wiki:Kesä2013/suunnitelmat/anjusipo
Last modified 5 years ago Last modified on 2013-05-31 10:37:29

Ohjelmointi 2 - 2013 -kurssin esisuunnitelma (vaihe 2)

Antti Sipola (antti.j.sipola@…)

1. Hintavahti ja ostoslista

Ohjelma johon pystyy lisämään hintatietoja eri tuotteista, sekä tulostamaan kauppalapun sen mukaan mitä haluaa ostaa. Lisäksi ohjelma laskee kauppalapun tuotteiden hinnan kokonaissumman ja tulostaa kauppalistan tuotteet luokiteltuna eri kauppojen ja kaupan osastojen mukaan.

1.1 Mitä tietoja tarvitaan?

 • Tuotteen nimi
 • Kauppa
 • Kaupan osasto jolta tuote löytyy
 • Hinta
 • Hinnan mahdollinen muutos

1.2 Mitä ominaisuuksia rekisteriltä halutaan?

 • Tuotteiden lisääminen
 • tuotteiden poistaminen
 • tuotteiden haku
 • tuotteen tietojen muuttaminen
 • lista tuotteista kaupan osastoittain
 • mahdollisuus merkitä ylös tuotteet jotka täytyvät ostaa ensi kerralla

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

tuotteidentiedot.dat - relaatiokannan päätaulu

Tuotteiden tiedot ja kauppalista
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;tuote id  |tuotteen nimi   |kauppa   | osasto | ostoslistalle | määrä (kpl tai kg) |hinnan tyyppi (1 = per kpl, 0 = per kg)|
    1  |Jauheliha 400g   |S-Market  |Liha  |   1     | 2          | 1                   | 
    2  |Banaani      |K-Kauppa  |HeVi  |   0     | 0          | 0                   |
    3  |Pepsi 0.5l     |Siwa    |Juomat |   1     | 5          | 1                   |

Tuotteen hintatiedot ovat toisessa tiedostossa.

Hintatiedot
;tuote id  |tuotteen hinta | hinnan pvm.
    1  |1.30      | 30.05.2013
    1  |1.45      | 02.06.2013
    2  |1.00      | 15.05.2012
    3  |1.40      | 12.10.2012

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla hintavahti.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar hintavahti.jar

Kun ohjelma käynnistyy, tulostuu näyttöön

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k13/anjusipo/trunk/kuvat/kaynnistys.jpg

2.2 Pääikkuna

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k13/anjusipo/trunk/kuvat/paaikkuna.jpg

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto       Muokkaa         Apua
========       =======         =====
Tallenna       Lisää uusi tuote     Apua
Tulosta ostoslista  Poista tuote...      Tietoja
Lopeta        Päivitä hintatietoja 

2.2.1 Hakeminen

Ruudun vasemmassa yläkulmassa on hakupalkki jossa voi hakea tiettyä tuotetta. Haku näyttää kaikki tulokset joissa esiintyy annettu hakuehto. Alla olevaan listaan päivittyy tuotteet hakuehdon mukaan. Tästä palkista voi myös valita tuotteen jonka tiedot esitetään tarkemmin.

2.2.2 Muokkaaminen

Keskimmäinen osio mahdollistaa tuotteen tietojen muokkaamisen sekä ostoslistalle lisäämisen. Muutokset tallennetaan painamalla alapalkin tallenna nappia.

2.3 Menutoiminnot yksityiskohtaisemmin

2.3.1 Tallenna

Tallentaa kaikki tehdyt muutokset, uudet tuotteet lisätään hakulistaan.

2.3.2 Tulosta ostoslista

Tulostaa ostoslistalle valitut tuotteet sekä niiden hinnat ja ostoslistan kokonaishinnan.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k13/anjusipo/trunk/kuvat/ostoslista.JPG

2.3.3 Lopeta

Lopettaa ohjelman ja tallentaa tiedot.

2.3.5 Lisää uusi tuote

Lisää uuden tuotteen.

2.3.6 Poista tuote…

Poistaa tuotteen ja sen hintatiedot. Varmistus ennen poistoa.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k13/anjusipo/trunk/kuvat/poisto.jpg

2.3.7 Päivitä hintatietoja

Mahdollistaa tuotteen hintatietojen muuttamisen.

2.3.8 Apua

Ohjaa ohjelmiston käyttöohjeeseen

2.3.9 Tietoja

Näyttää ohjelmiston nykyisen version sekä tekijän.