wiki:Kesä2013/suunnitelmat/vivalein
Last modified 5 years ago Last modified on 2013-06-07 15:35:13

Pages linking to Kesä2013/suunnitelmat/vivalein:

Ohjelmointi 2 - 2013 kesä -kurssin harjoitustyösuunnitelma (vaihe 2)

vivalein (vivalein@…)

1. Tilausten hallintaohjelmisto

Yksinkertainen tilausten hallintaohjelmisto pienyritysten käyttöön. Ylläpitää tuote, asiakas ja tilausrekisteriä ja mahdollistaa tilausten lähettämisen ja rahtikirjojen ja lähetyslistan tulostamisen.

1.1 Mitä tietoja tarvitaan?

1.1.1 Tuotteet

 • Koodi
 • Nimi
 • Paino
 • Koko
 • Hinta
 • Määrä (varastossa, ei erillistä varastoa)

1.1.2 Asiakkaat

 • Nimi
 • Katuosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Yhteyshenkilö
 • Sähköposti
 • Puhelinnumero

1.1.3 Tilaukset

 • Suunniteltu toimituspäivä
 • Toteutunut toimituspäivä
 • Rahdinmaksaja
 • Tilatut tuotteet

1.2 Mitä ominaisuuksia ohjelmalta halutaan?

 • Tuotteiden lisääminen
 • Tuotteiden muuttaminen
 • Tuotteiden poistaminen
 • Asiakkaiden lisääminen
 • Asiakkaiden muuttaminen
 • Asiakkaiden poistaminen
 • Tilauksen lisääminen
 • Tilauksen muuttaminen
 • Tilauksen poistaminen
 • Tietyn asiakkaan tilauksen hakeminen
 • Tilauksen lähettäminen
 • Rahtikirjan tulostaminen
 • Lähetyslistan tulostaminen

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

Ohjelman tiedot tallennetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

tuotteet.dat
;tuoteid |nimi       |paino |paksuus |leveys |korkeus |hinta |maara
 1    |Höyheniä     |5   |50   |50   |50   |100  |20
 2    |Alasin      |1   |20   |20   |20   |50   |10
asiakkaat.dat
;asiakasid |nimi      |katuosoite      |postitoimipaikka  |yhteyshenkilö |sähköposti         |puhelin
 1     |Ab Yritys Oy  |Yrityspuistonkatu 1 |40100 Jyväskylä   |Pekka Pouta  |pekka.pouta@abyritysoy.fi |000-0000000
 2     |Ab Yritelmä Oy |Yrityspellonpuisto 2 |50100 Mikkeli    |Peetu Pouta  |peetu.pouta@abyritelmaoy.fi|000-0000001
tilaukset.dat
;tilausid |asiakasid |suunniteltutoimitus |toteutunuttoimitus |rahdinmaksaja
 1    |1     |15.6.2013      |          |Lähettäjä
 2    |2     |30.5.2013      |31.5.2013     |Vastaanottaja
tilatuttuotteet.dat
;tilatutid |tilausid |tuoteid   |maara
 1     |1    |1      |10
 3     |1    |2      |2
 4     |2    |2      |8
kayttajat.dat
;käyttäjänimi yksilöi käyttäjät (ei mahdollista olla samoja käyttäjänimiä)
;kayttajanimi|ubertehokkaastikryptattusalasana
 pekka    |...

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla rahtaaja.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento: java -jar rahtaaja.jar

2.2 Kirjautuminen

Kun ohjelma käynnistyy, tulostuu näyttöön kirjautumisruutu:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k13/vivalein/trunk/kuvat/kirjautuminen.png

Mikäli kirjautuminen ei onnistunut, käyttäjä saa kokeilla salasanaa yhteensä kolme kertaa. Kolmannen virheellisen yrityksen jälkeen ohjelma sulkeutuu.

2.3 Pääikkuna

Onnistunut kirjautuminen avaa pääikkunan:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k13/vivalein/trunk/kuvat/paaikkuna.png

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto   Tiedot   Apua
------------------------------------------
Tallenna   Asiakkaat  Ohje
Sulje    Tuotteet  Tiedot
       Tilaukset

2.4 Hakeminen

Pääikkunasta voidaan valita asiakas/asiakkaat, joiden tilaukset näytetään tilausnäkymässä. Tilaukset voidaan suodattaa myös lähetetty-tilan mukaan.

2.5 Tilauksen lähettäminen

Tilaus valitaan pääikkunan tilaustaulukkonäkymästä ja painetaan "Lähetä valittu tilaus". Jos tilaus on jo lähetetty: varmistetaan lähetetäänkö uudelleen. Ohjelma kysyy haluaako käyttäjä tulostaa rahtikirjan ja lähetyslistan.

2.6 Tilauksen rahtikirjan ja lähetyslistan tulostaminen

Tilaus valitaan tilaustaulukkonäkymästä ja painetaan "Tulosta rahtikirja". Jos tilausta ei ole lähetetty: varmistetaan lähetetäänkö. Kysytään käyttäjältä rahdinkuljettaja ja mahdolliset kuljetusohjeet. Rahtikirja ja lähetyslista tulostetaan.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k13/vivalein/trunk/kuvat/tulosta.png https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k13/vivalein/trunk/kuvat/tulosta-awt.png

2.7 Tietojen luominen, muokkaaminen ja poistaminen

Tiedot-menusta valitaan haluttu tieto, jota muokataan. Tämä avaa näkymän, jossa näitä tietoja voidaan hakea jokerimerkkiä käyttävän hakukentän avulla. Lisää ja muokkaa painikkeet avaavat syöttödialogin. Poisto-painike avaa poiston varmistusdialogin ja varoittaa poistamisen vaikutuksista (asiakkaan poisto -> tilauksen poisto jne.).

Esimerkki asiakastietojen muokkaamisesta. Kaikkien eri tietotyyppien muokkauslomake on vastaavanlainen:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k13/vivalein/trunk/kuvat/tietojenmuokkaus.png

2.8 Menutoiminnot pääikkunassa

Tallenna - Tallentaa tietokantataulut.
Sulje - Jos tietoja muutettu: tallentamisen varmistusdialogi, muuten poistutaan.

Asiakkaat - Avaa asiakastietojen haku, lisäys, poisto ja muokkausikkunan.
Tuotteet - Avaa tuotetietojen haku, lisäys, poisto ja muokkausikkunan.
Tilaukset - Avaa tilaustietojen haku, lisäys, poisto ja muokkausikkunan.

Ohje - Näyttää selaimessa ohjelman käyttöohjeen.
Tiedot - Näppärä about-dialogi.