wiki:Kesä2012/suunnitelmat/sajureme
Last modified 6 years ago Last modified on 2012-06-27 00:46:50

1. SRA kirjuri

Ohjelma on kannettavassa tietokoneessa, kännykässä tai tabletissa toimiva sovellus sovelletun reserviläisammunnan (SRA) pistelaskun nopeuttamiseen ja siirtämiseen paperilta sähköiseen muotoon. Tässä muodossaan ohjelma soveltuisi korkeintaan omien harjoitusten pistelaskuun, mutta ideaa jalostamalla ohjelma saattaisi suoriutua 200 osallistujan SM-tason kilpailuistakin nykyistä paperien pyörittelyä helpommin. Käyttöliittymässä on oletuksena että tulosten kirjaaminen ja termit ovat ennestään tuttuja. Valinnat on pyritty toteuttamaan sekä napein että näppäinkomennoin erilaisten käyttöliittymien mahdollistamiseksi. Erilaisia menurakenteita ei ole juurikaan käytetty niiden huonomman soveltuvuuden takia kosketusnäyttöjen kanssa käytettäväksi.

1.1 Mitä tietoja kirjataan ylös?

Ammunnoissa suorituksesta kirjataan joka rastilla

 • ampujan nimi
 • luokka
 • rastin nimi tai numero
 • suoritusaika sekuntin sadasosan tarkkuudella
 • taulukohtaiset osumat (ABCD, ohi tai E/A)
 • mahdolliset toimintavirheet

Jos kilpailija hylätään vaarantavan virheen takia merkitään suoritukseksi DQ (disqualified). Harjoituksissa DQ päättää kyseisen rastin, mutta ei estä muille rasteille osallistumista. Kilpailuissa DQ tarkoittaa kilpailusta ulos joutumista. Rastin kirjaamisen jälkeen ampuja hyväksyy kirjanpidon ja valitsee OK. Kehittyneemmässä versiossa kuittaus voisi tapahtua esimerkiksi PIN koodilla tai ampujan käteen kiinnitetystä rannekkeesta löytyvän viivakoodin lukemalla...

1.2 Mitä ominaisuuksia kirjuriohjelmalta vaaditaan?

 • ampujien lisääminen kilpailuun/harjoitukseen
 • valinta kilpailu tai harjoitus tilan väliltä
 • uuden rastin lisääminen kilpailuun/harjoitukseen (rastin nimi, taulujen määrä yms.)
 • ampujien listan lataaminen rastille ja suoritusjärjestyksen näyttäminen
 • nykyisen ampujan ja seuraavaksi valmistautuvan nimien näyttö
 • nykyisen ampujan suoritusajan kirjaus (numeronäppäimet), tai vaihtoehtoisesti DQ (näppäin Q, erillinen varmistuskysely)
 • nykyisen ampujan taulukohtaisten osumien kirjaus joko näppäimistöllä (ABCD, E, T, M näppäimet) tai kosketusnäytöllä
 • ampujalle näytettävä yhteenveto, rastituloksen vahvistaminen (OK) tai muokkaaminen (virheellinen kirjaus)
 • seuraavan ampujan valinta (oletuksena seuraava järjestyksestä, voidaan myös joutua muuttamaan järjestystä kesken rastin)
 • useita rasteja joilla jokaisella useita ampujia. Ampujan luokka on koko kilpailussa sama, mutta voi vaihtua millä tahansa rastilla vakiosta avoimeen. Ei toisinpäin.
 • kilpailun tulosten laskeminen rastikohtaisesti sekä koko kilpailun osalta
 • harjoituksen tai kilpailun tulosten tallentaminen CSV tekstitiedostoon helppoa tietokoneelle siirtoa varten

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ampujat.dat
;sukunimi etunimi |luokka|ampujanro
Ampuja Aimo	 |vakio |  13  
Ankka Aku     |avoin |  14
	Rastit.dat
	;rastin_nimi |rasti_nro
	weak hand  | 1    
	eteneminen  | 2        
Tiedot.dat
;rasti_nro | ampujanro |aika|osumat     |pisteet|osumakerroin|päiväys
  1    | 13	    |6.28|AC,AA,CD,CM,ACE |  23 |   3.66	 |2012-01-24
  2    | 13	    |9.13|AA,AA,AC,AA,ADT |  36 |   3.94	 |2012-01-24

