wiki:Kesä2012/suunnitelmat/sapepelt
Last modified 6 years ago Last modified on 2012-05-28 17:08:36

Pages linking to Kesä2012/suunnitelmat/sapepelt:
Kesä2012/suunnitelmatkesa

Ohjelmointi 2 - 2012 -kurssin esisuunnitelma (vaihe 1)

Sami Peltola (sapepelt@…)

1. Golfarin tilasto-ohjelma

Ohjelman tarkoitus on tarjota golfinpelaajalle sähköinen kirjanpito pelattujen kierroksien tallettamiseksi.

1.1 Käyttäjä

 • käyttäjä on kuka tahansa golfinpelaaja
 • käyttäjän tausta voi vaihdella hyvinkin paljon
 • käyttäjä haluaa jättää tuloskorttien arkistoinnin pois ja siirtyä sähköiseen kirjanpitoon
 • käyttäjä omaa kohtuulliset ATK-taidot

1.2 Mitä tietoja käyttäjistä tarvitaan

 • nimi riittää aluksi

1.3 Mitä tietoja kierroksista tarvitaan

 • kentän nimi
 • pelattujen reikien määrä
 • käytetty tii
 • reikätulokset
 • päivämäärä

1.4 Mitä ominaisuuksia tilastolle halutaan

 • pelaajan lisäys ja poisto
 • uuden kierroksen lisäys
 • vanhojen kierrosten muokkaus
 • kierrosten lajittelu tuloksen, päivämäärän yms mukaan

1.5 Talletustiedostojen muoto

pelaajat.dat - relaatiokannan päätaulu

Golffinpellaajat
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;ID |   nimi     |
 1 | Sami Peltola  | 
 2 | Pentti Pelaaja | 
 3 | Tare Tuuppari  | 

kierrokset.kie - kierrosten talletus

Kierrokset
; Kenttien järjestys seuraava:
;käyttäjän ID | nimi | pelatut reiät | käytetty tii | reikätulokset pilkulla erotettuna  | kokonaislyönnit | päivämäärä
   1    | StLGC |   18    | Kelt     | 4,5,4,5,2,4,5,5,3,5,4,4,6,3,3,4,4,4 |    74    | 17.06.2011
   3    | KKG  |    9    | Valk     | 4,6,7,3,4,5,5,2,3          |    39    | 20.07.2011

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla golftilasto.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar golftilasto.jar

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna :

https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2k12/browser/sapepelt/trunk/kuvat/paaikkunaWB.png

3. Luokkien suunnitelmat

3.1 CRC-kortit =

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Naytto               | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   | Tilasto      | 
| - kaikki käyttöliittymässä näytettävä tieto    |          | 
| - kaikki käyttöliittymässä kysyttävä tieto     |          | 
|                          |          | 
|------------------------------------------------------------------------- 
|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi: Tilasto               | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   | Kierrokset    | 
| - toimii "isäluokkana" Pelaajat-luokalle sekä   | Pelaajat     | 
|  Kierrokset-luokalle               |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------
|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi: Pelaajat               | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   | Pelaaja      | 
| - huolehtii pelaajien tiedoista          |          | 
| - hoitaa pelaajien tiedoston lukemisen ja     |          | 
|  kirjoittamisen                  |          | 
| - osaa lajitella aakkosjärjestykseen        |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------
|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Kierrokset             | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   | Kierros      | 
| - huolehtii kierrosten tiedoista          |          | 
| - hoitaa kierrosten tiedoston lukemisen ja     |          | 
|  kirjoittamisen                  |          | 
| - osaa lajitella päivämäärän mukaan        |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------
|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi: Pelaaja               | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
| - tietää pelaajan nimen ja id:n          |          | 
| - osaa tarkistaa oikeellisuuden          |          | 
| - osaa muuttaa pelaajien tiedostossa olevat    |          | 
|  merkkijonot pelaajan tiedoiksi          |          | 
| - osaa muuttaa pelaajan tiedot tiedostoon     |          | 
|  talletettavaksi merkkijonoksi          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------
|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Kierros               | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
| - tietää kierroksen kentät(pvm,kenttä yms...)   |          | 
| - osaa tarkistaa oikeellisuuden          |          | 
| - osaa muuttaa kierroksien tiedostossa olevat   |          | 
|  merkkijonot kierroksen tiedoiksi         |          | 
| - osaa muuttaa kierroksen tiedot tiedostoon    |          | 
|  talletettavaksi merkkijonoksi          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------