wiki:Kesä2012/suunnitelmat/nokrhama
Last modified 6 years ago Last modified on 2012-07-12 01:28:32

Pages linking to Kesä2012/suunnitelmat/nokrhama:
Kesä2012/suunnitelmatkesa

Ohjelmointi 2 - 2012 -kurssin esisuunnitelma (vaihe 1)

Noora Hämäläinen (noora.k.hamalainen@…)

1.Omakotitalon omistajan taloudenhallintaohjelma

Ohjelman tarkoitus on pitää kirjaa omakotitalon erilaisista kuluista. Kehittyneempi versio voisi myös esimerkiksi suorittaa näistä tiedoista laskelmia, piirtää kuvaajia, vertailla tietoja ohjeellisiin tai yleisiin arvoihin ja antaa näiden perustella ehdotuksia.

1.1 Käyttäjä

-Omakotitalon omistaja

1.1.1. Tausta

-Tietokoneen peruskäyttäjä

-Osaa omatoimisesti lukea talonsa mittareita ja etsiä ohjelman pyytämät luvut

-...

1.2 Mitä tietoja tarvitaan?

 • Erilaisia omakotitaloon liittyviä kuluja, kuten:
  • Sähkö
  • Vesi
  • Jätehuolto
  • Tv
  • Puhelin
  • Investoinnit
  • Lämmitys
  • Kiinteistönhuolto
  • ....
 • Ja näistä kuluista yksityiskohtaisempia tietoja, kuten:
  • Kuukausittainen kulutus yksikköinä
  • Kuukausittainen kulutus euroina
  • Mahdolliset kiinteät kuukausi maksut
 • Parempaa versioita varten myös:
  • Keskiarvoisia tuloksia esim. Tilastokeskukselta
  • Tarjouksia ja ehdotuksia mainostajilta


1.3 Mitä ominaisuuksia rekisteriltä halutaan?

 • Muuttujan tietojen päivitys kuukausittain
 • Oman muuttujan lisäys
 • Yksinkertaisten laskutoimitusten, kuten keskiarvo, suoritus aineistosta
 • Tietojen selaus ja tulostus
 • Listauksia kulutuksen mukaan
 • Tulostettava kuukausiraportti kuluista

Paremmalla versiolla voisi olla myös seuraavan kaltaisia ominaisuuksia:

 • Ihanteellisten arvojen määritys (tilastokeskus..?)
 • Kuvaajien luonti, selaus ja tulostus.
 • Laskuja; keskiarvot, investointien vaikutus ,poikkemat,...,hiilijalanjälki?
 • Raportteja poikkeavista tuloksista
 • Tarjoaa parannus ehdotuksia

1.4 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

kulut.dat - relaatiokannan päätaulu

Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:

;id|Kulun tyyppi|
01| Sähkö   |
02| Vesi    |
03| Jätehuolto |
04| Uusi kulu |

Käyttäjä voi itse lisätä lisää kulutyyppejä tähän tiedostoon.

Tarkemmat tiedot kulutuksesta kirjoitetaan toiseen tiedostoon, jossa tunnusnumerolla ilmaistaan mihin kuluun tiedot liittyvät.

tiedot.har - kulun tyyppi relaation avulla

;tietoID|id|kuluID|Kulutus euroina|Perusmaksu|Kulutus yksikköinä|yksikkö |vuosi|kuukausi|Palveluntarjoaja |Lisätietoja  |
01|   01|01  |40       |20    |800        |kWh   |2012 |01   |Jyväskylän energia|        |
02|   02|03  |44,58      |     |         |    |2011 |04   |Sihvari      |Maksu 3kk ajalta|
03|   03|02  |24       |30    |2         |m3   |2012 |04   |Kunta       |        |

Laitehankintojen ja muiden investointien tiedot tallenetaan omaan laitteet.dat tiedostoonsa, jossa seuraavanlainen rakenne: vai tarviisko vielä haun takia erillisen relaatiokannan jossa ois nimet?

;id|Hankinnan nimi  |Merkki ja malli |hinta |vuosi|kuukausi|takuu vuodet|ostopaikka|Lisätietoja|
01|Jääkaappi     |Whirlpool    |400  |2007 |04   |3      |Gigantti |      |
02|Kiertovesipumppu |Grundfos    |529  |2009 |07   |5      |Rautia  |      |
03|Kivipatteri    |Mondex     |510  |2012 |03   |0      |Taloon.com|      |

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla talous.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento:

java -jar talous.jar


Kun ohjelman käynnistää ilmaantuu ikkuna:

alkuikkuna

Pudotusvalikosta löytyy jo luodut taloudet sekä "Luo uusi talous..." vaihtoehto.

