wiki:Kesä2012/suunnitelmat/pasipalo
Last modified 6 years ago Last modified on 2012-06-26 21:04:49

Pages linking to Kesä2012/suunnitelmat/pasipalo:
Kesä2012/suunnitelmatkesa

Ohjelmointi 2 - 2012 -kurssin esisuunnitelma (vaihe 2)

Pasi Palonen (pasi.a.palonen@…)

1. Kirjasto

Tavoitteena on luoda kirjaston kirjakokoelman sekä lainausten hallintaan tarkoitettu ohjelma. Soveltuu pienkirjastoille joilla pienehkö valikoima kirjoja.

1.1 Tarvittavat tiedot

1.1.1 Kirjasta

 • Kirjan nimi
 • Kirjailija(t)
 • Genre(t)
 • ISBN
 • Kieli
 • Julkaisuvuosi
 • Määrä
 • Lainaukset

1.1.2 Lainaajasta

 • Nimi
 • Osoite
 • Sähköposti

1.1.3 Lainauksista

 • Kirja
 • Lainaaja
 • Milloin lainattu
 • Palautus päivämäärä

1.2 Ohjelman ominaisuuksia

 • Kirjojen lisääminen ja poisto
 • Kirjojen tietojen hakeminen ja muokkaus
 • Lainaajien lisäys ja poisto
 • Lainaajien tietojen hakeminen ja muokkaus
 • Myöhässä olevien kirjojen listaus

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

Kirjat.dat - relaatiokannan päätaulu

id | Nimi    | ISBN     | Kieli | Julkaistu | Määrä |
1 | Good Omens | 0-552-13703-0 | 2   | 1990   | 3   |

Kirjoittanut.dat - Kirja-Kirjailijat

Kirjaid | Kirjailijaid | 
1    | 1      |
1    | 2      |

Genret.dat - Kirja-Genret yhteys

Kirjaid | GenreID | 
1    | 1    |
1    | 2    |

Kirjailijat.dat - Kirjailijoiden nimet

id | Nimi      | 
1 | Neil Gaiman  |
2 | Terry Pratchet |

Genre.dat - Genrejen nimet

id | Genre  | 
1 | Komedia |
2 | Fantasia |

Lainaajat.dat - Lainaajien tiedot

id | Nimi	 | Osoite   | Postinro | Kaupunki | email |
1 | Joku Kukalie | Jokukatu 3 | 40520  | Jossain |    |

Lainaukset.dat - Tiedot lainauksista

id | Kirja | Lainaaja | Lainauspvm | Palautuspvm |
1 | 1   | 1    | 27.5.2012 | 24.6.2012  |

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla kirjasto.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar kirjasto.jar

2.2 Ulkoasu ja toiminta

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna viimeksi käytetyllä kirjastolla:

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k12/pasipalo/trunk/kuvat/ohj2_ui1.png

Tietokentät ovat lukittu jotta niitä ei vahingossa voi muokata. Muokkaus vaatti 'Muokkaa' napin painalluksen joka poistaa lukituksen ja muuttuu samalla 'Hyväksy muutokset' napiksi jonka painaminen lukitsee kentät ja korvaa vanhat tiedot uusilla.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k12/pasipalo/trunk/kuvat/ohj2_ui2.png

Vaihtamalla käsittely kirjasta lainaajaan saadaan näkyviin vastaava haku/tiedot lainaajista.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k12/pasipalo/trunk/kuvat/ohj2_ui3.png https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k12/pasipalo/trunk/kuvat/ohj2_ui4.png

"Lisää..."-nappi lainaajan ja kirjan tiedoissa avaa uuden ikkunan johon voi syöttää lisättävän kirjan/lainaajan tiedot.

Tietojen poisto pyytää aina varmennuksen kohteen poistosta.

Raportit > Myöhästyneet avaa uuden ikkunan joka näyttää myöhässä olevat palautukset. Valitsemalla myöhässä oleva kirja listasta ohjelma näyttää lainaajan tiedot.

https://svn.cc.jyu.fi/srv/svn/ohj2k12/pasipalo/trunk/kuvat/ohj2_ui5.png

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto       Raportit     Apua
========       ========     ====
Uusi         Myöhässä     Apua
Avaa...                Tietoja...
Tallenna
Tallenna nimellä...
Lopeta

2.3 Menutoiminnot

2.3.1 Uusi

Luo uuden tyhjän kirjaston.

2.3.2 Talleta

Tallentaa muutokset.

2.3.3 Talleta nimellä

Tallentaa kirjaston halutun nimiseen tiedostoon.

2.3.4 Avaa

Avaa kirjaston annetusta tiedostosta.

2.3.5 Lopeta

Sulkee ohjelman.

2.3.6 Myöhässä

Avaa ikkunan joka näyttää myöhässä olevat palautukset.

2.3.7 Avustus

Näyttää avustuksen.

2.3.8 Tietoja

Näyttää ohjelman tiedot.