wiki:Kesä2013/suunnitelmat/ksalone
Last modified 5 years ago Last modified on 2013-05-27 23:53:55

Ohjelmointi 2 - kesä 2013 -kurssin esisuunnitelma (vaihe 1)

Keijo Salonen (keijo.k.a.salonen@…)

1. Elektroniikan komponenttivarasto

Jokaiselle elektroniikan harrastelijalle kertyy miljoonalaatikkoon sekalainen kokoelma komponentteja. Ohjelma toimii komponenttien varastokirjanpitona.

1.1 Mitä tietoja komponenteista tarvitaan?

 • komponenttilaji
 • kuvaus
 • hinta
 • saldo
 • valmistaja
 • valmistajan osanumero
 • tukkuri
 • tukkurin osanumero
 • nimellisarvo
 • nimellisteho
 • jännitekesto
 • toleranssi
 • kotelotyyppi
 • jne...

1.2 Mitä ominaisuuksia komponenttivarastolta halutaan?

 • komponentin lisääminen
 • komponentin poistaminen
 • tietyn komponentin tietojen hakeminen
 • tietyn komponentin tietojen muuttaminen
 • komponenttilista nimen mukaisessa järjestyksessä
 • komponenttiluettelo tulosteena
 • jne...

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

komponentit.dat - relaatiokannan päätaulu

Komponenttivarasto
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;id|komponenttilaji  |kuvaus    |hinta |saldo|nimellisarvo|nimellisteho|jännitekesto|toleranssi|kotelo|
 1 |vastus      |hiilikalvo  |0.05  |100 |4k7ohm   |0.6W    |300V    |1%    |0207 |
 2 |transistori    |BC547C    |0.10  |40  |BC547C   |100 mW   |45V     |-     |TO-92 |
 3 |mikropiiri    |NE555    |0.20  |5  |555     |500 mW   |12V     |-     |DIL8 |

valmistajat.dat - komponenttien valmistajat

Valmistajat
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;valmistaja  |www-sivu  |
 NXP     |www.nxp.com |
 TI      |www.ti.com |

tukkurit.dat - relaatiokannan päätaulu

Tukkurit
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;tukkuri  |www-sivu  |
 ELFA   |www.elfa.se |
 Farnell  |www.farnell.com |

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla komponentit.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar komponentit.jar

Kun ohjelma käynnistyy, tulostuu näyttöön

Mikäli käyttäjä antaa tiedoston nimen, jollaista ei tunneta, tulostuu näyttöön:

tällöin käyttäjä voi aloittaa syöttämään uusia komponentteja tai jos kirjoitti nimen väärin, hän voi ottaa menusta Avaa-valinnan ja antaa uuden komponenttivaraston nimen.

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna:

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto     Muokkaa            Apua
========     =======            =====
Talleta      Lisää uusi komponentti    Apua
Avaa...      Poista komponentti...     Tietoja...
Tulosta...
Lopeta

2.2.1 Hakeminen

Pääikkunan vasemmassa reunassa näkyy Hakuehto. Tästä voi valita minkä kentän mukaan etsitään. Tämän jälkeen tekstikenttään voi syöttää hakuehdon ja listaan tulee vain ne komponentit joille haku toteutuu. Hakutermi saa löytyä valitusta kentästä mistä kohti vaan. Esimerkiksi jos kirjoitetaan hakuehtoon <tt>150</tt>, niin haetaan kaikki komponentit joiden nimellisarvo on 150 jossakin kohti.

Löytyneet komponentit lajitellaan valitun hakukentän perusteella.

2.2.2 Muokkaaminen

Valittua komponenttia voidaan muokata menemällä tietoihin oikeaan kohtaan ja kirjoittamalla uusi arvo.

2.3 Menutoiminnot yksityiskohtaisemmin

2.3.1 Talleta

Tallettaa kaikki muutokset. Mahdollinen lisättävä komponentti hyppää hakulistaan.

2.3.2 Avaa

Avaa uuden komponenttitiedoston. Tallettaa mahdolliset muutokset ennen tätä.

2.3.3 Tulosta

Tulostaa hakuehdon täyttävät komponentit erilliseen ikkunaan halutussa muodossa. Tässä "esikatselussa" voi vielä muuttaa tietoja ja sitten tulostaa paperille.

2.3.4 Lopeta

Lopettaa ohjelman ja tallettaa mahdollisesti tallentamattomat tiedot.

2.3.5 Lisää uusi komponentti

Luo uuden tyhjän komponentin.

2.3.6 Poista jäsen

Poistaa listasta valitun komponentin. Varmistaa ennen poistoa:

Poistetaanko komponentti BC547C?

 OK  Cancel

2.3.7 Apua

Näyttää selaimessa ohjelman käyttöohjeen.

2.3.8 Tietoja

Näyttää ohjelmasta tietoja vähän samaan tapaan kuin aloitusikkunassakin.

Attachments