wiki:Kesä2012/suunnitelmat/viossalm
Last modified 6 years ago Last modified on 2012-07-23 16:32:43

Pages linking to Kesä2012/suunnitelmat/viossalm:
Kesä2012/suunnitelmatkesa

Ohjelmointi 2 - 2012 -kesäkurssin esisuunnitelma (vaihe 1)

Ville Salmela (vilsu.salmela@…)

1. Joukkueen kirjanpito-ohjelma

Käsipallojoukkueen kirjanpito-ohjelma.

1.1 Mitä tietoja peleistä tarvitaan?

 • Vastustaja joukkueen nimi
 • Ottelu pvm (pp.kk.vvvv)
 • Pelipaikka(Koti-/vieraspeli)
 • Päästetyt maalit
 • Tehdyt maalit
 • Rangaistusminuutit
 • Lopputulos (voitto/häviö)

1.2 Mitä ominaisuuksia kirjanpito-ohjelmalta halutaan?

 • Otteluiden lisääminen
 • Otteluiden poistaminen
 • Tietyn ottelun tietojen hakeminen
 • Tietyn ottelun tietojen muuttaminen
 • Listauksen filterointi vastustajan mukaan
 • Listauksen filterointi lopputuloksen mukaan
 • Kommenttien lisäys ja sitominen tiettyyn otteluun

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

ottelut.dat - relaatiokannan päätaulu

Ottelut
Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
ID |Vastustaja  |PVM    |Pelipaikka |Päästetyt maalit |Tehdyt maalit|Rangaistusmin.|Lopputulos|
0 |Dicken    |13.06.2012|Kotipeli  |13        |31      |4min     |Voitto  |
1 |Cocks     |14.06.2012|Vieraspeli |24        |18      |8min     |Häviö   |
2 |Akilles    |01.07.2012|Kotipeli  |15        |26      |2min     |Voitto  |

kommentit.dat - Kommenttitaulu

Kommentit seuraavassa järjestyksessä:
ID | Kommentit        |
0 | Hyvää peliä       |
1 | Surkea puollustus    |
2 | Loistavaa hyökkäyspeliä |

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla OttelutKirjanpito? .jar-ikonia

Kun ohjelma käynnistyy, tulostuu näyttöön

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k12/viossalm/PaaIkkuna.png

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto     Muokkaa         Apua
========     =======         =====
Tallenna ottelu  Lisää ottelu      Apua
Avaa ottelu    Muokkaa ottelua      
Tulosta      Poista ottelu
Lopeta      

2.2.1 Hakeminen

Pääikkunan vasemmassa reunassa näkyy Otteluhaku. Tekstikenttään voi syöttää hakuehdon ja listaan tulee vain ne ottelut joille haku toteutuu. Esim. jos kirjoitetaan "D" tulee näkyviin otteluita jotka on pelattu D:llä alkavaa joukkuetta vastaan.

2.2.2 Muokkaaminen

Valittua ottelua voidaan muokata menemällä otteluntiedoissa oikeaan kohtaan ja kirjoittamalla uusi arvo. Jos syöte on virheellinen, syöttökenttä vaihtaa väriä.

2.3 Menutoiminnot yksityiskohtaisemmin

2.3.1 Talleta

Tallettaa kaikki muutokset. Mahdollinen lisättävä ottelu hyppää hakulistaan.

2.3.2 Avaa

Avaa halutun ottelun ja tallentaa muutokset.

2.3.3 Tulosta

Tulostaa hakuehdon täyttävät ottelut erilliseen ikkunaan halutussa muodossa. Tässä "esikatselussa" voi vielä muuttaa tietoja ja sitten tulostaa paperille.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k12/viossalm/Tulostusikkuna.png

2.3.4 Lopeta

Lopettaa ohjelman ja tallettaa mahdollisesti tallentamattomat tiedot.

2.3.5 Lisää uusi ottelu

Luo uuden ottelun jolla ei ole vielä tietoja.

