wiki:Kesä2012/suunnitelmat/matarepo
Last modified 6 years ago Last modified on 2012-06-14 10:47:44

Pages linking to Kesä2012/suunnitelmat/matarepo:
Kesä2012/suunnitelmatkesa

Ohjelmointi 2 - 2012 -kurssin esisuunnitelma (vaihe 1)

Martti Repo (matarepo@…)

1. Saliohjelma

Ohjelmaa käytetään kuntosaliohjelmien tallentamiseen, saliohjelmia voi myös päivittää.

1.1 Mitä tietoja tarvitaan?

Jäsenestä

 • nimi
 • Asiakasnumero
 • Puh.
 • Sähköposti

Saliohjelmasta

 • Liikkeen nimi
 • Toistot
 • Paino
 • Muuta huomioitavaa

1.2 Mitä ominaisuuksia ohjelmalta halutaan

 • Henkilön lisääminen / poistaminen
 • tietyn henkilön tietojen hakeminen / muuttaminen
 • Useamman saliohjemien lisääminen yhdelle henkilölle
 • Saliohjelman poistaminen

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

Henkilo.dat - relaatiokannan päätaulu

; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;hid | sukunimi etunimi  |asiakasnumero   |puhelinnumero |email		   |
1  | Repo Martti    |12345  	   |1234567    |matarepo@student.jyu.fi|
2  | Pikkarainen Teppo |54321       |7654321    |teppo@testaaja.fi   |
3  | Sallden Tiina   |67890       |1231230    |tiina@testaaja.fi   |

Ohjelman_nimi.dat - ohjelmien nimet

; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;oid  | Nimi      |
1   | Saliohjelma 1  | 
2   | Saliohjelma 2  |
3   | Saliohjelma 1  | 
4   | Saliohjelma 2  | 
5   | Saliohjelma 1  | 
6   | Saliohjelma 2  | 
7   | Saliohjelma 1  | 
8   | Saliohjelma 2  | 
9   | Saliohjelma 1  | 
10   | Saliohjelma 2  | 
11   | Saliohjelma 1  | 
12   | Saliohjelma 2  |                

Liike.dat - liikkeiden tiedot

; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;lid | liike         |toistot  |paino kg   |muuta huomioitavaa |
1   | pystysoutu taljassa  |3  	  |10      |		   |
2   | vipunostot       |3-4    |5      |          |
3   | pystysoutu taljassa  |3  	  |10      |		   |
4   | maastaveto       |3-4    |15      |          |
5   | penkki         |3  	  |10      |		   |
6   | vipunostot       |3-4  	  |15      |		   |

Tiedot.dat - koostaa tiedot yhteen

; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;hid | ;oid | ;lid |
01  |  01 |  01 |
01  |  01 |  02 |
01  |  01 |  03 |
02  |  03 |  04 |
02  |  03 |  05 |
02  |  03 |  06 |              

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla saliohjelma.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar saliohjelma.jar

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna:

http://users.jyu.fi/~matarepo/ohj2/kuvat/paaikkunak.png

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto     Muokkaa         Apua
========     =======         =====
Tallenna     Lisää uusi henkilö   Apua
Tulosta      Poista henkilö     Tietoja
Lopeta      Lisää saliohjelma
         Poista saliohjelma

2.2.1 Hakeminen

Ohjelman vasemmassa laidassa olevasta pudotusvalikosta voi valita kenen treeni ohjelmaa halutaan tarkastella. Toinen vaihtoehto on hakea kirjoittamalla hakusana.

2.2.1 Muokkaaminen

Henkilötiedot

 • Muokkaaminen tapahtuu valitsemalla henkilö, sekä menemällä haluttuun kohtaan ja kirjoittamalla uusi arvo

Saliohjelma

 • Valitaan ensin henkilö ja sitten treeni, jonka jälkeen muokkaus tapahtuu menemällä haluttuun kohtaan ja kirjoittamalla uusi arvo.

2.3 Menutoiminnot tarkemmin

2.3.1 Tallenna

Tallettaa kaikki muutokset. Mahdollinen lisättävä henkilö hyppää hakulistaan.

2.3.2 Tulosta

Tulostaa valitun saliohjelman.

2.3.3 Exit

Sammuttaa ohjelman ja tallentaa tallentamattomat tiedot.

2.3.4 Lisää uusi henkilö

Lisää uuden tyhjän henkilön.

2.3.5 Poista henkilö

Poistaa valitun henkilön. Ennen poistoa käyttäjältä kysytään varmistus.

2.3.6 Lisää saliohjelma

Lisää tyhjän pohjan, johon käyttäjä voi kirjoittaa uuden saliohjelman.

2.3.7 Poista saliohjelma

Poistaa valitun saliohjelman

2.3.8 Tietoja

Näyttää tietoja ohjelmasta.

2.3.9 Apua

Näyttää selaimessa ohjelman käyttöohjeen

3. Tietorakenne ja luokat

3.1 CRC-kortit.

http://users.jyu.fi/~matarepo/ohj2/suunnittelu/CRC_kortit.html

3.2 Tietorakenne.

http://users.jyu.fi/~matarepo/ohj2/suunnittelu/saliohjelma_olio_kaavio.pdf