wiki:Kesä2012/suunnitelmat/jylipiha
Last modified 6 years ago Last modified on 2012-06-25 18:45:59

Pages linking to Kesä2012/suunnitelmat/jylipiha:
Kesä2012/suunnitelmatkesa

Ohjelmointi 2 - 2012 -kurssin harjoitustyö

Jukka Ylipiha (jukka.ylipiha@…)

1. Harjoituspäiväkirja

Ohjelmaa voidaan käyttää harjoittelun seuraamiseen. Ohjelmaan lisätään harjoituksia ja niihin liittyviä tietoja, joista voidaan koota erilaisia tilastoja. Käyttäjä voi seurata esim. viikottain harjoitteluun käyttämäänsä aikaa, samoin käyttäjä voi määritellä, mitä harjoittelu kehittää ensisijaisesti (esim. kestävyys, voima, nopeus) ja seurata eri osa-alueiden harjoittelukertoja.

1.1 Mitä tietoja tarvitaan?

 • Harjoituksen tyyppi
 • Päivämäärä
 • Harjoituksen kesto
 • Harjoittelun kehityskohde (kestävyys, voima, nopeus jne.)
 • omat kommentit (havainnot, lisätiedot)

1.2 Mitä ominaisuuksia ohjelmalta halutaan?

 • Harjoituksien lisääminen, muokkaaminen, poistaminen
 • Harjoituksien hakeminen
 • Tilastotietojen koonti
 • Useamman käyttäjän käyttömahdollisuus

1.3 Talletustiedostojen muoto

Ohjelman tiedot talletetaan seuraavanlaisiin tekstitiedostoihin:

henkilot.dat - relaatiokannan päätaulu

; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;hid |nimi   |
 1  |jukka   |
 2  |annu   |

harjoitukset.dat - harjoitusten tiedot

; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;id  |hid |harjoitus     |päiväys  |kesto/min |kommentit        |
 1  |1  |Kuntosali     |15.5.2011 |40     |            |
 2  |1  |Taekwondo     |17.5.2011 |75     |huono päivä, teho 50%  |
 3  |2  |Kickbike      |18.5.2011 |30     |            |

harjoituksen_kohteet.dat - tässä yhdistetään harjoitus ja kohde, jota harjoitus kehittää

; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;id  |kid|
 1  |1 |
 2  |2 |
 2  |3 |
 2  |4 |
 3  |1 |
 3  |2 |

kohteet.dat - se, mihin harjoitus vaikuttaa

; Kenttien järjestys tiedostossa on seuraava:
;kid |ominaisuus|
 1  |Kestovoima|
 2  |Kestävyys |
 3  |Tekniikka |
 4  |Voima   |

2. Ohjelman käyttö

2.1 Ohjelman käynnistys.

Ohjelma käynnistetään klikkaamalla harkka.jar-ikonia tai antamalla komentoriviltä komento

java -jar harkka.jar

2.2 Pääikkuna

Kun ohjelma on käynnistynyt on näkyvillä ohjelman pääikkuna. Vasemmasta reunasta voi valita henkilön, jonka harjoittelupäiväkirjaa haluaa tarkastella:

Pääikkunassa on seuraava menurakenne:

Tiedosto    Muokkaa       Apua
========    =======       ====
Talleta     Lisää henkilö    Apua
Tulosta     Lisää kehityskohde Tietoja
Lopeta


2.2.1 Hakeminen

Pääikkunan vasemmassa reunassa näkyy valikko. Siitä voi valita, halutun henkilön. Tämän jälkeen haetun henkilön harjoitukset on selattavissa.

2.2.2 Muokkaaminen

Haettuja harjoituksia voi halutessaan vielä muokata, mutta se ei ole suositeltavaa, ellei kyseessä ole virheellinen tieto. :) Muokkaus tapahtuu menemällä tietoihin haluttuun kohtaan ja kirjoittamalla uusi arvo.

2.3 Menutoiminnot yksityiskohtaisemmin

2.3.1 Talleta

Tallettaa kaikki muutokset.

2.3.2 Tulosta

Tulostaa valitun kuukauden tai viikon erilliseen ikkunaan. Halutessaan sen voi tulostaa tämän jälkeen paperille.

2.3.3 Lopeta

Tallentaa tiedot ja lopettaa ohjelman.

2.3.4 Uusi henkilö

Lisää uuden henkilön harjoituspäiväkirjaan.

2.3.5 Uusi kehityskohde

Lisää ohjelmaan uuden harjoituksen kehityskohteen. Tämä on sen jälkeen valittavissa valikosta, kun lisätään harjoitusta.

2.3.6 Apua

Näyttää ohjelman ohjeen.

2.3.7 Tietoja

Ohjelman yleiset tiedot (tekijä, vuosi, versio)

2.4 Painonapit tarkemmin

2.4.1 Lisää harjoitus

Avaa ikkunan, jolla lisätään harjoitus päiväkirjaan.

2.4.2 Talleta

Tallettaa tiedot.

2.4.3 Takaisin

Paluu takaisin pääikkunaan harjoituksen lisäys-ikkunasta.

