wiki:Kesä2012/suunnitelmat/mijorant
Last modified 6 years ago Last modified on 2012-05-28 12:24:23

Pages linking to Kesä2012/suunnitelmat/mijorant:
Kesä2012/suunnitelmatkesa

Ohjelmointi 2 - 2011 -kurssin esisuunnitelma (vaihe 1)

Mikko Rantanen (mikko.j.rantanen@…)

1. Unipäiväkirja

Päiväkirjaohjelma unien kirjaamiseen

1.1 Mitä tietoja tarvitaan?

 • unen näkijä
 • päivämäärä jolloin nähty
 • päivämäärä jolloin kirjattu (automaattinen)
 • merkinnän nimi (tai unen otsikko)
 • unen kuvaus (eli sisältö)

1.2 Mitä ominaisuuksia rekisteriltä halutaan?

 • unennäkijän lisääminen
 • unimerkinnän lisääminen
 • lista merkinnöistä päivämäärän mukaisessa järjestyksessä (unien selaaminen)
 • lista merkinnöistä unennäkijän mukaisessa järjestyksessä
 • unimerkinnän muokkaaminen
 • merkinnän etsiminen (pvm/sanahaku??)

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

unennakijat.dat - relaatiokannan päätaulu

;Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;ID|unennäkijä        |
00 |mikko rantanen      |
01 |mikkor          |
02 |Pitkäniminen Ihminen   |
03 |toinen pitempiniminen  |

Tarkemmat unitiedot kirjataan toiseen tiedostoon, jossa id:llä ilmaistaan kenen uni on kyseessä

unet.uni

Unipäiväkirja
;Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;uniID|ID |unen pvm |unen otsikko              |kirjaus pvm|unen sisältö
00  |00 |01.03.12 |lensin avaruuteen            |23.05.12  |Tähän kenttään olisi sitten tulossa aika paljon tekstiä, jos joku kirjoittaa oikein pitkiä tarinoita. Tämäkään teksti tuskin vielä riittää pituudeltaan kuvaamaan oikeaa tilannetta.
01  |02 |23.05.12 |zombiuni                |23.05.12  |Pitkien tekstinpätkien tallennus yhdelle riville ei haittaa, jos tekstistä ei kadoteta välilyönneillä ja rivinvaihdoilla tehtyä muotoilua. Oletetaan että joku haluaa taiteilla pitempään tekstiin kappalejaot ym.
02  |03 |09.09.13 |the seventy steps to the cavern of flame|23.05.12  |(ei sisältöä)
03  |01 |01.01.13 |(ei otsikkoa)              |23.05.12  |(ei sisältöä)
04  |02 |31.12.11 |näin unta vain esimerkin vuoksi     |24.05.12  |(ei sisältöä)

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla unikirja.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar unikirja.jar

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna:

source:/mijorant/kuvat/UnipaivakirjaPaaikkuna.png

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Valikko
========
Lisää uusi merkintä
Selaa merkintöjä
Muokkaa
Tallenna
Etsi
---------
Apua
Tietoja
---------
Tulosta...
Lopeta

2.3 Menutoiminnot yksityiskohtaisemmin

2.3.1 Lisää uusi merkintä

Avaa lisäysnäkymän.

source:/mijorant/kuvat/UnipaivakirjaMuokkaa.png

2.3.2 Selaa merkintöjä

Avaa selausnäkymän. (Pääikkuna)

2.3.3 Muokkaa

Palauttaa valitun merkinnän muokkaustilaan. Sama kuin lisäysnäkymä, mutta tiedot valmiina.

2.3.4 Tallenna

Tallentaa muokattavana tai lisättävänä olevan merkinnän. Merkintä siirtyy listaan.

2.3.5 Etsi

Avaa etsintänäkymän. Hakuehto (nimi/pvm/sanahaku) ja hakukenttä.

2.3.6 Apua

Näyttää ohjelman käyttöohjeen.

2.3.7 Tietoja

Näyttää tietoja ohjelmasta (versio, tekijä ym.)

2.3.8 Tulosta

Avaa esikatselun ja tulostaa...

2.3.9 Lopeta

Kysyy tallentamattomista muutoksista ja lopettaa.