wiki:Kesä2013/suunnitelmat/mikolali
Last modified 3 years ago Last modified on 2015-02-06 22:20:34

Ohjelmointi 2 - 2013 -kurssin esisuunnitelma (vaihe 2)

Mika Lindelä(mika.o.lindela@…)

1. Vauvan kasvun seurantaohjelma

Ohjelman tarkoitus on mahdollistaa perheen/perheiden lapsien kasvun seurannan, sekä helpon tavan pitää kirjaa tiedoista joita mm. neuvoloissa usein kysytään.

1.1 Mitä tietoja tarvitaan?

 • nimi
 • syntymäaika
 • paino
 • pituus
 • pään ympärys ("pipo")
 • lisätiedot
 • jne..

1.2 Mitä ominaisuuksia rekisteriltä halutaan?

 • lapsen lisääminen
 • lapsen poistaminen
 • tietyn lapsen tietojen hakeminen
 • tietyn lapsen tietojen muuttaminen
 • tietojen ajo graafille ?
 • tietojen tulostus
 • vertailu ohjearvoihin
 • jne...

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

vauvat.dat - relaatiokannan päätaulu

id | nimi | syntymaaika | spaino | spituus | spipo
1 | matti | 13.1.1994  | 3700  | 48   | 35
2 | repe | 14.2.1997  | 4900  | 54   | 37

mitat.dat - pituus, paino tai pipon koko

v_id | mitta | tyyppi |pvm
1  | 45  | pituus |13.4.1994
1  | 46  | pituus |15.4.1994
2  | 50  | pituus |14.2.1997
2  | 65  | pituus |20.6.1997
2  | 70  | pituus |15.7.1997
1  | 57  | pituus |16.7.1994
3  | 80  | pituus |xx.x.xxxx
1  | 3500  | paino | 13.4.1994
1  | 3550  | paino | 15.4.1994
2  | 3050  | paino |14.2.1997
2  | 5500  | paino |20.6.1997
2  | 5800  | paino |15.7.1997
1  | 5340 | paino |16.7.1994
3  | xxxx | paino |xx.x.xxxx
1  | 50  | pipo |13.4.1994
1  | 55 | pipo |15.4.1994
2  | 48 | pipo |14.2.1997
2  | 53  | pipo |20.6.1997
2  | 54  | pipo |15.7.1997
1  | 57 | pipo |16.7.1994
3  | xx | pipo |xx.x.xxxx

vaipat.dat - vaippojen vaihto & tyyppi

v_id | tyyppi | ajankohta(hh:mm) | pvm
1  | pissa | 12:15      | 13.4.1994
1  | kakka | 14:20      | 15.4.1994
2  | pissa | 16:30      | 14.2.1997
2  | pissa | 03:00      | 20.6.1997
2  | kakka | 05:45      | 15.7.1997
1  | kakka | 11:00      | 16.7.1994
3  | xxxx | xx:xx      | xx.x.xxxx

imetys.dat - imetykset

v_id | ajankohta(hh:mm) | pvm
1  | 12:15  | 13.4.1994
1  | 14:20 | 15.4.1994
2  | 16:30 | 14.2.1997
2  | 03:00  | 20.6.1997
2  | 05:45  | 15.7.1997
1  | 11:00 | 16.7.1994
3  | xx:xx | xx.x.xxxx

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla vauva.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar VauvanSeuranta.jar

Kun ohjelma käynnistyy, aukeaa ikkuna: kuva poistettu

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna:

kuva poistettu?

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto      Apua
========      ======
Uusi..       Apua
Muokkaa      Tietoja
Talleta    
Lopeta      

Ja lisäksi seuraava ribbon-tyylinen menurakenne:

Lisää      Muokkaa       Tulosta
========    =======       =======
Pituus     Muokkaa       Tulosta
Paino      Kumoa       Vie .txt
Pipon koko   Poista       Vie .doc
Imetys
Pissa
Kakka      

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k13/mikolali/trunk/kuvat/Muokkaa.png https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k13/mikolali/trunk/kuvat/Tulosta.png

2.3 Menutoiminnot yksityiskohtaisemmin

2.3.1 Uusi

Luo kantaan uuden lapsen tiedot.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k13/mikolali/trunk/kuvat/Lisaa.png

2.3.1 Muokkaa

Mahdollisuus muokata luodun lapsen tietoja / poistaa lapsi.

2.3.2 Talleta

Tallettaa kaikki muutokset. Mahdollinen lisättävä lapsi hyppää hakulistaan.

2.3.3 Lopeta

Lopettaa sovelluksen.

2.3.4 Apua

Avaa Ohjeen.

2.3.5 Tietoja

Näyttää sovelluksen perustiedot. ...

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k13/mikolali/trunk/kuvat/Tietoja.png

2.3.6 Tulosta

Näyttää tulostuksen esikatselun.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k13/mikolali/trunk/kuvat/Tulostusnakyma.png