wiki:Kesä2013/suunnitelmat/daaljaro
Last modified 5 years ago Last modified on 2013-06-07 11:32:28

Ohjelmointi 2 - 2013 kesäkurssin esisuunnitelma (vaihe 1)

Daniel Jarolf (daniel.jarolf@…)

1. Sarjarekisteri

Ohjelman tarkoituksena on luetteloida erinäisten sarjojen osien nimiä sekä tietoja. Idea tuli kirjastotyöstä, jossa sarjojen osien etsimiseen ei kirjan ja Wikipedian/kustantajan lisäksi ollut mitään käytännöllistä ja nopeaa keinoa; erillinen ohjelma tätä varten olisi ollut mainio (mieluiten toki integroituna kirjastojärjestelmän hakuun..)

1.1 Mitä tietoja tarvitaan?

 • Julkaisumuoto (mm. elokuva, peli, kirja)
 • Sarjojen nimet, alkuperäisinä ja suomeksi?
 • Julkaisuaika?
 • Osien nimet sekä järjestys
 • Mahdolliset yhteydet muihin? Spin-off -sarjat
 • Tekijät
 • Julkaisijat

1.2 Mitä ominaisuuksia rekisteriltä halutaan?

 • sarjojen lisääminen
 • sarjojen poistaminen
 • tietyn sarjan tietojen hakeminen
 • tietyn sarjan tietojen muuttaminen
 • tietyn sarjan osan tietojen hakeminen
 • tietyn sarjan osan tietojen muuttaminen
 • sarjalista nimijärjestyksessä
 • ehkä mahdollisesti erillisten sarjojen/osien merkintä, jotka itse omistaa?
 • jne...

1.3 Talletustiedostojen muoto

Taulujen lisäsuunnittelua myöhemmin.

Päätaulu:

Sarjat

id	|sarjan nimi      |tyyppi |alkuperäiskieli|alkuperäisnimi
1	|Taru Sormusten Herrasta|1   |1       |The Lord of the Rings
2	|Narnian tarinat    |1   |1       |The Chronicles of Narnia
3	|Bartimeus-trilogia   |1   |1       |The Bartimaeus Trilogy
4	|Vanha Valtakunta    |1   |1       |The Old Kingdom Chronicles
5	|Pokémon        |3   |2       |ポケモン
6	|The Elder Scrolls   |3   |1       |

Sarjojen tyyppitaulu:

Tyypit

id	|tyypin nimi
1	|Kirja
2	|Sarjakuva
3	|Peli
4	|Elokuva
5	|TV Sarja

Sarjojen alkuperäiskielet

Kielet

id	|kieli
1	|English
2	|Japanese
3	|Finnish

Osien nimet

Sarjojen osat

id   |sarjanID   |osan nimi               |osan numero
1   |1      |The Fellowship of the Ring      |1
2   |1      |The Two Towers            |2
3   |1      |The Return of the King        |3
4   |2      |The Magician's Nephew         |1
5   |2      |The Lion, the Witch and the Wardrobe |2
6   |2      |The Horse and His Boy         |3
7   |2      |Prince Caspian            |4
8   |2      |The Voyage of the Dawn Treader    |5
9   |2      |The Silver Chair           |6
10   |2      |The Last Battle            |7
11   |3      |The Amulet of Samarkand        |1
12   |3      |The Golem's Eye            |2
13   |3      |Ptolemy's Gate            |3
14   |4      |Sabriel                |1
15   |4      |Lirael                |2
16   |4      |Abhorsen               |3
17   |5      |Red                  |1
18   |5      |Blue                 |2
19   |5      |Yellow                |3
20   |6      |Arena                 |1
21   |6      |Daggerfall              |2
22   |6      |Morrowind               |3
23   |6      |Oblivion               |4
24   |6      |Skyrim                |5

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla sarjat.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar sarjat.jar

Esille tulee aloitusikkuna, josta voidaan valita haluttu rekisteri, tai luoda uusi.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k13/daaljaro/trunk/kuvat/aloitusikkuna.png

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k13/daaljaro/trunk/kuvat/paaikkuna.png

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

File       Edit          Help
========     =======         =====
New..       Add series       Help
Open..      Add item        About
Save (Ctrl+S)   Delete item..
Save as..
Exit (Alt+F4)

2.3 Menutoiminnot yksityiskohtaisemmin

New..

Luo tyhjän rekisterin nimellä.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k13/daaljaro/trunk/kuvat/uusirekisteri.png

Open..

Avaa annetun rekisterin.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k13/daaljaro/trunk/kuvat/avaarekisteri.png

Save (Ctrl+S)

Tallentaa kaikki tiedot.

Save as..

Tallentaa rekisterin annetulla nimellä

Exit (Alt+F4)

Poistuu ohjelmasta.

Add series

Antaa lomakkeen uuden sarjan lisäämistä varten

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k13/daaljaro/trunk/kuvat/uusisarja.png

Add item

Antaa lomakkeen uuden objektin (sarjan osa) lisäämistä varten

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k13/daaljaro/trunk/kuvat/uusiosa.png

Delete item..

Poistaa annetun osan / sarjan. Varoittaa ennen poistoa.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k13/daaljaro/trunk/kuvat/poista.png

Help

Näyttää ohjeikkunan

About

Näyttää tietoja ohjelmasta, sekä versionumeron

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k13/daaljaro/trunk/kuvat/tietoja.png