2.3.6 Poista ottelu

Poistaa listasta valitun ottelun.

Ennen poistoa käyttäjältä tarkistetaan vielä poistetaanko haluttu ottelu varmasti.

 Poistetaanko varmasti Ottelu "Atlas"?

 Kyllä  Ei

2.3.7 Apua

Näyttää uudessa ikkunassa ohjelman käyttöohjeen.

4. Crc Kortit

4.1 OttelutOhjelma

 |------------------------------------------------------------------------| 
 | Luokan nimi:  OttelutOhjelma           | Avustajat:    | 
 |------------------------------------------------------------------------- 
 | Vastuualueet:                   |          | 
 |                          | - Ottelut     | 
 | - huolehtii Ottelut ja Kommentit - luokkien    | - Kommentit    | 
 |  välisestä yhteistyöstä ja välittää näitä tietoja | - Ottelu     | 
 |  pyydettäessä                   | - Kommentti    | 
 | - osaa etsiä ja lajitella             |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |------------------------------------------------------------------------- 

4.2 Ottelut

 |------------------------------------------------------------------------| 
 | Luokan nimi:  Ottelut               | Avustajat:    | 
 |------------------------------------------------------------------------- 
 | Vastuualueet:                   |          | 
 | - Pitää yllä rekisteriä otteluista eli osaa poistaa| - Ottelu     | 
 |  ja lisätä ottelun                |          | 
 | - Lukee ja kirjoittaa ottelut tiedostosta/ -toon  |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |------------------------------------------------------------------------- 

4.3 Kommentit

 |------------------------------------------------------------------------| 
 | Luokan nimi:  Kommentit              | Avustajat:    | 
 |------------------------------------------------------------------------- 
 | Vastuualueet:                   |          | 
 |                          | - Kommentti    | 
 | - pitää yllä kommenttirekisteriä, eli osaa lisätä |          | 
 |  ja poistaa kommentin               |          | 
 | - lukee ja kirjoittaa kommentit tiedostoon     |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |------------------------------------------------------------------------- 

4.4 Ottelu

 |------------------------------------------------------------------------| 
 | Luokan nimi:  Ottelu               | Avustajat:    | 
 |------------------------------------------------------------------------- 
 | Vastuualueet:                   |          | 
 |                          |          | 
 | - ei tiedä muista luokista mitään         |          | 
 | - tietää otteluiden kentät: päivämäärä, pelipaikka |          | 
 |  päästetyt maalit, tehdyt maalit, rangaistusmi-  |          | 
 |  nuutit ja lopputulos               |          | 
 | - Varmistaa, että syötetyt merkit ovat sallittuja |          |           
 | - Osaa muuttaa merkkijonon 1|ottenlunnimi|jne.   |          |           
 |  ottelun tiedoiksi                |          | 
 | - Osaa antaa merkkijonona i:n kentän tiedot    |          | 
 | - Osaa laittaa merkkijonon i:neksi kentäksi    |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |------------------------------------------------------------------------- 

4.5 Kommentti

 |------------------------------------------------------------------------| 
 | Luokan nimi:  Kommentti              | Avustajat:    | 
 |------------------------------------------------------------------------- 
 | Vastuualueet:                   |          | 
 |                          |          | 
 | - ei tiedä muista luokista mitään         |          | 
 | - Osaa yhdistää oman indeksin ottelun indeksiin  |          | 
 | - Osaa käsitellä merkkijonoja           |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |                          |          | 
 |------------------------------------------------------------------------- 

4.6 Käyttöliittymä

tämä tulee käytännössä jakaantumaan useampaan luokkaan

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Naytto               | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          | - OttelutOhjelma | 
| - hoitaa kaiken näyttöön tulevan tekstin      | - Ottelu     | 
| - hoitaa kaiken tiedon pyytämisen käyttäjältä   | - Kommentti    | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------
 

4.7 Oliokaavio

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k12/viossalm/Oliokaavio.jpg