wiki:Kesä2013/suunnitelmat/arpeoino
Last modified 5 years ago Last modified on 2013-05-27 12:47:13

Ohjelmointi 2 - 2013 -kurssin suunnitelma (vaihe 1)

Ari Oinonen

1. DVD rekiseri

Ohjelmaa käytetään pitämään listaa DVD elokuvista.

1.1 Mitä tietoja tarvitaan?

 • nimi
 • genre
 • julkaisuvuosi
 • ohjaaja
 • kesto minuutteina
 • näyttelijät

1.2 Mitä ominaisuuksia rekisteriltä halutaan?

 • elokuvien lisääminen
 • elokuvien poistaminen
 • tietyn elokuvan tietojen hakeminen
 • tietyn elokuvan tietojen muuttaminen
 • elokuvien listaus nimen mukaisessa järjestyksessä
 • elokuvien listaus genren mukaan

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

"kokoelman nimi".dat - relaatiokannan päätaulu

DVD Rekisteri
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
eid |nimi         |genre |julkaisuvuosi |ohjaaja      |kesto|
1  |Purppuravyöhyke   |2   |1995     |1         |111 |
2  |Terminaali      |7   |2004     |2         |124 |
3  |Indian Jones     |3   |2004     |5         |95  |
4  |James Bond      |2   |2004     |6         |131 |

"kokoelman nimi".gen - genret

gid|genre       
1 |Scifi 
2 |Toiminta    
3 |Seikkailu      
4 |Komedia   
5 |Jännitys      
6 |Kauhu
7 |Draama

"kokoelman nimi".ohj - ohjaajat

oid|ohjaaja       
1 |Tony Scott 
2 |Steven Spielberg   
3 |Matti Meikaläinen     
4 |Repe  
5 |Milla    
6 |Magia
7 |Ankka

"kokoelman nimi".nay - näyttelijät

nid|näyttelijä      
1 |Geargo Clooney 
2 |Leonardo DiCaprio   
3 |Julia Roberts     
4 |Penelope Cruz  
5 |Brad Pitt   
6 |Harrison Ford
7 |Sean Connery

"kokoelman nimi".rel - näyttelijöiden ja elokuvion relaatiot

nid|eid      
1 |1 
1 |2   
3 |1     
4 |4  
6 |1  
6 |4
6 |3

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla dvdrekisteri.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar dvdrekisteri.jar

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k13/arpeoino/trunk/kuvat/paaikkuna.png

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto       Muokkaa         Apua
========       =======         =====
Uusi kokoelma     Uusi elokuva      Ohje
Tallenna       Poista elokuva     Tietoja
Tallenna nimellä   Uusi Ohjaaja
Avaa         Poista Ohjaaja
Lopeta        Uusi Näyttelijä
           Poista Näyttelijä

2.3 Menutoiminnot yksityiskohtaisemmin

2.3.1 Uusi kokoelma

Luo uuden tyhjän kokoelman.

2.3.2 Avaa

Avaa aikaisemmin luotu tiedosto.

2.3.3 Tallenna

Tallentaa auki olevan kokoelman muutokset.

2.3.4 Tallenna nimellä

Tallentaa auki olevan kokoelman toisella nimellä.

2.3.5 Lopeta

Lopettaa ohjelman.

2.3.6 Uusi elokuva

Lisää uuden elokuvan.

2.3.7 Poista elokuva

Poistaa valitun elokuvan.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k13/arpeoino/trunk/kuvat/poista.png

Poistamisen varmistaminen

2.3.8 Uusi ohjaaja

Lisää uuden ohjaajan.

2.3.9 Poista ohjaaja

Poistaa valitun ohjaajan.

2.3.10 Uusi näyttelijä

Lisää uuden näyttelijän.

2.3.11 Poista näyttelijä

Poistaa näyttelijän.

2.3.12 Ohje

Näyttää ohjelman ohjeen.

2.3.13 Tietoja

Näyttää ohjelman ohjeen.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k13/arpeoino/trunk/kuvat/tietoja.png

Näyttää tietoja ohjelmasta.