Rastit tiedostoon tulee rivejä rastien määrä kertaa ampujien määrä. Tämä muoto mahdollistaa kuitenkin tietojen viemisen helposti CSV tiedostona Exceliin tarkempien raporttien luomista varten. Osumat sarake saattaisi sisältää paljonkin dataa ja on siksi pidempi kuin mitä ylläolevasta esimerkistä käy ilmi. Ampujan luokka voi vaihdella kilpailuittain, joten keskitettyä ampujarekisteriä ei voi käyttää aina.

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla kirjuri.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar kirjuri.jar

Kun ohjelma käynnistyy, tulostuu näyttöön:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k12/sajureme/trunk/AloitusNakyma.png

Valinnasta "Lataa ampujien tiedot" voidaan ladata valmis lista ampujien nimiä.

Valinnasta Uusi kilpailu tai Uusi harjoitus aukeaa seuraavanlainen näkymä:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k12/sajureme/trunk/SyotaNimet.png

Mikäli nimiä ei ole lisätty yhtään niin Aloita nappi ei ole näkyvissä. Jo lisättyjä nimiä voi selata minilistasta dialogin yläpuolelta. Tyypillisessä kilpailussa/harjoituksessa on alle 20 osallistujaa.

2.2 Pääikkuna

Kun ampujat on syötetty ja on valittu Aloita, niin näkyvillä on rastin tietojen syöttö:


https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k12/sajureme/trunk/UusiRasti.png

Valitsemalla Peruuta palataan ampujien nimien syöttöön. Valitsemalla OK tulee näkyviin ensimmäisen ampujan tuloksen syöttö:


https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k12/sajureme/trunk/Tulos.png

Kun suoritusaika on syötetty, päästään syöttämään taulujen osumapisteet. Tämän jälkeen kirjataan toimintavirheet. Näistä ohjelma laskee pisteet. Maksimipisteet ovat 10 per taulu (2kpl A osumaa), C osumasta vähennetään -2 ja D osumasta -3 pistettä. Ohi ampuminen, toimintavirhe ja E/A taulu ovat -10 arvoisia.

Valinnasta HYVÄKSY täytyy näyttää vielä ampujalle yhteenveto pisteistä, ja jos ampuja on yhtä mieltä kirjurin kanssa eikä rastilla tule protestoitavaa niin tulos tallennetaan sellaisenaan. Tämä on 99% tapauksista käytetty polku. Jos ampuja ei ole yhtä mieltä kirjurin kanssa eikä rastin tuomarinkaan kanssa tule selvyyttä, niin suorituksen voi jättää auki rastin osalta ja jatkaa seuraavaan ampujaan. Avoimet tapaukset käsitellään jälkikäteen kilpailun johtajan ja tuomarien kesken.

Jos rasti on ammuttu mutta kilpailu jatkuu seuraavalla rastilla (käytännössä isoissa kilpailuissa yksi kirjuri kirjaa yhden rastin tuloksia kymmenille tai sadoille ampujille) niin uuden rastin voi luoda samaan kilpailuun.

Kun kaikki rastit on ammuttu, suljetaan kilpailu valitsemalla SULJE. Tämän jälkeen näytetään yhteenvetoruutu, jossa kerrotaan kilpailun lopulliset pisteet. Jos rasti oli jäänyt joltakin ampujalta epäselväksi (suljettu JÄTÄ AUKI komennolla) niin yhteenvetoruutua ei näytetä, vaan kyseisen rastin tiedot tulevat näkyviin niin kauan kunnes se suljetaan normaalisti toiminnolla HYVÄKSY. Jos avoimia rasteja ei enää ole niin näytetään yhteenveto:


https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k12/sajureme/trunk/Tulokset.png

Ampujat valikosta päästään tarkastelemaan rastien yhteenvetoja yhden ampujan osalta. Prosenttiosuudet on aina suhteutettu parhaaseen osumakertoimeen jota on käytetty vertailulukuna muille:


https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k12/sajureme/trunk/AmpujaTulokset.png