Mikäli valitsee vaihtoehdon "Luo uusi talous...", avautuu ikkuna:


Tähän käyttäjä voi syöttää halaumansa nimen uudelle projektilleen.

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt ja käsiteltävä tapaus valittu tai luotu on näkyvillä ohjelman pääikkuna:

pääikkuna 1.1

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto  Muokkaa         Näytä         Apua 

========  =======         =====         ===== 

Tallenna  Lisää uusi kulutyyppi  Kuukausiraportti   Ohjeita 

Avaa...   Lisää uusi merkintä   Laskuja...      Tietoja...

Tulosta... Lisää uusi hankinta

Lopeta   Poista valittu merkintä/hankinta 


2.2.1. Hakeminen

Pudotusvalikosta voi valita joko "Kulutyyppi" tai "Hankinnat" vaihdoehdon. Valitsemalla "Kulutyyppi", haku kohdistuu luotujen kulutyyppien nimiin. "Hankinnat" ehdolla taas etsitään vastaavaa merkittyjen hankintojen nimien joukosta.
Valittuaan näistä jommankumman hakija voi kirjoittaa hakupalkkiin haluamansa kulun tai hankinnan nimen, tai sen alun, jolloin alla olevassa listassa näkyvät vain sitä vastaavat hakutulokset.
Käyttäjä voi hiirellä klikaten valita listasta mieleisensä otsikon, jolloin oikean puolimmaiseen ikkunaan ilmestyy kyseisen sen alle tallennetut tiedot taulukkona.
Kummassakin listassa on myös "KAIKKI" -vaihtoehto kaikki kulut tai hankinnat sisältävän taulukon tarkastelua varten.

2.2.2. Muokkaaminen

Merkinnät -ikkunassa voi palkkeihin täyttää uusia tietoja ja tallentaa nämä muutokset painamalla "Tallenna" -painiketta.

2.3 Menutoiminnot yksityiskohtaisemmin

2.3.1 Talleta

Tallettaa kaikki muutokset. Mahdollinen lisättävä jäsen hyppää hakulistaan.

2.3.2 Avaa

Avaa uuden talotiedoston.

2.3.3 Tulosta…

Pyytää valitsemaan pudotusvalikoista vuoden ja kuukauden sekä alku- että loppupisteiksi. Esittää tulostettavan raportin kyseisen aikavälin kuluista ja hankinnoista.

2.3.4 Lopeta

Sulkee ohjelman ja tallentaa keskeneräiset tiedot.

2.3.5 Lisää uusi kulutyyppi

Lisää uuden kulutyypin, jolle voi sittemmin tehdä merkintöjä.

2.3.6 Lisää uusi merkintä

Palauttaa tyhjän lomakkeen uutta, valittuna olevaan kuluun liittyvää merkintää varten.

2.3.7 Lisää uusi hankinta

Avaa uuden ikkunan johon voi täyttää uuden hankinnan tiedot. Painamalla tallenna, uudet tiedot tallennetaan tietokantaan ja mikäli samalla nimellä ei ole esiintynyt kulua aiemmin, se lisätään hakulistaan.

Uusi hankinta -lomake

2.3.8 Poista valittu merkintä/hankinta

Kysyy haluatko varmasti poistaa valittuna olevan merkinnän kulusta tai hankinnasta:


Jos käyttäjä vastaa "Kyllä", poistaa valittuna olevan merkinnän.

2.3.9 Kuukausiraportti

Pyytää valitsemaan pudotus valikosta kuukauden ja vuoden. Esittää valitun kuukauden kulut ja hankinnat tulostettavana raporttina.

2.3.10 Laskuja…

Pyytää valitsemaan kulutyypin pudotusvalikosta. Esittää kyseisen muuttujan keskiarvon (ja jotain muuta?).

2.3.11 Ohjeita

Avaa selaimeen ohjelman käyttöohjeet.

2.3.12 Tietoja…

Avaa ikkunan jossa tietojan ohjelmasta:


3. Kortit ja kaaviot

https://trac.cc.jyu.fi/projects/ohj2/wiki/Kes%C3%A42012/suunnitelmat/nokrhamaCRC

Attachments