wiki:Kesä2012/suunnitelmat/situemne
Last modified 6 years ago Last modified on 2012-09-06 16:09:25

Pages linking to Kesä2012/suunnitelmat/situemne:
Kesä2012/suunnitelmatkesa

Ohjelmointi 2 - 2012 -kurssin esisuunnitelma

Sirja Ollila (situemne@…)

1. Hiihtokilpailujen osallistujaimisto

Talletetaan osallistujien tiedot ja ylläpidetään niitä.

1.1 Mitä tietoja tarvitaan?

 • nimi
 • hetu
 • kotiosoite
 • postinumero
 • postiosoite
 • matkapuhelin
 • sähköposti
 • urheiluseura
 • osallistumismaksu
 • maksettu
 • lisätietoja

1.2 Mitä ominaisuuksia rekisteriltä halutaan?

 • kilpailijoiden lisääminen
 • kilpailijoiden poistaminen
 • tietyn kilpailijan tietojen hakeminen
 • tietyn kilpailijan tietojen muuttaminen
 • nimilista nimen mukaisessa järjestyksessä
 • lista jäsenmaksua maksamattomista jäsenistä
 • jne...

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

hippohiihdot.dat - relaatiokannan päätaulu

Hippohiihdot Jyväskylä 2012
50
;jid|sukunimi etunimi  |hetu    |katuosoite  |postinumero|postiosoite|matkapuhelin|sähköposti        |urheiluseura      |maksu|maksettu|lisätietoja|
1  | Hiihtäjä Heikki  |010263-456A|Aarnenkatu 92|12345   |Jyväskylä |0401233456 |hiihtaja.heikki@suomi24.fi|Jyväskylän Urheilijat Ry|20.0 |20.0|Varoitus epäurheilijamaisesta käytöksestä
2  |Peltonen Päivi   |020347-123T|      |12345   |Jyväskylä |      |     |
4  |Vauhtinen Veijo  |030455-333D|      |12346   |Jyväskylä |      |     |

Aiemmat hiihtosuoritukset kirjoitetaan toiseen tiedostoon, jossa tunnusnumerolla ilmaistaan kuka on hiihtänyt missäkin.

hippohiihdot.hii - hiihtosuoritukset relaation avulla

hid|jid |kilpailu         |vuosi |sarja|sija| matka(km)| aika(min)|
1 | 1 |Jyväskylän hiihtokilpailut

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla kilpailu.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar kilpailu.jar

Kun ohjelma käynnistyy, tulostuu näyttöön KUVA

Mikäli käyttäjä antaa tiedoston nimen, jollaista ei tunneta, tulostuu näyttöön:

KUVA

tällöin käyttäjä voi aloittaa syöttämään uusia jäseniä tai jos kirjoitti nimen väärin, hän voi ottaa menusta Avaa-valinnan ja antaa uuden nimen

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna:

KUVA

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto     Muokkaa         Apua
========     =======         =====
Talleta      Lisää uusi kilpailija  Apua
Avaa       Lisää hiihto      Tietoja
Tulosta      Poista kilpailija
Lopeta      Poista hiihto

2.2.1 Hakeminen

Pääikkunan vasemmassa reunassa näkyy Hakuehto. Tästä voi valita minkä kentän mukaan etsitään. Tämän jälkeen tekstikenttään voi syöttää hakuehdon ja listaan tulee vain ne kilpailijat joille haku toteutuu. Hakutermi saa löytyä valitusta kentästä mistä kohti vaan. Esimerkiksi jos kirjoitetaan hakuehtoon <tt>s</tt>, niin haetaan kaikki kilpailijat joiden nimessä on s jossakin kohti:

KUVA

Löytyneet kilpailijat lajitellaan valitun hakukentän perusteella.

2.2.2 Muokkaaminen

Valittua kilpailijaa voidaan muokata menemällä tietoihin oikeaan kohtaan ja kirjoittamalla uusi arvo. Jos tietoon syötetään jotakin mikä ei kelpaa, tulee tästä ilmoitus: KUVA

Kilpailijan hiihtosuorituksia voidaan muokata vastaavasti ja jos numerokenttiin syötetään virheellistä tietoa, näkyy tämä taas punaisella.

Hiihdot voi lajitella klikkaamalla taulukon otsikkosaraketta.

