wiki:Kesä2012/suunnitelmat/sahehava
Last modified 6 years ago Last modified on 2012-07-19 10:15:15

Ohjelmointi 2 - 2012 -kurssin harjoitustyö, vaihe 2

Sanna Väisänen (sahehava@…)

1. Ystäväkirja

Ystäväkirja, johon pystytään tallentamaan alle 500 ystävän merkinnät.

1.1 Mitä tietoja ystävistä tarvitaan?

 • etunimi
 • sukunimi
 • syntymäpäivä
 • puhelinnumero
 • koulu
 • lempiopettaja
 • lempibändi
 • pituus
 • silmien väri
 • päivämäärä

1.2 Mitä ominaisuuksia rekisteriltä halutaan?

 • ystävän lisääminen
 • ystävän poistaminen
 • merkinnän tulostaminen
 • nimen mukaan tietojen hakeminen
 • tietyn ystävän tietojen muuttaminen
 • syntymäpäivien listaus
 • puhelinnumerolistaus
 • kommentin lisääminen ystävän tietoihin

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

ystavat.dat - relaatiokannan päätaulu

Ystäväkirja
;yid|etunimi |sukunimi |syntymäpäivä    |puhelinnumero|koulu   |lempiope   |lempibändi  |pituus  |sid    |päivämäärä
1  |Sanna  |Väisänen |27.07.2012     |0401231234  |JUY    |vesku    |Graveyard  |163   |1     |25.5.2012
2  |Kyösti |Kaveri  |          |       |      |       |       |     |     |
3  |Yrjö  |Ystävä  |          |       |      |       |       |

kommentit.dat - relaatiokannan päätaulu

Kommentti
;kid|yid |kommentoija   |kommentti
1  |1  |Tauno      |Hyvä tyyppi!     
2  |1  |Virpi      |Rikkoi minun läppärin     
3  |2  |Buzz Lightyear  |Kohti ääretöntä - ja sen yli!   
4  |  |         |      

silmien_vari.dat - relaatiokannan päätaulu

;sid|väri
1  |sininen
2  |vihreä
3  |ruskea

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla ystavakirja.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar ystavakirja.jar

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna.

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto     Muokkaa         Apua
========     =======         =====
Tallenna     Lisää uusi ystävä...  Apua
Tulosta      Muokkaa ystävää...   Tietoja
Lopeta      Poista ystävä...
         Kokoa tietoja...
         Lisää kommentti...

2.2.1 Hakeminen

Pääikkunan vasemmassa reunassa näkyy "Hae ystävää". Hakukenttä on sen alapuolella, ja ystäviä voi hakea joko etu- tai sukunimen mukaan. Haku toteutuu vain, jos etu- tai sukunimen tai sen alun on kirjoittanut oikein (hakutermiä nimen keskeltä ei oteta huomioon.)

2.2.2 Muokkaaminen

Valittua ystävää voi muokata klikattuaan "Muokkaa" -painiketta. Tällöin käyttäjälle avautuu ikkuna, jossa muokkaus tapahtuu (tekstikentät, kuvan lataaminen). Joissakin kentissä vaaditaan oikeanmuotoista numeerista arvoa, ja jos tätä ei muotoilla oikein, saa käyttäjä virheilmoituksen.

2.3 Menutoiminnot yksityiskohtaisemmin

2.3.1 Tallenna

Tallentaa kaikki muutokset.

2.3.2 Tulosta

Tulostaa valitun ystävän merkinnän ja kuvan.

2.3.3 Lopeta

Lopettaa ohjelman ja tallentaa mahdollisesti tallentamattomat tiedot.

2.3.4 Lisää uusi ystävä

Avaa lomakkeen, jolle voi kirjoittaa merkinnän.

2.3.5 Muokkaa ystävää

Muokkaa valittua ystävää.

2.3.6 Poista ystävä

Poistaa listasta valitun ystävän. Varmistaa tämän prompt-ikkunalla.

2.3.7 Kokoa tietoja

Listaa käyttäjän haluamat tiedot (puhelinnumerot, syntymäpäivät).

2.3.8 Lisää kommentti

Lisää ystävän tietoihin kommentin.

2.3.9 Apua

Avaa ikkunan, jossa selitetään lyhyesti ystäväkirjan toiminnan.

2.3.10 Tietoja

Näyttää ohjelmasta tietoja.

3. Suunnitteluvaiheen kaavioita

3.1. Tietorakenne


3.2. CRC

Luokan nimi: Ystavakirja
Vastuualueet:
- hoitaa näyttöön tulevan tekstin
- hoitaa tiedon pyytämisen käyttäjältä
Avustajat: Ystava, Ystavat, Kommentit, Kommentti

Luokan nimi: Ystavat
Vastuualueet:
- pitää yllä, eli lisää ja poistaa ystäviä
- lukee ja kirjoittaa tiedostoon
- etsii ja lajittelee
Avustajat: Ystava

Luokan nimi: Ystava
Vastuualueet:
- tietää ystävän kentät (nimi, syntymäpäivä, puhelinnro jne)
- osaa tarkistaa kentän oikeellisuuden
- osaa muuttaa |Ystävä Yrjö|...| -merkkijonon jäsenen tiedoiksi
- osaa antaa merkkijonona i:n kentän tiedot
- osaa laittaa merkkijonon i. kentäksi

Luokan nimi: Kommentit
Vastuualueet:
- ylläpitää kommentteja, eli lisää ja poistaa niitä
- lajittelee kommentit
Avustajat: Kommentti

Luokan nimi: Kommentti
Vastuualueet:
- tietää kommentoijan nimen ja kommentin

Luokan nimi: Naytto
- ylläpitää vain GUI:ta
Avustajat: Ystavakirja

Attachments