julkinen että yksityinen avain henkilökohtaiseen paikkaan. Hyvä paikka on esimerkiksi oman kotihakemiston .ssh -kansio. (U:\.ssh\) Nimet esim:
  U:\.ssh\id_dsa.ppk
  U:\.ssh\id_dsa.pub
  

Lisää seuraavaksi avaimet Pageant-ohjelmaan (Agoran koneista löytyy: Start -> All Programs -> PuTTY SSH Tools). Pageant ylläpitää "sessiota" avaimille, tällöin tarvitsee passphrase kirjoittaa vain tämän istunnon alussa.

 1. Paina Add Key -painiketta ja valitse äsken tallettamasi yksityinen avain. (.ppk tiedosto)
 2. Pageant kysyy asettamasi avaimen passphrasen.

Lisätään Pageant-ohjelma vielä käynnistymään aina koneille sisäänkirjautuessasi:

 • Luo uusi pikakuvake C:\Documents and Settings\USERNAME\Start Menu\Programs\Startup -hakemistoon:
  1. Hiiren oikealla New -> shortcut
  2. Ja sijainniksi:
   "C:\Program Files\putty\pageant.exe" POLKU_YKSITYISEEN_AVAIMEEN
   
   missä POLKU_YKSITYISEEN_AVAIMEEN on esimerkiksi:
   U:\.ssh\id_dsa.ppk
   

Lisätään luotu julkinen avain jalava.cc.jyu.fi:n ~/.ssh/authorized_keys -tiedostoon. kts.: https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2/browser/bin/siirra_avain.bat

siirra_avain

Mikäli et ole siirtänyt aiemmin SSH2-com -avaimia, joudut 3 kertaa antamaan salasanasi. Jos lopuksi tulee päivämäärä, kaikki toimii.

2.2. SSH2-com avaimet svnht-ohjelmaa varten

Mikroluokassa ne syntyy helpoiten komennolla

 avain jalava.cc.jyu.fi USERNAME
  tai jopa pelkästään
 avain

Lue tiedoston http://www.mit.jyu.fi/vesal/kurssit/bin/avain.bat sisältö niin ymmärrät mitä avaimia tehdessä pitää tehdä.

Kotiasennusta varten

 1. hae ensin http://www.jyu.fi/erillis/thk/ohjeet/verkko/suorakaytto/ssh2win
 2. asenna
 3. hae ja laita polussa olevaan hakemistoon (voit ottaa myös n:\bin-levyltä nuo samat):
 4. muokkaa avain.bat tiedostoa tarvittaessa (oletusasennuksilla ei tarvitse muokata)
 5. Aja komentoriviltä komento
   avain jalava.cc.jyu.fi OMATUNNUS
  
 6. Joudut 3 kertaa antamaan salasanasi. Jos lopuksi tulee päivämäärä, kaikki toimii.

3. Alkuasetukset TortoiseSvn:ään

Yhteyden ottaminen svn.cc.jyu.fi -palvelimeen.

 1. Kun kaikki on asennettu, avaa Windows Explorer (mikroluokassa komentoriviltä komento ex)
 2. Paina hiiren oikealla napilla jossakin ja valitse TortoiseSVN/Settings/NetWork
 3. Mikroluokassa laita ssh client-kohtaan: n:\bin\sshb.bat kotikoneessa kopioi tuo http://www.mit.jyu.fi/vesal/kurssit/bin/sshb.bat johonkin ja laita vastaava osoite. Jos sinulla on putty-aaimet tehty, niin jätä ssh-kenttä tyhjäksi.
 4. Sulje optio-ikkunan

4. Uuden varaston (repository) luominen

Uuden SVN-varaston luominen (repository):

 1. Explorer auki
 2. Oikeaa nappia hakemiston päällä, jonka haluat versionhallintaan
 3. TortoiseSVN ja Repo-browser
 4. Mene rivin svn+ssh://USERNAME@svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2 päälle
 5. Oikeata nappia ja Create folder...
 6. Nimeksi on USERNAME
 7. Siirry syntyneen uuden hakemiston nimen päälle
 8. Oikeata nappia ja Create folder...
 9. Nimeksi trunk
 10. Luo vielä tags-niminen hakemisto oman hakemistosi alle

5. Varaston hakeminen työkoneelle

Vanhan varaston hakeminen johonkin paikkaan:

 1. Explorer auki
 2. Hiiren oikealla paikassa johon varasto haetaan (tyhjä hakemisto)
 3. SVNChekout ja osoitteeksi: svn+ssh://USERNAME@svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2/USERNAME
 4. selaile varasto jonka haluat hakea (yleensä trunk) ja OK

6. Muutosten vieminen takaisin versiohallintaan

Muutosten vieminen takaisin

 1. Explorer auki
 2. Hiiren oikealla paikassa josta halutaan viedä.
 3. SVN Commit
 4. Anna hyvä kommentti siitä mitä olet muuttanut

7. Työtiedostojen saattaminen ajantasalle jos joku muu on muuttanut

Muutosten hakeminen työkoneeseen (kun checkout on jo tehty)

 1. Explorer auki
 2. Hiiren oikealla paikassa johon muutokset halutaan hakea
 3. SVN Update

8. Harjoitustyön vaiheen luominen

Uuden tagin (esim. ht:n vaiheen) tekeminen

 1. Explorer auki
 2. varmista että muutokset on tehty ja viety svn:ään
 3. Siirry sen hakemiston kohdalle, johon trunk on haettu
 4. Hiiren oikeata nappia ja TortoiseSVN / Branch/Tag?...
 5. svn+ssh://USERNAME@svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2/USERNAME/tags/vaiheN (N on vaiheen numero!)