2.3 Menutoiminnot yksityiskohtaisemmin

2.3.1 Talleta

Tallettaa kaikki muutokset. Mahdollinen lisättävä kilpailija ilmaantuu hakulistaan.

2.3.2 Avaa

Avaa uuden kilpailutiedoston. Tallettaa mahdolliset muutokset ennen tätä.

2.3.3 Tulosta

Tulostaa hakuehdon täyttävät kilpailijat

KUVA

Tässä "esikatselussa" voi vielä muuttaa tietoja ja sitten tulostaa paperille.

2.3.4 Lopeta

Lopettaa ohjelman ja tallettaa mahdollisesti tallentamattomat tiedot.

2.3.5 Lisää uusi kilpailija

Luo uuden tyhjän kilpailijan.

2.3.6 Lisää hiihto

Lisää kilpailijalle uuden hiihtosuorituksen.

2.3.7 Poista kilpailija

Poistaa listasta valitun kilpailijan. Varmistaa ennen poistoa:

KUVA

2.3.8 Poista hiihto

Poistaa sen hiihtosuorituksen, minkä kohdalla kursori on. Poistoa ei varmisteta.

2.3.9 Apua

Näyttää selaimessa ohjelman käyttöohjeen.

2.3.10 Tietoja

Näyttää ohjelmasta tietoja: KUVA

CRC-kortit

Kilpailija-luokka (Kilpailija)

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Kilpailija             | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          |          | 
| (- ei tiedä kilpailustasta, eikä käyttöliittymästä)|          | 
| - tietää ilpailijan kentät (nimi, hetu jne.)    |          | 
| - osaa tarkistaa tietyn kentän oikeellisuuden   |          |
|  (syntaksin)                   |          | 
| - osaa muuttaa 1|Hiihtäjä Heikki|..| - merkkijonon |          |
|  kilpailijan tiedoiksi              |          | 
| - osaa antaa merkkijonona i:n kentän tiedot    |          | 
| - osaa laittaa merkkijonon i:neksi kentäksi    |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------

Hiihto-luokka (Hiihto)

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Hiihto               | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          |          | 
| (- ei tiedä kilpailusta, eikä käyttöliittymästä)  |          | 
| - tietää hiihtojen kentät             |          | 
| - osaa tarkistaa tietyn kentän oikeellisuuden   |          |
|  syntaksin)                    |          | 
| - osaa muuttaa 3|Pöytyän hiihdot 2010 - merkkijonon|          |
|  hiihtosuorituksen tiedoiksi           |          | 
| - osaa antaa merkkijonona i:n kentän tiedot    |          | 
| - osaa laittaa merkkijonon i:neksi kentäksi    |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------

Kilpailu-luokka (Kilpailu)

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Kilpailu              | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          | - Kilpailijat   | 
| - huolehtii Kilpailijat ja Hiihdot - luokkien   | - Hiihdot     | 
|  välisestä yhteistyöstä ja välittää näitä tietoja | - Kilpailija   | 
|  pyydettäessä                   | - Hiihto     | 
| - lukee ja kirjoittaa kilpailun tiedostoon     |          | 
|  pyytämällä apua avustajiltaan          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------

Kilpailijat-luokka (Kilpailijat)

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Kilpailijat             | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          | - Kilpailija   | 
| - pitää yllä varsinaista osallistujaekisteriä, eli |          | 
|  osaa lisätä ja poistaa kilpailijan        |          | 
| - lukee ja kirjoittaa osallistujaimiston tiedostoon|          | 
| - osaa etsiä ja lajitella             |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------

Hiihdot-luokka (Hiihdot)

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Hiihdot               | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          | - Hiihto     | 
| - pitää yllä varsinaista hiihtorekisteriä, eli   |          | 
|  osaa lisätä ja poistaa hiihtosuorituksen     |          | 
| - lukee ja kirjoittaa hiihdot tiedostoon      |          | 
| - osaa etsiä ja lajitella             |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------

Näyttö-luokka (Naytto)

 • tämä tulee käytännössä jakaantumaan useampaan luokkaan
|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Naytto               | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          | - Kilpailu    | 
| - hoitaa kaiken näyttöön tulevan tekstin      | - Kilpailija   | 
| - hoitaa kaiken tiedon pyytämisen käyttäjältä   | - Hiihto     | 
| (- ei tiedä kilpailun eikä kilpailijan       |          | 
| yksityiskohtia)                  |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------