wiki:OletTassaKomponentti
Last modified 8 years ago Last modified on 2010-04-19 13:36:50

OletTassa (komponenttimuoto)

package fi.jyu.mit.android.gps.oletTassa;

import java.util.List;
import com.google.android.maps.GeoPoint;
import com.google.android.maps.Overlay;
import fi.jyu.mit.android.gps.oletTassa.GoogleMapsActivity.GoogleMapsLocationListener;
import android.location.Location;
import android.os.Bundle;
import android.widget.TextView;
import android.widget.CompoundButton.OnCheckedChangeListener;

/**
 * Olet Tässä! (komponenttiversio)
 * 
 * Paikannusohjelma, jolla näet hetkellisen sijaintisi Googlekartalla.
 * Paikannu suoritetaan GPS:n ja tukiasemien avulla.
 * 
 * 
 * @author Jussi Perttola, Matti Välimäki
 * @version 1.12
 */
public class OletTassa extends GoogleMapsActivity implements OnCheckedChangeListener, GoogleMapsLocationListener {

  /** 
   * Syntymävaiheen hommat
   * Alustetaan arvoja ja pannaan homma käyntiin.
   * @param savedInstanceState oletustila
   */
  @Override
  public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setLocationListener(this);    
  }
  
  /**
   * GPS-sijaintitiedon muutoshallinta
   * @param loc sijainti
   */
  public void onLocationChanged(Location loc) {
        currentLatitude = loc.getLatitude();
        currentLongitude = loc.getLongitude();   
        
        TextView locationText = (TextView) findViewById(R.id.location);
        locationText.setText(Location.convert(currentLatitude, Location.FORMAT_SECONDS) 
            + ", " + Location.convert(currentLongitude, Location.FORMAT_SECONDS));
        
        point = new GeoPoint(
            (int) (currentLatitude * 1E6), 
            (int) (currentLongitude * 1E6));
       
        mapControl.animateTo(point);
        // lisätään merkki kartalle
        MapOverlay mapOverlay = new MapOverlay();
        List<Overlay> listOfOverlays = mapView.getOverlays();
        listOfOverlays.clear();
        listOfOverlays.add(mapOverlay);    
        mapView.invalidate();
  }

}