3. CRC-kortit

Harjoituspäiväkirja -luokka

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Harjoituspäiväkirja         | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          | - Henkilot    | 
| - huolehtii Henkilot ja Harjoitukset - luokkien  | - Harjoitukset  | 
|  välisestä yhteistyöstä ja välittää näitä tietoja | - Harjoituksen  | 
|  pyydettäessä                   |  kohteet     |
| - huolehtii Harjoitukset ja Harjoituksen kohteet - | - Henkilo     |
|  luokkien yhteistyöstä ja välittää näitä tietoja | - Harjoitus    |
|  pyydettäessä                   | - Harjoituksen  | 
| - lukee ja kirjoittaa harjoituspäiväkirjan     |  kohde      |
|  tiedostoon pyytämällä apua avustajiltaan     |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------

Henkilö -luokka (Henkilo)

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Henkilo               | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          |          | 
| (- ei tiedä harjoituspäiväkirjasta eikä      |          |
|  käyttöliittymästä)               |          | 
| - tietää henkilön kentät (nimi, jne.)       |          | 
| - osaa tarkistaa tietyn kentän oikeellisuuden   |          |
|  (syntaksin)                   |          | 
| - osaa muuttaa 1|Jukka|..| - merkkijonon      |          |
|  henkilön tiedoiksi                |          | 
| - osaa antaa merkkijonona i:n kentän tiedot    |          | 
| - osaa laittaa merkkijonon i:neksi kentäksi    |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------

Harjoitus-luokka (Harjoitus)

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Harjoitus              | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          |          | 
| (- ei tiedä harjoituspäiväkirjasta eikä      |          |
|  käyttöliittymästä)               |          | 
| - tietää harjoituksen kentät            |          | 
| - osaa tarkistaa tietyn kentän oikeellisuuden   |          |
|  syntaksin)                    |          | 
| - osaa muuttaa 2|kuntosali|24062012|60|hyvä treeni-|          |
|  merkkijonon harjoituksen tiedoiksi        |          | 
| - osaa antaa merkkijonona i:n kentän tiedot    |          | 
| - osaa laittaa merkkijonon i:neksi kentäksi    |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------

Kohde -luokka (Kohde)

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Kohde                | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          |          | 
| (- ei tiedä harjoituspäiväkirjasta eikä      |          |
|  käyttöliittymästä)               |          | 
| - tietää kohteet kentät              |          | 
| - osaa antaa merkkijonona i:n kentän tiedot    |          | 
| - osaa laittaa merkkijonon i:neksi kentäksi    |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------

Harjoituksen_kohde-luokka (Harjoituksen_kohde)

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Harjoituksen_kohde         | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          |          | 
| (- ei tiedä harjoituspäiväkirjasta eikä      |          |
|  käyttöliittymästä)               |          | 
| - tietää harjoituksen_kohteet kentät        |          | 
| - osaa antaa merkkijonona i:n kentän tiedot    |          | 
| - osaa laittaa merkkijonon i:neksi kentäksi    |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------

Henkilöt-luokka (Henkilot)

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Henkilot              | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          | - Henkilo     | 
| - pitää yllä varsinaista rekisteriä eli osaa    |          | 
|  lisätä ja poistaa henkilön            |          | 
| - lukee ja kirjoittaa henkilöstön jäsenistön    |          |
|  tiedostoon                    |          | 
| - osaa etsiä ja lajitella             |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------

Harjoitukset-luokka (Harjoitukset)

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Harrastukset            | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          | - Harjoitus    |
| - pitää yllä varsinaista harjoitusrekisteriä eli  |          | 
|  osaa lisätä ja poistaa harjoituksen       |          | 
| - lukee ja kirjoittaa harjoitukset tiedostoon   |          | 
| - osaa etsiä ja lajitella             |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------

Kohteet-luokka (Kohteet)

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Kohteet               | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          | - Kohde      | 
| - pitää yllä varsinaista kohteet-tiedostoa     |          |
|  eli osaaa lisätä ja poistaa kohteen       |          | 
| - lukee ja kirjoittaa kohteet tiedostoon      |          | 
| - osaa etsiä ja lajitella             |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------

Harjoituksen_kohteet-luokka (Harjoituksen_kohteet)

|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Harjoituksen_kohteet        | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          | - Harjoituksen_  | 
| - pitää yllä varsinaista harjoituksen       |  kohde      |
|  kohteet-tiedostoa eli osaa lisätä ja poistaa   |          | 
|  harjoituksen_kohteen               |          |
| - lukee ja kirjoittaa kohteet tiedostoon      |          | 
| - osaa etsiä ja lajitella             |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------

Näyttö-luokka (Naytto)

 • tämä tulee käytännössä jakaantumaan useampaan luokkaan
|------------------------------------------------------------------------|
| Luokan nimi:  Naytto               | Avustajat:    |
|-------------------------------------------------------------------------
| Vastuualueet:                   |          | 
|                          | - Harjoituspaiva- |
| - hoitaa kaiken näyttöön tulevan tekstin      |  kirja      | 
| - hoitaa kaiken tiedon pyytämisen käyttäjältä   | - Harjoitus    | 
| (- ei tiedä harjoituspaivakirjan eikä henkilon   | - Henkilo     | 
|  eikä harjoituksen kohteen yksityiskohtia)    | - Kohde      | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|                          |          | 
|-------------------------------------------------------------------------

4. Tietorakenne

Attachments