wiki:Kesä2012/suunnitelmat/kaolkask
Last modified 6 years ago Last modified on 2012-06-28 16:24:12

Pages linking to Kesä2012/suunnitelmat/kaolkask:
Kesä2012/suunnitelmatkesa

Ohjelmointi 2 - 2012 -kurssin suunnitelma (vaihe 4)

Kai Kaskela (kai.o.kaskela@…)

1. Treenitietokanta

Ohjelman tarkoitus on pitää kirjaa käyttäjien liikuntasuorituksista.

1.1 Mitä tietoja tarvitaan?

 • Käyttäjän nimi
 • Laji
 • Päivämäärä
 • Harjoittelun kesto
 • Harjoittelun tyyppi: voima, kestävyys...
 • liikkeet/sarjojen/toistojen/raudan määrä
 • Liikuttu matka
 • Syke (avg/maksimi)
 • Kommentti harjoituksesta

1.2 Mitä ominaisuuksia rekisteriltä halutaan?

 • harjoituksen lisääminen
 • harkoitusten selaaminen lajin/päivämäärän/... perusteella
 • liikuttu matka yhteensä/keskiarvo

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

käyttäjät

Käyttäjät
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;käyttäjä id | käyttäjän nimi
;  1    | Aku Ankka
  2    | Sepe Susi

treeni - relaatiokannan päätaulu

Treenitietokanta
; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
; id| käyttäjän id | päivämäärä    | kellonaika | treenityyppi id | Kesto min | harjoittelun tyyppi id | matka| harjoituksen kuvaus |syke avg | syke max | kommentti
 1 |    1   |23052012      | 1200    | 1        | 50    | 1           |   |           |     |     |  jees
 2 |    1   |12122012      | 1700    | 2        | 60    | 2           | 10 |           |     |     |
 3 |    2   |05052012      | 1500    | 3        | 45    | 3           |   |           |     |     |

Treenityypit

t id | Treenityyppi  | 
 1  | Kuntosali   |  
 2  | Juoksu     |  
 3  | Pesäpallo   |  

Harjoittelun tyypit

h id | Harjoittelun tyyppi  | 
 1  | Perusvoima      |  
 2  | Peruskestävyys    |  
 3  | Lajiharjoittelu    |  

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla treeni.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar treeni.jar

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna:

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto          Apua
========          =====
Tietoja harjoituksista   Apua
Lopeta           Tietoja...    
          
         
         

2.2.1 Treenin hakeminen

Pääikkunan vasemmassa reunassa näkyy Hakuehto. Tästä voi valita millä kriteereillä etsitään, esimerkiksi kaikki tietyn päivämäärän jälkeen tehdyt harjoitukset, tai kaikki kuntosaliharjoitukset. Tämän jälkeen tekstikenttään voi syöttää hakuehdon. Oletuksena listassa näkyy kaikki käyttäjän tekemät harjoitukset.

2.3 Ohjelman toiminnot yksityiskohtaisemmin

2.3.1 Uusi käyttäjä

Uusi ikkuna, johon uuden käyttäjän nimi syötetään, avautuu.

2.3.2 Poista käyttäjä

Uusi ikkuna, missä voidaan poistaa käyttäjän tiedot, avautuu. Kun käyttäjän tiedot poistetaan, häviävät samalla kaikki käyttäjän lisäämät harjoitukset.

2.3.3 Lisää uusi treenityyppi/ harjoittelun tyyppi

Samanlainen ikkuna kuin kohdassa 2.3.1 avautuu. Tähän syötetään tiedot.

2.3.4 Uusi treeni

Luo uuden treenin, ja tyhjentää pääikkunan syöttökentät

2.3.5 Tallenna

Tallentaa pääikkunan syöttökenttien muutokset

2.4 Menutoiminnot yksityiskohtaisemmin

2.4.1 Tietoja harjoituksista

Avaa ikkunan, josta käyttäjä näkee treenikertojen lukumäärän, harjoituksiin käytetyn ajan ja yhteensä liikutun matkan.

2.4.2 Lopeta

Lopettaa ohjelman

2.4.3 Apua

Näyttää selaimessa ohjelman käyttöohjeen.

2.4.4 Tietoja

Näyttää ohjelman tiedot

3. CRC-kortit

3.1 Treeni-luokka

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi: Treeni                | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          |          | 
| -Tietää yksittäisen treenin kentät(pvm, kesto, jne)|          |
| -Osaa tarkastaa tietyn kentän syntaksin      |          |
| -Osaa muuttaa merkkijonon 1|1|25062012|...|    |          |
| treenin tiedoiksi                 |          |
| -osaa antaa merkkijonona i:n kentän tiedot     |          |
| -osaa laitaa merkkijonon i:neksi kentäksi     |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------

3.2 Käyttäjä-luokka, Harjoittelun tyyppi-luokka, ja Treenityyppi-luokka

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi: Kayttaja, HarjoittelunTyyppi,     | Avustajat:    |
|       Treenityyppi             |          |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          |          | 
| -Tietää yksittäisen käyttäjän kentät        |          |
| -Osaa muuttaa merkkijonon 1|Aku Ankka käyttäjän  |          |
| tiedoiksi                     |          |
| -osaa antaa merkkijonona i:n kentän tiedot     |          |
| -osaa laitaa merkkijonon i:neksi kentäksi     |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------

3.3 Treenit-luokka

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi: Treenit                | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   | Treeni      |
| -Osaa lisätä uuden treenin             |          |
| -Lukee ja kirjoittaa treenit tiedostoon      |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------

3.4 Käyttäjät-luokka

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi: Kayttäjat               | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   | Kayttaja     |
| -Osaa lisätä ja poistaa käyttäjiä         |          |
| -Lukee ja kirjoittaa käyttäjät tiedostoon     |          |
|                          |          |
|                          |          |
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------

3.5 Harjoittelun tyypit-luokka ja Treenityypit-luokka

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi: HarjoittelunTyypit, Treenityypit   | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   | HarjoittelunTyyppi|
| -Osaa lisätä harjoittelun tyyppejä ja       | Treenityyppi   |
| treenityyppejä                  |          |
| -Lukee ja kirjoittaa tiedot tiedostoon       |          |
|                          |          |
|                          |          |
|-------------------------------------------------------------------------

3.6 Treenitietokanta

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Treenitietokanta          | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          | -Treenit     |
| - huolehtii Treenit, Kayttajat,          | Kayttajat    |
|  HarjoittelunTyypit ja Treenityypit -luokkien   | HarjoittelunTyypit|
|  välisestä yhteistyöstä ja välittää näitä     | Treenityypit   |
|  tietoja pyydettäessä               |          |
| - lukee ja kirjoittaa tietokannan tiedostoon    |          |
|  pyytämällä apua avustajiltaan          |          |
| - Osaa laskea treenien lukumäärän, yhteensä    |          |
|  käytetyn ajan ja liikutun matkan         |          |
| -Osaa etsiä ja lajitella treenejä         |          |
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------

3.7 Käyttöliittymä-luokka

|--------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Kayttoliittyma           | Avustajat:     |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Vastuualueet:                   |           |
|                          | - Treenitietokanta |
| - Jakautuu käytännössä useampaan luokkaan     | - Treeni      |
| - Hoitaa kaiken tiedon pyytämisen käyttäjältä   | - Kayttaja     |
| - Hoitaa kaiken näyttöön tulevan tekstin      | - Treenityyppi   |
|                          | - HarjoittelunTyyppi|
|                          |           |
|--------------------------------------------------------------------------|

Attachments