wiki:Kesä2013/suunnitelmat/johesain
Last modified 5 years ago Last modified on 2013-06-07 11:04:32

Ohjelmointi 2 - 2013 -kurssin esisuunnitelma (vaihe 1)

Jonna Sainio (jonna.sainio@…)

1. Agilitykilpailun tulostietokanta

Tietokanta kilpailun starttien tulosten hallinnoimiseksi.

1.1 Mitä tietoja tarvitaan

kilpailusta:

 • pvm
 • paikka
 • järjestäjä
 • id

luokasta:

 • kokoluokka
 • tasoluokka
 • ihanneaika
 • enimmäisaika
 • hyppyrata/agilityrata
 • suoritusnopeus

koirakosta:

 • sijoitus
 • numero
 • ohjaaja (sukunimi etunimi)
 • rotu
 • nimi
 • seura
 • aika
 • nopeus
 • virhepisteet
 • SERT/LUVA

1.2 Mitä ominaisuuksia rekisteriltä halutaan?

 • kilpailun/luokan lisääminen/poistaminen
 • kilpailun/luokan tietojen hakeminen
 • osallistujien tietojen tallentaminen/muuttaminen
 • luokan osallistujat paremmuusjärjestyksessä ja osallistujille jaettavat palkinnot

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

kilpailut.dat - relaatiokannan päätaulu

Kilpailut
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;id |pvm    |paikkakunta |järjestäjä |
1  |2013-04-15 |Turku    |TSAU    |
2  |2012-03-17 |Salo    |TASSU    |
3  |2012-03-14 |Salo	   |SSPH	 |

luokat.dat

Luokat
;id |tyyppi   |kokoluokka |tasoluokka |ihanneaika |enimmäisaika |suoritusnopeus |
1  |agilityrata |MINI    |1     |00:49:00  |01:30:00   |3,0m/s     |
2  |hyppyrata  |MEDI    |2     |00:50:00  |01:40:00   |3,3m/s     |
3  |agilityrata |MAKSI   |3	     |00:39:00  |01:20:00   |3,0m/s     |

koirakot.dat

Koirakot
;id |sija |nro |rotu  |nimi   |ohjaaja      |seura  |aika   |nopeus |AV  |VP |Tulos |SERT/LUVA |
1  |1   |027 |borcol |Tassu  |Matti Meikäläinen |SSPH   |00:35:34 |3,2m/s |-5,26 |0  |-5,26 |SERT   |
2  |2   |017 |schape |Murre  |Maija Meikäläinen |SSPH   |00:39:24 |3,5m/s |-1,36 |0  |-1,36 |LUVA   |
3  |3   |002 |rottwe |Rekku  |Matti Pekkala   |TSAU   |00:55:05 |5,2m/s |+10,55|10 |20,55 |     |
Relaatiot
;kilpailu id |luokka id|koirakko id |
1      |1    |1      |
1      |1    |2      |
1      |1    |3      |
1      |2    |4      |
1      |2    |5      |
1      |3    |6      |
2      |1    |7      |
2      |1    |8      |
3      |1    |9      |

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla agility.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar agility.jar

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k13/johesain/trunk/paaikkuna_2.jpg

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto     Ohje     
========     =======       
Avaa...      Tietoja...
Tulosta...    Käyttöohje
Lopeta

2.2.1 Hakeminen

Hakukenttään kirjoitetaan kisan päivämäärä jolloin saadaan lista sinä päivinä olleista kisoista ja voidaan valita yksi tarkasteltavaksi. Lajitellaan paikkakunnan mukaan.

2.2.2 Muokkaaminen

Tiettyä suoritusta voidaan muokata korvaamalla vanhat tiedot uusilla.

2.3 Menutoiminnot yksityiskohtaisemmin

2.3.1 Talleta

Tallettaa kaikki muutokset.

2.3.2 Avaa

Voidaan avata vanha kisa.

2.3.3 Tulosta

Tulostaa tietyn radan suoritukset.

2.3.4 Lopeta

Lopettaa ohjelman ja tallettaa mahdollisesti tallentamattomat tiedot.

2.3.7 Käyttöohje

Näyttää ohjelman käyttöohjeen.

2.3.8 Tietoja

Näyttää tietoja ohjelmasta.